Som led i finansieringen af den såkaldte befordringspligt har regeringen foreslået en pakkeafgift på alle breve og pakker. DI har advaret mod.afgiften, og et bredt flertal af Folketinget er nu også imod den.

Foto: Getty
25.11.20 DIB Nyheder

DI ånder lettet op: Bredt flertal mod pakkeafgift

Der kommer ikke afgift på pakker som del af en ny postaftale. Et bredt flertal af Folketinget er imod afgiften, efter at Det Radikale Venstre har meddelt, at de heller ikke støtter forslaget. DI glæder sig over, at et politisk flertal har lyttet til bekymringerne og skrottet afgiften.

Regeringen og de øvrige politiske partier forhandler fortsat rammerne for en ny postaftale. Den skal sikre, at alle danskere, uanset hvor de bor i landet, kan modtage breve og pakker.

Som led i finansieringen af den såkaldte befordringspligt har regeringen foreslået en pakkeafgift på alle breve og pakker, som DI har advaret kraftigt imod. Men der tegner sig nu et politisk flertal mod afgiften, efter at Det Radikale Venstre har meldt ud, at de ikke støtter det. 

- Det er virkelig en god nyhed, at et klart politisk flertal har lyttet til vores bekymringer og ikke støtter forslaget om en pakkeafgift. Danskerne og virksomhederne har bestemt ikke brug for en ny afgift – og slet ikke i denne svære tid for os alle, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Han påpeger, at pakkeafgiften er en skat på handel, som er en krumtap i danske økonomi. Samtidig er det konkurrenceforvridende, fordi afgiften i mange tilfælde ikke vil kunne lægges på udenlandske virksomheder.

- Derfor er det entydigt positivt, at forslaget nu pakkes sammen. Vi vil opfordre Finansministeriet til at finde andre veje til at finde pengene til en god postaftale, hvor vi både værner om den frie konkurrence på pakkeposten og samtidig sikrer den postale infrastruktur i Danmark – og ind og ud af landet, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: 

Webshop-ejer: Regeringens pakkeafgift vil koste arbejdspladser

DI-chef om pakkeafgift: Dyr og dårlig julepakke til erhvervslivet

Danske Fragtmænd: Pakkeafgift skævvrider konkurrence

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold