De ældre borgere skal have muligheden for at vælge noget andet, end det vi som kommune kan tilbyde, siger Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen.

Foto: Frederikssund Kommune
13.11.20 DIB Nyheder

Frederikssunds borgmester: Det frie valg er vigtigt

Attendo Danmark har åbnet friplejehjem i Frederikssund Kommune. For borgmester John Schmidt Andersen er det afgørende, at borgere sikres frit valg af plejehjem.

Frederikssund Kommune er en af de kommuner, der har sagt ja til at have et friplejehjem liggende. Friplejehjemmet tilbyder noget andet, end det kommunale plejehjem kan, og det er vigtigt ifølge borgmesteren i kommunen.

John Schmidt Andersen (V), der er borgmester i Frederikssund Kommune, er klar i spyttet, når han skal forklare, hvorfor hans kommune har valgt at have et friplejehjem liggende.

– Det handler om det frie valg. De ældre borgere skal have muligheden for at vælge noget andet, end det vi som kommune kan tilbyde, siger han.

Han forklarer, at kommunens eget plejehjem ligger langt væk fra byens midte – i et industrikvarter. Og det er blandt andet et alternativ til dét, Attendos friplejehjem kan tilbyde.

– Det ligger fornuftigt i forhold til, hvad vi selv kan præstere som kommune. Det ligger tæt på S-togstationen, det ligger centralt i byen, og det ligger et sted, hvor beboernes ægtefæller har mulighed for at bo lige i nærheden, siger John Schmidt Andersen.

Læs også: Friplejehjem tilbyder sportsbar, orangeri og frisørsalon

Kommune og leverandør skal tale sammen

Samarbejdet med Attendo har også kastet flere erfaringer af sig. Frederikssund-borgmesteren forklarer, at en af de vigtigste erfaringer, han har gjort sig, er at have en god dialog.

– Kommunen og leverandøren skal sætte sig over for hinanden og diskutere tingene igennem. Der skal være klarhed over, hvem der skal levere hvad – eksempelvis sygepleje, siger John Schmidt Andersen, der har været borgmester i Frederikssund Kommune siden 2014.

Han fortæller desuden, at han – trods opstartsvanskeligheder – er tilfreds med samarbejdet med Attendo.

– Alle vil jo have opstartsvanskeligheder – specielt fordi det er et nyt produkt på markedet og en uprøvet lov. Men jeg synes overordnet set, at samarbejdet fungerer godt, afslutter Venstre-borgmesteren. 

Læs også: Bedre velfærd med frit valg 

Fakta

DI: Sådan styrker vi det frie valg

DI har netop udgivet ”Mere selvbestemmelse – bedre velfærd”, der med fakta og 14 konkrete politikforslag viser vejen til en styrket velfærd:

 • Ligestilling af offentlige, selvejende og private leverandører, der alene konkurrerer om at levere den bedste kvalitet.
 • Pengene følger borgeren uafhængigt af leverandørvalget, og afregningsprisen er ens for offentlige, selvejende og private leverandører.
 • Borgere har krav på at kunne vælge mellem godkendte, offentlige og private leverandører.
 • Borgere med frit valg skal sikres sammenlignelig information om leverandørers kvalitet og brugertilfredshed.
 • Borgerne skal aktivt tage stilling til valget af leverandør, når de er visiteret til en ydelse.
 • Etablering af uafhængigt tilsyn på velfærdsområder, hvor borgerne kan vælge mellem forskellige leverandører.
 • Mulighederne afdækkes for, at kommuner, ligesom staten og regionerne, i højere grad anvender omkostningsbaserede regnskaber.
 • Private leverandører får mulighed for at klage over afregningsprisen.
 • Offentlige myndigheder skal invitere private til at bidrage med velfærdstilbud.
 • Driftsoverenskomster på dagpasnings- og plejehjemsområdet udfases og erstattes af de normale regler for private daginstitutioner og friplejehjem.
 • Offentlige tilbud bliver organisatorisk adskilt fra myndigheder og får egne regnskaber.
 • Skattefinansierede tilskud til velfærdsydelser lægges fast i budgettet, og justeres hvis det ikke holder.
 • Hjælp til borgere med særlige behov udløser ekstratilskud, der følger borgeren til den valgte leverandør.
 • Alle leverandører får lige adgang til relevante it-systemer, indberetninger og dataudtræk.

Læs hele DI’s udspil: di.dk/fritvalg

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 3996
 • Mobil +45 2112 9423
 • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold