Det bliver nemmere at åbne friplejehjem, håber direktør i Attendo Danmark, Søren Andersen. Attendo gør i hvert fald klar til at åbne endnu flere.

Foto: Ricky Molloy
13.11.20 DIB Nyheder

Friplejehjem tilbyder sportsbar, orangeri og frisørsalon

Attendo Danmarks et år gamle friplejehjem i Frederikssund er i skarp konkurrence med kommunens andre tilbud til de ældre borgere. Det har været et år med mange udfordringer og meget læring, fortæller direktør Søren Andersen.

Det blå flag med Attendos navn og logo vajer i vinden over den H-formede bygning i midten af Frederikssund. I bygningen ligger Danmarks første friplejehjem, efter at loven om friplejehjem blev vedtaget i 2015.
Loven har gjort det nemmere for private operatører at åbne plejehjem, hvor de måtte ønske det. Derudover er udregningen af den betaling, operatørerne skal have af kommunen, blevet ændret. Dette skaber mere gennemskuelighed.

Mens direktør i Attendos danske afdeling, Søren Andersen, viser rundt på friplejehjemmet i Frederikssund, fortæller han om de ekstra ydelser og fysiske rammer, plejehjemmet tilbyder beboerne. Der er blandt andet en sportsbar, et spabad og en frisørsalon, som skal være med til at gøre plejehjemmet mere attraktivt for nye beboere – og fastholde dem, der allerede bor der.

– Vi skal tiltrække folk, så de aktivt vælger vores plejehjem. Kommunen giver os ikke nogen borgere, så borgeren skal synes, det er spændende at have lyst til at bo her. I det øjeblik en beboer eller deres pårørende vælger vores plejehjem, skal vi fastholde dem med kvalitet, siger han.

Forretningen ligger i, at plejehjemmet har fuldt hus. Derfor betyder det positive omdømme meget for direktøren.

– Det er dybest set det, der gør, at vi kan fungere, siger han.

Læs også: Frederikssunds borgmester - Det frie valg er vigtigt

Uprøvet lovgivning giver udfordringer

Plejehjemmet i Frederikssund kunne i august fejre 1-års fødselsdag. Og det har været et år med både udfordringer og ny læring, som virksomheden kan tage med sig videre, når der i fremtiden skal åbnes nye friplejehjem i Danmark.

Blandt udfordringerne har været, at plejehjemmet er det første af sin slags. Det betyder, at lovgrundlaget for plejehjemmet ikke har været prøvet før.
– Sådan er det, når lovgivningen er ny. Nogle har sat sig ned og lavet en lov, og selvfølgelig har de ikke tænkt alle detaljer igennem. Det er helt logisk. Men det giver udfordringer, hvor vi er nede i detaljer om fordeling af varmeregnskab, og om beboerne eller virksomheden skal betale for fællesarealer, siger Søren Andersen.

I begyndelsen kom beboerne fra Frederikssund Kommune i første række, men da der ikke var nok på ventelisten, kom også borgere fra andre kommuner til. Og det har været lærerigt, mener Søren Andersen, der har været ansat i Attendo siden januar 2019.

– Det har der været enormt meget læring i. Både i hvordan vi tiltrækker beboere, hvordan vi tiltrækker medarbejdere, og hvordan vi skaber en kultur på arbejdspladsen og på plejehjemmet. Det er læring, vi tager med os, når vi skal åbne friplejehjem i fremtiden, siger Søren Andersen.

Læs DI-udspil: Bedre velfærd med frit valg

Formår vi ikke at holde vores beboere tilfredse, så går de. Og så kan vi ikke drive forretning. Søren Andersen, direktør, Attendo Danmark

Velvilje fra kommunen er vigtigt

Om et års tid åbner Attendo et nyt friplejehjem i Helsingør Kommune. Og hvis alt går efter planen, går byggeriet af endnu et plejehjem i gang i Vallensbæk.

Når virksomheden skal finde nye grunde til friplejehjemmene, betyder det meget, at kommunen udviser vilje til at samarbejde. Det har Frederikssund Kommune gjort, fortæller Søren Andersen.

– I Frederikssund Kommune har vi oplevet velvilje til at regne en gennemskuelige døgntakst ud. Derfor er vi endt med at sige, at her et politisk miljø, hvor vi kan drive plejehjem, siger han.

Friplejehjem giver sund konkurrence

I Danmark har kun 43 af landets 98 kommuner et privat alternativ til de kommunale plejehjem. Til gengæld har samtlige kommuner mindst ét privat alternativ til den kommunale hjemmepleje, fordi det er bestemt ved lov. En lignende lovgivning bør også gælde på plejehjemsområdet, mener Søren Andersen.

– Det tror jeg vil skabe en sund konkurrence. Hvis jeg skal fylde mit plejehjem op, skal jeg være den bedste i kommunen – ellers kan jeg ikke fylde det, og så fungerer det ikke. Fra et menneskeligt perspektiv tror jeg også, at mennesker bliver mere tilfredse af at kunne vælge selv, siger han.

I Danmark er der frit plejehjemsvalg. En bolig på et friplejehjem koster beboeren det samme, som en plads på et kommunalt drevet plejehjem.

Friplejehjemmet tjener desuden penge på de tillægsydelser, beboerne kan tilkøbe – eksempelvis flere bade, mere rengøring eller skønhedsbehandling.

Intet plejehjem uden tilfredse beboere

Fra tid til anden bliver det diskuteret, om private aktører skal kunne tjene penge på at drive bosteder. I slutningen af september meldte regeringen ud, at det skal være slut med at tjene penge på sociale tilbud for udsatte borgere.

Kritikken har Søren Andersen både hørt og forholdt sig til, og hans holdning er klar.

– Vores plejehjem skal have præcis den samme betaling, som det koster kommunen at drive plejehjem. Og det er kommunen, der har regnet ud, hvad det skal koste. Det betyder, at hvis vi formår at tjene penge på det, har det ikke kostet nogen noget, siger han.

Han mener desuden, at det er i de private aktørers største interesse, at gøre beboerne på friplejehjemmene glade og tilfredse.

– Formår vi ikke at holde vores beboere tilfredse, så går de. Og så kan vi ikke drive forretning, siger Søren Andersen og fortsætter:
– Hvis vi formår at tjene penge på at drive plejehjem, samtidig med at vi holder beboerne tilfredse, kan jeg ikke se problemet.

Fakta

ATTENDO DANMARK

 • Attendo leverer ældreomsorg, omsorg til personer med handicap samt omsorg til udsatte børn og deres familier.
 • Grundlagt i 1987 i Sverige, i 1986 åbnede de afdelingen i Danmark
 • Ansatte i Danmark: 400 (80 på plejehjemmet i Frederikssund)
 • Ansatte i Norge, Finland, Sverige og Danmark i alt: ca. 24.000
 • Søren Andersen har været direktør for Attendo Danmark siden januar 2019.

Fakta

DI: Sådan styrker vi det frie valg

DI har netop udgivet ”Mere selvbestemmelse – bedre velfærd”, der med fakta og 14 konkrete politikforslag viser vejen til en styrket velfærd:

 • Ligestilling af offentlige, selvejende og private leverandører, der alene konkurrerer om at levere den bedste kvalitet.
 • Pengene følger borgeren uafhængigt af leverandørvalget, og afregningsprisen er ens for offentlige, selvejende og private leverandører.
 • Borgere har krav på at kunne vælge mellem godkendte, offentlige og private leverandører.
 • Borgere med frit valg skal sikres sammenlignelig information om leverandørers kvalitet og brugertilfredshed.
 • Borgerne skal aktivt tage stilling til valget af leverandør, når de er visiteret til en ydelse.
 • Etablering af uafhængigt tilsyn på velfærdsområder, hvor borgerne kan vælge mellem forskellige leverandører.
 • Mulighederne afdækkes for, at kommuner, ligesom staten og regionerne, i højere grad anvender omkostningsbaserede regnskaber.
 • Private leverandører får mulighed for at klage over afregningsprisen.
 • Offentlige myndigheder skal invitere private til at bidrage med velfærdstilbud.
 • Driftsoverenskomster på dagpasnings- og plejehjemsområdet udfases og erstattes af de normale regler for private daginstitutioner og friplejehjem.
 • Offentlige tilbud bliver organisatorisk adskilt fra myndigheder og får egne regnskaber.
 • Skattefinansierede tilskud til velfærdsydelser lægges fast i budgettet, og justeres hvis det ikke holder.
 • Hjælp til borgere med særlige behov udløser ekstratilskud, der følger borgeren til den valgte leverandør.
 • Alle leverandører får lige adgang til relevante it-systemer, indberetninger og dataudtræk.

Læs hele DI’s udspil: di.dk/fritvalg

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peter Henningsen Hansen
Skrevet af:

Peter Henningsen Hansen

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 3996
 • Mobil +45 2112 9423
 • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold