Erhvervshus Midtjylland hjælper virksomheder med at då deres mål, med udgangspunkt i den enkelte virksomheds ambitioner og vision, ved hjælp af vejledning indenfor områder som eksport, kapital og teknologisk udvikling.

Foto: Erhvervshus Midtjylland
27.10.20 DIB Nyheder

Her er hvad virksomheder kan få hos Erhvervshus Midtjylland

Specialiseret vejledning, programbaserede tilbud og adgang til statslige ordninger. Det er blandt de tilbud, virksomheder får stillet gratis til rådighed, skriver Erik Krarup, direktør i Erhvervshus Midtjylland.

DIBusiness.dk bringer i den kommende tid indlæg fra de seks erhvervshuse placeret rundt om i Danmark om de ydelser, virksomheder kan få hos dem. Se også ny analyse Forskelle i erhvervshusenes virksomhedskontakt.

Erhvervshus Midtjylland hjælper iværksættere og virksomheder med at få sat struktur på deres muligheder og fremtid. Det gør vi ved at yde specialiseret erhvervsservice i forbindelse med opstart, udvikling og konsolidering.

Vi er et hus med et højt videns- og erfaringsniveau fra mange forskellige virksomheder, og vi er kendt og anerkendt for vores evne til at vejlede virksomhederne med udgangspunkt i deres særlige behov og udfordringer.

Vi er sat i verden og finansieret af de midtjyske kommuner. Derfor er vores vejledning gratis. Begrundelsen er den økonomiske og beskæftigelsesmæssige gevinst, der ligger i at understøtte små og mellemstore virksomheders muligheder for at tage rigtige valg baseret på uvildig vejledning.

Sammen er vi drevet af en ambition om at medvirke til en sund og innovativ erhvervsudvikling til glæde og gavn for samfundet og til inspiration for nye iværksættere, der har ambitioner om en fremtid i egen virksomhed.

Vi tilbyder således iværksættere og virksomheder:

Specialiseret vejledning

Det vil sige uvildig sparring med en eller flere af Erhvervshusets virksomhedskonsulenter ift. identifikation og systematisering af konstaterede eller potentielle såvel vækst-/udviklings-områder som udfordringer samt motivation til at gøre noget aktivt ved situationen; dvs. enten realisering af potentialer eller imødegåelse af udfordringer.

Områderne, som vi giver sparring inden for er brede det er alt lige fra strategi, forretningsudvikling, salg og markedsføring til digitalisering, nye teknologi, automatisering, grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Indholdet i den specialiserede vejledning består i hovedtræk af 1:1 vejledning og gennemførelse af arrangementer og kollektive aktiviteter (netværk, udviklingsgrupper mv.) med deltagelse af flere virksomheder med samme/lignende udfordring/potentialeretning samt henvisning til private rådgivere og/eller offentlige videnleverandører. Denne ydelse er gratis.

Programbaserede tilbud

Erhvervshus Midtjylland tilbyder en række programmuligheder, hvor der er mulighed for medfinansiering til videntilførsel ifm. udviklings-/væksttiltag (dvs. tilskud til (oftest) privat rådgivning og/eller videnleverance fra offentlig aktør).

Mange potentialer realiseres også via eksempelvis deltagelse i et kollektivt initiativ med deltagelse af flere andre virksomheder, som oplever samme udfordringer, det være sig eksempelvis deltagelse i eksportfremstød, ledelses-/strategiudviklingsforløb, digitaliseringstiltag mv., dette er der også mulighed for i Erhvervshus Midtjylland programbaserede tilbud.

Anvendelse af de programbaserede tilbud fordrer ofte deltagerbetaling/egenfinansiering fra virksomhedens side, men der er også tilbud, der er fuldt finansieret.


Adgang til statslige ordninger mv.

Erhvervshus Midtjylland er desuden regionalt knudepunkt for en række statslige aktører.
Mange statslige aktører har tilbud målrettet vækst og udvikling i virksomhederne; oftest er hovedparten af aktørerne ikke lokalt eller regionalt repræsenteret, og det kan som virksomhed være vanskeligt at danne sig et dækkende overblik over tilbuddene, ligesom der kan være barrierer ift. selv at være opsøgende overfor aktørerne enkeltvis, også der kan Erhvervshus Midtjylland hjælpe.

Erhvervshus Midtjylland bringer de statslige aktører tæt på de midtjyske virksomheder via vores knudepunktsfunktion; den består af en række aktører, som enten har fast arbejdssted i erhvervshuset eller har besøgsprogram/træffetid – det aktuelle knudepunkt består af:

 • The Trade Council (tidl. Eksportrådet/Udenrigsministeriet)
 • EKF Danmarks Eksportkredit
 • Innovationsfonden
 • Vækstfonden
 • Investeringsfonden for Udviklingslande
 • Nopef/Nefco
 • Fonden for Entreprenørskab Midtjylland
 • Central Denmark EU Office.

Konsultationer hos aktører i knudepunktsfunktionen er gratis. Anvendelse af ydelser udbudt af aktørerne kan være forbundet med betaling.

Her kan du se en række af de virksomheder, vi har hjulpet.

Læs også:

Erhvervshus Hovedstaden – hvad kan vi tilbyde dig som virksomhed?

”Sydjysk verdensklasse er målestok for Erhvervshus Sydjylland”

Her er hvad virksomheder kan få hos Erhvervshus Sjælland

Erhvervshus Nordjylland hjælper virksomheder med hvad som helst!

Her er hvad virksomheder kan få af Erhvervshus Fyn

Læs mere

Læs mere om Erhvervshus Midtjylland.

Vi kan kontaktes på 70220076 eller info@erhvervshusmidtjylland.dk

Erhvervshus Midtjylland hjælper iværksættere og virksomheder med at få sat struktur på deres muligheder og fremtid, ved hjælp af specialiseret erhvervsservice i forbindelse med opstart, udvikling og konsolidering.

Erhvervshus Midtjylland

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jes Lerche Ratzer

Jes Lerche Ratzer

Chef for erhvervsfremme & regional udvikling

 • Direkte +45 3377 4518
 • Mobil +45 2674 2891
 • E-mail jelr@di.dk

Relateret indhold