Københavns Lufthavnes adm. direktør Thomas Woldbye har været nødt til at afskedige mange medarbejdere under coronakrisen. Hjælpepakker bremser de økonomiske tab, men usikkerheden om de langsigtede konsekvenser er betydelig.

Foto: Københavns Lufthavne
07.12.20 DIB Nyheder

Når krisehåndtering bliver en del af hverdagen

Selv om fokus i Københavns Lufthavn lige nu er dag-for-dag krisehåndtering, begynder lufthavnsdirektør Thomas Woldbye også at skue længere ud i horisonten. Han mener, at vi alle kan trække vigtige erfaringer ud af den svære tid.

Coronakrisen har ramt os alle, men nogle er blevet hårdere ramt end andre. Blandt de allermest påvirkede er nok Københavns Lufthavne A/S, der skal opretholde den daglige drift, i en tid hvor passagertallet nærmer sig en tiendedel af det normale.

For lufthavnsdirektør Thomas Woldbye har 2020 derfor været en prøvelse på alle fronter. Han har ikke kun skullet sikre sig, at et så essentielt stykke infrastruktur, som en international lufthavn nu engang er, hele tiden har været åben for transport af passagerer og vigtig fragt som for eksempel værnemidler. Han har også skullet sikre den børsnoterede virksomhed. Cashflow, omkostninger, adgang til finanser. Det hele har været på bordet.

Det er dog lykkedes. Driften kører relativt gnidningsfrit, og fremtiden er sikret via kreditaftaler. Selv om det endnu er uvist, hvor lang tid pandemien vil være en dominerende faktor for lufthavnen, og på trods af at Thomas Woldbyes fokus lige nu er dag-til-dag-operationen, er han begyndt at skue ud i horisonten. Han mener, at vi alle kan ane konturerne af nogle vigtige erfaringer, som vi kan bruge fremadrettet.

– Københavns Lufthavne har været ekstremt udfordret af krisen. Noget, der har hjulpet os, er, at vi som organisation er forberedt på uforudsete situationer. Vi er heldigvis trænet i krisehåndtering. Vi har været omstillingsparate og klar til at reagere på noget udefrakommende. Det er en del af vores mindset. Det har hjulpet os, siger han.

Krisen har dog været helt usædvanlig, tilføjer han.

– Vi har været forberedt på at tackle en ny finanskrise, men ikke en pandemi som denne. Det er heller ikke sikkert, man bør være det finansielt. Den slags er jo dyrt. Men det er ikke dyrt at være bevidst om risiko. Det er ikke dyrt at gennemtænke scenarier. Det tror jeg, vi alle kan lære noget af.

Krisens uforudsigelighed

Selv om Thomas Woldbye bruger barske begreber som ”ekstremt udfordret”, er det absolut ingen overdrivelse. Hovedstadens internationale lufthavn udgør en af landets største arbejdspladser, og den har været ramt på alle fronter. Lufthavnen inkluderer reelt et utal af selvstændige virksomheder, som eksempelvis luftfartsselskaber, cateringselskaber, serviceleverandører. Når man hører om afskedigelser af hundreder af ansatte i lufthavnen, er det ofte blandt dem, at det finder sted.

Københavns Lufthavne A/S er som ejer af lufthavnen den centrale aktør. Her i efterårets anden bølge af pandemien noterer Thomas Woldbye sig, at antallet af passagerer er 12 – 13 procent af niveauet fra sidste år – og det påvirker næsten lufthavnens omsætning i samme grad.

– Det er vitterligt dramatisk i en virksomhed med en milliardomsætning. Vi har måttet afskedige en fjerdedel af vores ansatte, og næsten alle udviklingsplaner er sat i bero. Vi fokuserer på den daglige drift og planlægger ikke mere end et par uger frem ad gangen, siger han.

Krisens uforudsigelighed er simpelthen den store ubekendte faktor for lufthavnen. Ingen ved, hvilke lande der er åbne eller lukkede om tre uger. Derfor er de langsigtede strategier tilsidesat for nu. Thomas Woldbye betegner det som en meget usædvanlig måde at skulle lede på, men det kan reelt ikke være anderledes.

Usikkerhed om position

En international lufthavn er i dag essentiel infrastruktur, der i de flestes øjne bare skal bare fungere. Selv kortvarige lukninger vil givetvis være uacceptabel for borgere og myndigheder. Det er lykkedes Københavns Lufthavne at være operationel under hele krisen, og gennem kreditaftaler på i alt seks mia. kr. har den tillige reelt sikret driften i en rum tid fremadrettet.

Det er dog ikke uden bekymring, at Thomas Woldbye ser ind i fremtiden. Han fremhæver to punkter, som han mener bør vække til eftertænksomhed.

– Vi bekymrer os i høj grad over, hvad de langsigtede konsekvenser for os og København bliver. Selv om vi har kunnet benytte os af hjælpepakker, hvilket vi er taknemmelige for, så kan vores tab i år blive stort. Måske på 750 mio. kr. Vi risikerer at bygge gæld op, og det vil påvirke os i en rum tid. Det vil påvirke de planer, der er om forbedringer og udbygninger, siger han.

Derudover minder Thomas Woldbye om, at det er svært at tage noget som helst for givet i en situation, som ingen ved, hvornår det hele ændrer sig tilbage til noget, som vi kan genkende.

– Vi skal nok komme igennem krisen, men i hvilken tilstand? Hvad er det for en lufthavn, vi står med, når det er overstået? Vi har reelt haft en position, som mange nok har taget for givet. Vi har været større, end vores lands indbyggertal traditionelt har kunnet retfærdiggøre. Det er en position, vi har nydt godt af, men også én vi frygter at miste, siger han.

Den essentielle agilitet

Lige nu er Københavns Lufthavnes fokus at opretholde driften. Indtil situationen ændrer sig til det bedre, ser ledelsen på de daglige udfordringer og forsøger at tilpasse sig de mønstre, som kan registreres. 2020 har været et udfordrende år lige fra de indledende krisemøder i direktionen fandt sted i februar.

En fjerdedel af de 2.600 mennesker, der ved starten af året var ansat i Københavns Lufthavne A/S, er i dag afskediget, mens der i november blev indgået en aftale om arbejdsdeling for at bremse yderligere nedskæringer. Bundlinjen for indeværende år bliver under alle omstændigheder blodrød. Thomas Woldbye sender en tanke til dem, der har været allermest påvirket.

– Der har været hårde beslutninger. Men de er truffet på baggrund af analyser, som reelt kun kunne udmunde i én ting: Omkostningerne skulle ned. Det har været trist og hårdt. Men samtidig har folk knoklet igennem for at løse problemerne og sikre, at vi kunne være i drift 24 timer i døgnet. Det har været ekstremt positivt at se, siger han.

Thomas Woldbye vil ikke spå om fremtiden. Han kan ikke sige, hvornår vi taler om COVID-19 i datid, og hvornår Københavns Lufthavn atter vil være det summende virvar af travle rejsende mennesker, som vi alle kender så godt. Han kan dog godt konkludere, at vi alle er blevet klogere i processen.

– Agilitet i virksomheder er måske et lidt slidt begreb, men i krisen har det vist sig at være essentielt. Det tror jeg, at både vi og alle andre kan tage med ud af oplevelsen. Pandemien har også vist, hvordan vi alle er tæt vævet sammen i dag. På godt og ondt. Globaliseringen har skabt nye muligheder, men også nye risici. Dem skal vi tage alvorligt, siger han og slutter:

– Vi kan ikke forberede os finansielt på alle kriser – men vi kan forberede os på, hvordan vi håndterer dem praktisk, når de manifesterer sig. Det skal vi tage med os. Det tror jeg, vi alle har lært.

Thomas Woldbye

2011: Group CEO for Københavns
Lufthavne A/S.

2004: CEO for rederiet Norfolk Line, (Mærsk-ejet).

1999: Group Senior Vice President.

1983: Start på 27 års ansættelse hos A.P. Møller – Mærsk.

Har flere bestyrelsesposter, bl.a. i organisationen Wonderfull Copenhagen.

Medlem af DI’s Udvalg for Erhvervspolitik.

Københavns Lufthavne A/S

En af landets største arbejdspladser. Over 1000 virksomheder opererer i lufthavnen med i alt 22.000 ansatte før coronakrisen.

2019: Omsætning 4,3 mia. kr., ca. 83.000 passagerer dagligt, overskud før skat på 1,3 mia. kr. og 2.600 ansatte.

2020 (prognose): Omsætning reduceret med 55 pct. og passagertal med 65 pct. Forventer underskud på 500-750 mio. kr. efter skat.

 

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold