13.10.20 DIB Nyheder

Stigende selskabsskat trods lavere skattesats

Nye tal: Selskabsskatten indbragte i 2019 71,3 mia. kr., svarende til 3,1 procent af BNP. Det fremgår af Danmarks Statistiks årlige publikation om skatter og afgifter. Dog tager den ikke højde for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen, der vil nedbringe provenuet i 2020, vurderer Bo Sandberg, skatteøkonom i DI.

- Provenuet fra selskabsskatten er siden 1990 vokset så stærkt, at det har overgået væksten i BNP, siger Bo Sandberg.

Tager man de lange historiske briller på, så lå provenuet fra selskabsskatten i Danmark i perioden fra 2. Verdenskrig og frem til midten af 1980’erne stabilt på mellem 1,0 og 1,5 pct. af BNP. Efter etableringen af EU´s indre marked og liberalisering af internationale kapitalbevægelser omkring 1990, steg provenuet, så selskabsskatten typisk har indbragt et beløb på over 2 pct. af BNP og siden 2017 et skatteprovenu svarende til over 3 procent af BNP.

- Når selskabsskatteprovenuet har været stigende på trods af, at selskabsskattesatsen gennem årene er blevet sænket, senest gradvist fra 25 pct. i 2013 til 22 pct. i 2016, så skyldes det både det økonomiske opsving og at skattegrundlaget er gjort bredere, siger DI´s skatteøkonom.

- Opgørelsen viser, at Danmark igen er blevet overhalet indenom af nabolandene i erhvervsvenlig selskabsskat, og at det vil være oplagt at tænke lavere selskabsskattesats ind som en del af en grøn skattereform, der ventes at hæve provenuet fra grønne afgifter, siger Bo Sandberg.

Den nye skattepublikation fra Danmarks Statistik tager dog ikke højde for coronapandemien, som både sænker Danmarks BNP og vores skatteprovenu. Således ventes f.eks. provenuet fra selskabsskatten ifølge Finansministeriet at falde med ca. 23 mia. kr. i 2020 som konsekvens af konjunkturtilbageslaget.

- Coronakrisen går hårdt ud over virksomhedernes indtjening, og færre virksomheder opnår overskud i 2020. Derfor skrider selskabsskattegrundlaget. Det understreger den vigtige tommelfingerregel, at det bedste redskab til at få et højt selskabsskatteprovenu i statskassen er at sørge for godt gang i hjulene i økonomien og gode rammebetingelser for virksomhederne, siger Bo Sandberg.

Den årlige skattepublikation fra Danmarks Statistik indeholder også en branchefordelt oversigt over selskabsskatteprovenuet, hvor man dog kun har tal frem til og med 2018.

- Industrien er højdespringer og bidrog i 2018 med hele 17,4 mia. kr. i selskabsskat. Herefter er der et pænt spring ned til finans og forsikring på andenpladsen med 11,4 mia. kr. og handelsbranchen på tredjepladsen med 10,6 mia. kr., siger Bo Sandberg.

Bygge- og anlægsbranchen betalte samlet set godt 2,4 mia. kr. i selskabsskat i 2018.

- Man skal dog ikke begå den fejl at sætte lighedstegn mellem selskabsskattebetaling og virksomhedernes bidrag til velfærdssamfundet. For oveni selskabsskatten kommer nok så væsentligt moms, punktafgifter, indkomstskat for de ansatte, eksportindtægter osv., siger DI-skatteøkonomen.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Bo Sandberg

Bo Sandberg

Skatteøkonom

  • Direkte +45 7216 0142
  • Mobil +45 2850 3819
  • E-mail BSA@di.dk

Relateret indhold