DI Transports branchedirektør Michael Svane fortæller her om Femern-forbindelsens potentiale for Danmark.

Video: Sarah S. Meier og Uffe Hansen
17.12.20 DIB Nyheder

Femern: Et symbol på danske ambitioner og muskler

Efter næsten 30 års forarbejde går et af Danmarks største projekter ind i den afgørende fase. DI Transports branchedirektør Michael Svane har arbejdet for Femern-forbindelsen i årtier.

Danmarks næste og største byggeprojekt er også historien om et komplekst forløb, der har stillet store krav til tålmod, stamina og gejst.

Når etableringen af den faste Femern-forbindelse mellem Danmark og Tyskland går ind i anlægsfasen 2. januar 2021 er den båret af en dansk drivkraft, vi godt kan være ganske stolte af, mener DI Transports branchedirektør Michael Svane.

Læs også: Velkommen til et hav af muligheder

Han har arbejdet for projektet i næsten 25 år og ser årsskiftet som en særlig milepæl efter næsten tre årtiers forarbejde.

– Det er fantastisk, at vi nu forlader procesfasen og går over i anlægsfasen til det største trafikale projekt i mange år, siger han og fortsætter:

– Når det står færdig i 2029, vil det være et symbol på, at vi i Danmark har ambitionerne, og at vi også har musklerne til at løfte en infrastruktur, der ikke kun binder Danmark sammen med Tyskland, men også binder Skandinavien sammen med Europa.

Danmark står med ansvaret for både det praktiske og det finansielle med at bygge tunnelen under Østersøen til over 50 mia. kr. Se de vigtigste historiske nedslagspunkter på de næste sider.

Fakta

Knapt 30 års forarbejde til Femern-forbindelse:

Marts 1991: Femern-forbindelsen er for første gang på den officielle politiske dagsorden i Folketinget i kølvandet på dansk-svensk aftale om Øresundsforbindelsen.

Oktober 1992:  Den danske trafikminister Kaj Ikast og hans tyske kollega Günther Krause bliver enige om at indlede forundersøgelser af projektet. Undersøgelserne bliver udført i fra 1995 til1999.

Juni 2004: Den danske trafikminister Flemming Hansen mødes med sin tyske kollega Manfred Stolpe og  underskriver erklæring om det videre arbejde hen imod den faste forbindelse.

Marts 2005: Den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen og den tyske forbundskansler Gerhard Schröder bliver enige om at etablere forbindelse over Femern Bælt.

Juni 2007: Transportministrene i Danmark og Tyskland, Flemming Hansen og Wolfgang Tiefensee, tager næste skridt med ny hensigtserklæring.

Marts 2009: Folketinget vedtager projekteringslov og godkender samtidig statstraktat med Tyskland.

Februar 2011: Sænketunnel udpeges som den foretrukne tekniske løsning. Beslutningen hviler på Femern A/S’ indstilling fra november 2010.

Juni 2011: Danske politikere vedtager, at produktionsanlægget for tunnelelementer placeres i Rødbyhavn.

September 2013: Dansk høringsfase vedrørende VVM-­redegørelse afsluttes. Der er 42 høringssvar.

Oktober 2013:  Femern A/S indleverer ansøgning om myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-
projektet i Tyskland. 

April 2015: Folketinget vedtager anlægslov for den faste forbindelse og de danske landanlæg.

Maj 2016: Femern A/S indgår betingede kontrakter med de to vindende konsortier på de fire store tunnelkontrakter.

Februar 2019: Myndigheder i delstaten Slesvig-Holsten godkender projekt efter høringsfaser. Det markerer afslutning på fem års forarbejde siden ansøgning blev indleveret i 2013. 

Marts 2019: Forligskreds indgår en politisk aftale om igangsætning af anlægsarbejdet i Danmark.

November 2019: Aftale med entreprenørkonsortiet Fehmarn Belt Contractors (FBC) om arbejdshavn ved Rødbyhavn træder i kraft.  

Maj 2020:  Hovedanlægskontrakter med det internationale entreprenørkonsortium Femern Link Contractors (FLC) sættes i gang.

November 2020:  Den tyske forbundsforvaltningsdomstol afviser de sidste Femern-klager. Dermed kan projekt også gå i gang på tysk side.

Kilde: Femern A/S

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold