DI repræsenterer i dag alle dele af dansk erhvervsliv, hvilket også afspejler sig i medlemstilgangen som dækker en bred vifte af virksomheder, som opererer i – og ud fra - Danmark.

Illustration: Cecilie Melsted
02.12.20 DIB Nyheder

1.000 virksomheder har meldt sig ind i DI i 2020

Dansk Industri har haft markant medlemsfremgang i 2020. Adm. direktør Lars Sandahl Sørensen glæder sig over, at så mange virksomheder finder værdi i fællesskaber omkring udvikling af dansk erhvervsliv – ikke mindst i en tid, hvor coronakrisen stiller enorme krav til, at virksomhederne og Danmark står sammen om at finde den rigtige vej ud af krisen.

Dansk Industri (DI) var Danmarks klart største erhvervsorganisation allerede før sammenlægningen med Dansk Byggeri.

- Med sammenlægningen blev DI yderligere cementeret som landets helt centrale samlingspunkt for erhvervslivet, siger DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

I løbet af 2020 har derudover 1.000 virksomheder tilsluttet sig DI, hvilket er den største medlemstilgang nogensinde for DI. Ifølge DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen har coronakrisen understreget behovet for, at erhvervslivet kan tale med en samlet og markant stemme – og mødes i værdiskabende netværk på tværs af brancher, størrelse og landsdele.

- Det har stor betydning, at virksomheder står samlet – både i den gode lokale dialog med kommunerne, på Christiansborg, og når vi rejser ud på de globale markeder, hvor DI både arbejder politisk og kommercielt med at udvikle nye markedsmuligheder. Det gælder i allerhøjeste grad også i forhold til netværk mellem forskellige brancher og mellem små og store virksomheder, hvor vi oplever en stor interesse fra virksomhederne for at mødes og udveksle erfaringer på tværs, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: Kongen af erhvervsklima: Det er faktisk rimelig let at skabe en god relation til virksomhederne

Medlemstilgangen giver DI en mangfoldighed og et omfang, hvor vi som organisation er den helt naturlige samarbejdspartner Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

Virksomheder er afhængige af hinanden

DI repræsenterer i dag alle dele af dansk erhvervsliv, hvilket også afspejler sig i medlemstilgangen som dækker en bred vifte af virksomheder, som opererer i – og ud fra - Danmark. Særligt inden for handelsområdet (DI Handel), det digitale område (DI Digital) og rådgivningsområdet (DI Rådgiverne) har DI oplevet stor vækst i 2020.

- Det er en virkelig positiv og vigtig udvikling, fordi medlemstilgangen giver DI en mangfoldighed og et omfang, hvor vi som organisation er den helt naturlige samarbejdspartner, når det gælder om at afdække nye muligheder, behov og ønsker fra et samlet erhvervsliv, siger DI-direktøren.

Andre områder med mange nye medlemmer er inden for fremstillingsområdet og senest byggeriet i forlængelse af sammenlægningen med Dansk Byggeri. Også DI’s arbejde og netværk inden for Life Science og de kreative erhverv har tiltrukket nye medlemsvirksomheder til fællesskabet.

- Coronakrisen har på mange måder været en fremkaldervæske, som bringer de eksisterende tendenser endnu tydeligere frem. Det gælder ikke mindst billedet af, hvor tæt forbundet og afhængige af hinanden, virksomhederne faktisk er. Derfor har rigtig mange af både eksisterende og nye medlemsvirksomheder været optaget af at finde sammen for både at finde inspiration og udvikle nye løsninger i regi af DI, siger Lars Sandahl Sørensen.

Coronakrisen har sat tryk på medlemsrådgivningen

Det seneste år har budt på mere usikkerhed både hjemme og på markederne, end nogensinde før. Derfor har der også været et ekstraordinært stort træk på rådgivningen fra DI’s eksperter.

- Især i forhold til personalejura har vores medlemsvirksomheder af gode grunde haft et helt ekstraordinært behov for rådgivning i år. I begyndelsen af coronakrisen kom der ofte flere daglige opdateringer om nye restriktioner eller regler, så behovet for rådgivning var så massivt, at vi holdt telefonerne til rådgivningen åbne alle ugens dage. Her har DI’s størrelse heldigvis også gjort det muligt at samle de ekspertiser, kompetencer og dygtige folk, der har været behov for, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI  har for nylig gennemført en medlemsundersøgelse, der viste, at tilfredsheden med DI aldrig har været højere – selv om DI ifølge direktøren hele tiden har forbedringsområder, hvor der kan skabes endnu mere værdi for medlemsvirksomhederne.

- Kombineret med den flotte medlemstilgang, fortæller det mig, at vi er lykkedes med en hel del. Det glæder mig virkelig, og DI’s medarbejdere fortjener stor ros for den ekstra indsats, der har været nødvendig det sidste år. DI er et stærkt fællesskab – både blandt virksomhederne og medarbejderne, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: Rekordhøj tilfredshed med DI - hvad kan vi gøre bedre?

Henrik Søgaard

Henrik Søgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3488
  • Mobil +45 3083 0810
  • E-mail hsp@di.dk

Relateret indhold