"Vi er nødt til at prøve os frem og evaluere," siger arbejdslivsforsker Malene Friis Andersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om den nye virkelighed for mange ledere og medarbejdere i lyset af corona.

Foto: Getty
06.10.20 DIB Nyheder

Ti tips til det bedste arbejdsfællesskab under corona

Organisationspsykolog og arbejdsmiljøforsker giver deres bedste bud på, hvordan du som chef balancerer medarbejdernes nye (hjemme)arbejdsliv. Kommunikation er en af hovednøglerne.

- Vi er ramt af det samme, men vi er ramt forskelligt.

Sådan siger den erfarne organisationspsykolog fra ArbejdsmiljøCentret Tina Mulvad Jørgensen, når hun beskriver arbejdslivet og – fællesskabet under corona.

Hendes pointe er, at COVID-19 har ændret de fleste medarbejderes arbejdsliv – men på meget forskellige måder.

- Nogle håndterer virtuelle mødeplatforme godt, andre har skullet lære det. Nogle har brug for tæt kontakt med leder og team, andre har det godt med selvledelse. Nogle har fået det sociale behov dækket af familien derhjemme, andre føler sig dybt isolerede uden kollegerne, siger hun.

Organisationspsykologens pointen er, at dén arbejdsform, hvor nogen er fysisk på arbejdspladsen og andre arbejder virtuelt -  hybridteams – kalder på flere nye anbefalinger til at lykkedes. Og den vigtigste her er: Kommunikation.

- Når man aftaler og informerer på kontoret, skal lederen sikre sig, at dem, der sidder andre steder, også får samme informationer. Man skal hele tiden tænke på teamet som en samlet gruppe, uanset hvor folk opholder sig, understreger Tina Mulvad Jørgensen fra ArbejdsmiljøCentret.

Læs også: Kollerup: Virksomheder har klaret krisen med oprejst pande

Hvem skal møde ind – og hvorfor

På Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøger arbejdslivsforsker Malene Friis Andersen lige nu den mental sundhed og betydning af arbejdsfællesskaber under Covid-19-krisen.

- For mange har grænsen mellem privat og arbejder været brudt op, og vi er ’rykket tættere sammen’ på grund af corona. Folk har set hinandens stuer og børn med syltetøjsmadder i baggrunden til video-teammøderne, siger hun.  

Malene Friis Andersen har fået 2,5 millioner kroner af Velliv Foreningen til corona-forskningsprojektet og er snart klar med en række håndgribelige redskaber til arbejdspladserne.

Men forskeren fra NFA pointerer allerede nu, at uanset hvordan en arbejdsplads vælger at tilrettelægge arbejdet, er det vigtigt at alle medarbejdere forstår, hvad principperne bag beslutningerne er: Hvem skal møde ind, hvem skal arbejde hjemme - og hvorfor?

- Uanset hvad kriterierne er for beslutningerne, så sørg for gennemsigtighed. Det giver en oplevelse af retfærdighed og minimerer de fantasier, som nogen kan have om prioriteringerne, siger Malene Friis Andersen.

Læs også: SSI præsenterer lette coronaløsninger til arbejdspladsen

Vi må prøve os frem

Så hvordan undgår vi, at der kommer et A-hold og et B-hold på arbejdspladsen, når nogen arbejder hjemme og andre er fysisk til stede på arbejdspladsen?

Det har hverken Tina Mulvad Jørgensen eller Malene Friis Andersen desværre en totalt skudsikker løsning på.

- Der er meget, vi endnu ikke ved om, hvordan man bedst vedligeholder og styrker arbejdsfællesskabet under en pandemi. Vi er nødt til at prøve os frem og evaluere, siger Malene Friis Andersen.

Herunder får du tips til et godt arbejdsfællesskab fra organisationspsykologen fra ArbejdsmiljøCentret og forskeren fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

10 tips til hjemmearbejde

Et godt arbejdsfællesskab
- fra organisationspsykologen fra ArbejdsmiljøCentret og forskeren fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

1. Klare kriterier
Ledelsen skal kommunikere tydeligt: Hvilke kriterier jeres arbejdsplads åbner/lukker i efter og hvilke hensyn er taget, og hvem skal møde ind, hvem skal arbejde hjemme og hvorfor.

2. Klare retningslinjer og leveregler
Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen bør lave klare retningslinjer for, hvordan I håndterer myndighedernes anbefalinger om f.eks. hygiejne og frokostpause.

3. Åben dialog og hensyn
Det kan føles uretfærdigt, at nogen arbejder hjemme og andre er på arbejdspladsen. En åben dialog gør det nemmere. Hvis jeres samarbejde i forvejen er udfordret, kan problemstillingerne blive forstærket.

4. Find nye mødeløsninger
Tænk ud af boksen, så I kan fastholde det sociale samtidig med at alle er trygge. Måske skal I ikke sidde 20 mennesker nede i kantinen, men udenfor på græsset med afstand eller gå en tur.

5. Prøv jer frem og evaluér 
Der er ingen facitliste for, hvordan man bedst vedligeholder og styrker arbejdsfællesskabet under en pandemi, når halvdelen af et team sidder hjemme. Løsningen er at prøve sig frem og se, hvad der virker.

6. Ræk ud til hinanden socialt
Et kort opkald eller en mail er det samme som at smile og sige hej på gangen. Ræk ud til hinanden både med arbejdsmæssige og faglige ting – men også som kolleger og mennesker.

7. Tjek kolleger i udkanten
Der kan være kolleger, som enten opgavemæssigt eller socialt var i udkanten af fællesskabet allerede inden coronakrisen. Dem er det særligt vigtigt at række ud til. Alle skal opleve at være en del af et fællesskab.

8. Husk sociale lim
Når alle ikke er samme sted, skal I være opmærksomme på det sociale. Især medarbejdere, der arbejder hjemme, kan føle, de går glip af uformelle ting på arbejdspladsen.

9. Bevar 1:1-kontakten
Som leder kan det være en rigtig god ide, at have 1:1-samtaler med alle i løbet af ugen, hvor man også kan få spurgt til trivsel og arbejdsmængde.

10. Tag det gode med videre
Saml op på, hvad I har lært. Kan flere møder holdes online? Hvilke virtuelle redskaber behersker I? Og hvad har det gjort ved jeres effektivitet og holdning til hjemmearbejde? Tag det bedste med jer videre.

DI Rådgiver

Hjemmearbejde

DI anbefaler, at virksomheder, der ønsker øget brug af hjemmearbejde, formulerer en egentlig hjemmearbejdspolitik med klare retningslinjer for hjemmearbejdet og evaluerer effekten af denne løbende. Det anbefales at involvere medarbejderne og deres repræsentanter i drøftelser af principperne for hjemmearbejdspolitikken.

Læs DI's råd og vejledning om hjemmearbejde og hent skabeloner.

Karen Witt Olsen
Skrevet af:

Karen Witt Olsen

Jan Lorentzen

Jan Lorentzen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3632
  • Mobil +45 2328 5264
  • E-mail jlo@di.dk

Relateret indhold