Danske borgere og virksomheder er alene under denne regering blevet pålagt nye skatter og afgifter for 13 mia. kr. Det kan simpelthen ikke passe, at der nu skal sendes endnu en afgift afsted for at betale for gildet og samle en regning op for noget, de intet har med at gøre, siger DI's topchef Lars Sandahl Sørensen.

20.11.20 DIB Nyheder

DI-chef om pakkeafgift: Dyr og dårlig julepakke til erhvervslivet

Forslaget om pludselig at vælte en pakkeafgift over på borgere og virksomheder er en virkelig dårlig idé på det værst tænkelige tidspunkt, mener DI.

De politiske forhandlinger om en ny postaftale er på vej ind i den afgørende fase, og det får DI’s adm. direktør til at advare om at gøre alvor af ideen om at finansiere befordringspligten med en ny afgiftspakke, som DI-direktøren betegner som en dyr og dårlig julepakke til danskerne og danske virksomheder.

- Det sidste, danskerne og virksomhederne har brug for lige nu, er en ny afgift. Vi kæmper lige nu for at klare os helskindet igennem coronakrisen, så forslaget om pludselig at vælte en pakkeafgift over på borgere og virksomheder er en virkelig dårlig idé på det værst tænkelige tidspunkt. Det her er en skat på handel, og dermed en skat på det vi lever af i det her land, siger DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen og tilføjer:

- Danske borgere og virksomheder er alene under denne regering blevet pålagt nye skatter og afgifter for 13 mia. kr. Det kan simpelthen ikke passe, at der nu skal sendes endnu en afgift afsted for at betale for gildet. Danskerne og virksomhederne kan så samle en regning op for noget, de intet har med at gøre. Nu er det tid til, at Finansministeriet er kreativ og finder pengene på en anden måde, for eksempel ved nye løsninger til mere effektiv drift af det offentlige, ved reformer eller fra råderummet, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: Danske Fragtmænd: Pakkeafgift skævvrider konkurrence

En ny og tung administrativ byrde 

I disse dage forhandler regeringen og de øvrige politiske partier rammerne for en ny postaftale, der skal sikre, at alle danskere, uanset hvor de bor i landet, kan modtage breve og pakker. Regeringen arbejder på at indføre en pakkeafgift på alle breve og pakker, en afgift der skal finansiere den såkaldte befordringspligt, fordi vi sender færre og færre breve, og omdelingen ikke kan finde sted på kommercielle vilkår på trods af stigende portopriser.

Men en ny afgift på pakker er ikke vejen frem, og DI er klart imod at finansiere befordringspligten på den måde.

- Afgiften bliver en ny og tung administrativ byrde for transportvirksomhederne, og det vil være kompliceret og bøvlet at kontrollere og håndhæve i praksis. Samtidig vil det fordyre og hæmme e-handlen – netop som danskerne skal i gang med at købe ind på Black Friday og i gang med julehandlen. Det er helt sort, siger Lars Sandahl Sørensen.

Hård konkurrence med udlandet

DI arbejder i stedet for en fremtidssikret løsning på den postale infrastruktur herhjemme, som er til gavn for hele erhvervslivet, for virksomhedernes kunder og for vækst og jobskabelsen i Danmark.

- I DI lægger vi afgørende vægt på, at der sikres en god og effektiv postal infrastruktur i landet og til og fra udlandet, samt et effektivt værn der sikrer vandtætte skotter mellem brevomdeling og logistikforretning, så det ikke skader markedet for pakketransport og logistik, hvor der er mange velfungerende private aktører, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI har fulgt forhandlingerne tæt fra starten og udtrykt stor bekymring for forslaget om en pakkeafgift både overfor transportministeren og de relevante politiske ordførere. DI anbefaler, at regeringen løfter finansieringen af befordringspligten ind i finanslovsforhandlingerne.

- En afgift på pakker og breve er også urimelig, fordi den stiller danske virksomheder og deres medarbejdere ringere i konkurrencen med store udenlandske virksomheder og globale online platforme. Det skyldes, at afgiften i mange tilfælde ikke kan skubbes over på de udenlandske virksomheder pga. internationale postaftaler.

- De danske virksomheder kæmper i forvejen en ulige kamp på nettet med virksomheder fra eksempelvis Kina, som sælger varer direkte til de danske forbrugere. Og varer som i flere tilfælde ikke overholder reglerne for produktsikkerhed og miljø. Vi har brug for at få gjort konkurrencen med udlandet mere lige – ikke præcis det modsatte ved at lægge nye afgifter på de danske e-handlere og transportvirksomheder.

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold