Viden, målrettethed og professionalisme – det er vejen til at sprede endnu mere sydjysk verdensklasse, skriverJacob Christian Nielsen, direktør i Erhvervshus Sydjylland.

Foto: Erhvervshus Sydjylland
03.11.20 DIB Nyheder

”Sydjysk verdensklasse er målestok for Erhvervshus Sydjylland”

Nærhed til Danmarks grænse til Tyskland – porten til Europa – giver Erhvervshus Sydjylland et naturligt fokus på eksport og internationalisering, skriver Jacob Christian Nielsen, direktør i landets yngste erhvervshus.

DIBusiness.dk bringer i den kommende tid indlæg fra de seks erhvervshuse placeret rundt om i Danmark om de ydelser, virksomheder kan få hos dem. Se også ny analyse Forskelle i erhvervshusenes virksomhedskontakt.

Sydjylland er blandt andet kendetegnet ved nærheden til den sydlige landegrænse – porten til Europa. Det præger vores virksomheders mindset, og det præger i høj grad vores fokus i Erhvervshus Sydjylland.

Eksport og internationalisering er et tema, vi forsøger at berøre i alle vores kontakter med virksomhederne. Alle virksomheder kan og skal selvfølgelig ikke give sig i kast med eksport - men hvorfor nøjes med at måle sig med nabokommunen, når vi kan bruge hele verden som målestok?

Derfor arbejder vi ud fra overskriften ’sydjysk verdensklasse’. Det betyder, at vi både har høje ambitioner på de sydjyske virksomheders vegne og fast udgangspunkt i sydjysk tradition og identitet.

Landets yngste erhvervshus

Erhvervshus Sydjylland er landets yngste erhvervshus, da vi ikke som de øvrige erhvervshuse har nogen forhistorie som Væksthus. Vi er grundlagt 1. januar 2019 og har derfra bygget vores organisation fra grunden. P.t. er vi 35 ansatte.

Vores udgangspunkt har fra starten været et tæt samarbejde med de lokale erhvervskontorer i vores 13 kommuner. Vi forsøger at gøre indgangen til erhvervsfremme så enkel som muligt for virksomhederne, og her er det vigtigt, at de oplever en glidende overgang imellem det lokale, det regionale og landsdækkende perspektiv i erhvervsfremme-tilbuddene.

Derfor er samarbejde og dialog øverst i vores værktøjskasse. Vi er altid klar til at tænke nyt sammen med virksomheder og samarbejdspartnere. Og åbenhed og tillid er vigtige kerneværdier – gerne sammen med et frisk glimt i øjet.

Fem klare ledestjerner

Der er godt 36.000 virksomheder i de sydjyske kommuner. I tæt samarbejde med de lokale erhvervskontorer forsøger vi at målrette vores tilbud til de virksomheder, hvor behovet er størst.

Det gælder kernetilbuddet om uvildig sparring og vejledning, og det gælder de afgrænsede programtilbud indenfor vores ledestjerner, der udover eksport også tæller digitalisering, grøn omstilling, kompetenceudvikling og design-tænkning.

Ledestjernerne udspringer af den decentrale erhvervsfremmestrategi, hvor kapitlet om Sydjylland udpeger de fem vigtigste vækstdrivere i landsdelen. Dem har vi adopteret som vores ledestjerner. Det vil sige, at vi bruger dem til at prioritere vores ressourcer og indsatser.


Landsdelens kompetence- og videnscenter

Som Sydjyllands knudepunkt for erhvervsfremme er viden vores vigtigste ressource. Det handler om at formidle eksisterende viden ud til virksomhederne – men også om at skabe ny viden sammen med vores virksomheder og samarbejdspartnere.

Ved at klæde virksomhederne på med viden og skabe afklaring baner vi vejen for egentlig rådgivning, som virksomhederne så målrettet kan indkøbe på det kommercielle marked. Viden, målrettethed og professionalisme – det er vejen til at sprede endnu mere sydjysk verdensklasse.

Læs også:

Her er hvad virksomheder kan få hos Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Hovedstaden – hvad kan vi tilbyde dig som virksomhed?

Her er hvad virksomheder kan få hos Erhvervshus Sjælland

Her er hvad virksomheder kan få af Erhvervshus Fyn

Erhvervshus Nordjylland hjælper virksomheder med hvad som helst!

Fakta

Erhvervshus Sydjyllands fem ledestjerner

  1. Eksport: Der ligger potentialer for hele samfundet i at fremme virksomhedernes eksport. Øgede handelsindtægter er en indsprøjtning til samfundsøkonomien og gavner den generelle velstand. Derfor er eksportandel og eksport-evne nøgle-KPI’er i Erhvervshus Sydjylland.

  2. Digitalisering: Virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne er afhængig af, at de følger med den digitale udvikling. For landsdelens mange ejerledede virksomheder udgør øget digitalisering også en vigtige nøgle til velgennemførte generations- og ejerskifter og medvirker dermed til kontinuitet og stabilitet i landsdelens erhvervsliv fremadrettet.

  3. Grøn omstilling: De internationale værdikæder fyldes i stigende grad med forventninger og krav om dokumenteret bæredygtighed. Virksomhedernes fremtidige konkurrencekraft afhænger derfor af deres deltagelse i den grønne omstilling. Samtidig opstår nye, spændende forretningsmodeller ud af den cirkulære, grønne tankegang, som er højaktuel i disse år.

  4. Kompetenceudvikling: Arbejdsstyrken skal passe til virksomhedernes behov. Her er videre- og efteruddannelse helt centralt. Erhvervshuset spiller en vigtig rolle som knudepunkt og skaber af overblik og facilitator af samarbejder på tværs af virksomheder og uddannelses-institutioner.

  5. Design-tænkning: Ideudvikling og innovation er nøglen til at skabe fremtidens succeser. Erhvervshuset har påtaget sig at videreføre de sydjyske traditioner for at bruge design-tænkning i den kreative idéudvikling – både i forhold til erhvervshusets interne processer, men også i forhold til sparringen med virksomhederne.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jes Lerche Ratzer

Jes Lerche Ratzer

Chef for erhvervsfremme & regional udvikling

  • Direkte +45 3377 4518
  • Mobil +45 2674 2891
  • E-mail jelr@di.dk

Relateret indhold