Staten forventer at spare over 20 millioner kroner gennem oprettelsen af den nye Rådgivningsenhed for indkøb. Spørgsmålet er imidlertid om rådgivningen foregår på unfair vilkår, mener DI.

13.11.20 DIB Nyheder

DI klager til EU: Grænserne for den danske stats rådgivning skal afprøves

Staten åbnede den 1. april 2019 en rådgivningsenhed for statens indkøb. I DI frygter man, at den nye enhed vil forvride konkurrencen på markedet til skade for DI’s medlemmer. DI ønsker, at Europa-Kommissionen tage stilling til sagen.

Det er sjældent, at Dansk Industri (DI) og den danske stat ser så forskelligt på en sag, at Europa-Kommissionen bliver bedt om at tage affære. Men der er ingen vej udenom i sagen om det nyåbnede statslige kompetence- og videnscenter ”Rådgivningsenheden – Statens Indkøb”, mener DI.

- Statens nye rådgivningsenhed, der er finansieret over Finansloven, går direkte i konkurrence med flere af vores medlemsvirksomheder, der er vant til at rådgive statslige myndigheder om indkøb og udbud. Vi frygter, at det vil forvride markedet og koste danske virksomheder indtægter og arbejdspladser, siger underdirektør Kim Haggren med ansvar for erhvervsjura i Dansk Industri (DI).

DI har tidligere anmodet statens ”Rådgivningsenhed” om at dokumentere, at rådgivningen sker på markedsmæssige vilkår, så der ikke sker en forvridning af markedet. Men Rådgivningsenheden har hertil svaret, at den ikke mener, at den foretager aktiviteter på et marked, fortæller Kim Haggren.

- I sig selv er det jo lidt underligt, når vi har flere medlemmer, der i mange år har hjulpet myndighederne med rådgivning om udbud, både i forhold til selve udbudsprocessen, men også i forhold til at føre klagesager ved Klagenævnet for udbud, siger Kim Haggren og tilføjer:

- Derfor ser vi ikke nogen anden vej end at bede Europa-Kommissionen om at undersøge sagen og opsætte de juridiske grænser for rådgivningsenheden. Sagen rummer nogle helt grundlæggende diskussioner af, hvad staten skal tage sig af, når der allerede findes et velfungerende marked.

Ikke en enlig svale

Når DI vælger at gå stærkt ind i sagen er det også fordi, at staten i øjeblikket er ved at opbygge sine egne  kompetencecentre på flere områder – nærmere bestemt et analytisk center i Økonomistyrelsen, en rekrutterings- og HR-enhed i Medarbejder- og kompetencestyrelsen samt et juridisk center i Justitsministeriet.

- Flere af vores medlemsvirksomheder er forståeligt stærkt fortørnede. Den nye Rådgivningsenhed er ikke bare en enlig svale. Det er på flere områder, hvor staten nu vil gå ind på områder, hvor danske virksomheder allerede gør et godt stykke arbejde, siger Kim Haggren fra DI.

Kim Haggren

Kim Haggren

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3449
  • Mobil +45 2124 4608
  • E-mail kih@di.dk

Relateret indhold