Konsortiet Femern Belt Contractors har hyret verdens største flydende gravemaskine, Simson, til at grave løs ved Rødbyhavn i forberedelsen til Femern-tunnellen. Ved hver skovfuld henter Simson op til 34 kubikmeter havbund op fra maksimalt 32,5 meters dybde.

Foto: Ida Lund Winther
17.12.20 DIB Nyheder

Gigaprojekt tager form: Her er et hav af muligheder

Fra 2. januar og otte år frem skal der investeres over 50 mia. kr. i Danmarks største byggeprojekt: Den 18 kilometer lange Femern-forbindelse mellem Danmark og Tyskland. 700 virksomheder viser interesse for at være med.

Rødbyhavn på Lolland har fået et nyt lyskryds – et lyskryds der regulerer trafikken på vejen hen over tilkørslen til den færgehavn og det jernbaneterræn, der i snart 60 år har været rammen om forbindelsen til Tyskland.

Vejen fører videre mod øst til det kommende alternativ, nemlig Danmarks største byggeprojekt til over 53 mia. kr. – den 18 kilometer lange tunnel under Østersøen.

De politiske visioner blev støbt for næsten 30 år siden, og nu efter 10 års mere konkrete forhandlinger og en detaljeret godkendelsesprocedure, ryddede en tysk delstatsdomstol 3. november den sidste forhindring af vejen ved at afvise de sidste tyske klager over projektet.

Se video: Et symbol på danske ambitioner og muskler

Lolland og Falster klar

Danmark, og ikke mindst lokal­området, har i årevis bygget forventningerne op til det projekt, der frem mod 2030 løfter beskæftigelse, investeringer og forretningsmuligheder i regionen.

– Lolland-Falster har været klar i startblokken i mange år. I mere end 10 år har vi forberedt os på, at forbindelsen blev en realitet. Nu kan vi se frem til år med mange investeringer, og mange virksomheder kan derfor trykke på knappen til deres strategiplaner. Det bliver super godt, siger adm. direktør Kim Frimann, ejer af Frimann Biler A/S og formand for DI Lolland-Falster.

Bygherren Femern A/S har byggemodnet området med veje, gadelys, el, vand og kloak, mens gigantiske gravemaskiner nu bygger moler og arbejdshavn. Efter nytår rykker håndværkere og ingeniører ind for at etablere beboelse til de over 2.000 medarbejdere, som de næste mange år vil være fuldt beskæftiget med at bygge en fabrik og støbe tunnelens 217 meter lange betonelementer og placere dem på rad og række på bunden af Østersøen. Projektet ventes at beskæftige lige så mange medarbejdere hos underleverandører.

Kim Frimann har ansat den første og har fra hovedkontoret i Nykøbing Falster allerede trykket på startknappen og er begyndt at få opgaver ind.

– Jeg ansatte en erhvervschef for et år siden, som har brugt sin tid på at bygge forholdet op til de mange aktører på projektet. Og det er begyndt at give gevinst. De første biler er solgt, og vi lejer biler ud i samarbejde med Avis, fortæller han.

Bilforhandleren anbefaler også andre at finde partnere til at løse opgaver.

– Man skal ikke holde tingene for sig selv, men i stedet gå sammen og levere mere komplette løsninger. Det kan være inden for alle områder, siger Kim Frimann.

Jeg ansatte en erhvervschef for et år siden, som har brugt sin tid på at bygge forholdet op til de mange aktører på projektet. Og det er begyndt at give gevinst. Kim Frimann, adm. direktør, Frimann Biler A/S og formand for DI Lolland-Falster

Mange opgaver på vej

Bygherren Femern A/S har haft 32 kontrakter i udbud, hvor danske virksomheder har vundet opgaver med blandt andet at sikre el, vand og varme til tunnelfabrikken, fjerne vindmøller og levere containere. Flere opgaver vil følge efter, fortæller kommunikationschef Morten Kramer Nielsen.

– Vi er godt i gang med klargøringen i Danmark, og det er en rigtig stor forløsning for os, at vi nu også kan starte anlægsfasen i Tyskland. De store entreprenørkonsortier FBC og FLC kan ikke lave det hele selv – de kan få brug for danske underleverandører, siger han.

FBC (Femern Belt Contractors) og FLC (Femern Link Contractors) er de to entreprenørgrupper, med blandt andre Per Aarsleff Holding A/S, COWI A/S og Sweco Danmark A/S, der skal bygge forbindelsen i løbet af de næste ni år. Bygherren Femern A/S har netop igangsat den tredje store udbudsrunde for indmaden til tunnelen, hvor underleverandører også kommer i spil, når jernbaneskinner, vejbaner, elektriske installationer og sikkerhedsudstyr skal leveres.

Ifølge Morten Kramer Nielsen handler det om at positionere sig over for entreprenørkonsortierne. Og får virksomhedene først foden inden for, bliver det nemmere at sikre sig nye opgaver. Dertil anbefaler han at teame op med andre, både for at kunne løfte større opgaver men også for at sikre finansiering og gøre det mere enkelt for entreprenørkonsortierne.

700 virksomheder klar

En væsentlig aktør er udviklingsselskabet Femern Belt Development, hvor otte kommuner, Danske Industri og 3F i fællesskab siden 2009 har arbejdet på at skabe regional og lokal vækst. Interessen for byggeprojektet blev understreget 2. december, hvor over 700 virksomheder fra 10 lande deltog i selskabets konference om anlægsfasen, fortæller direktør Stig Rømer Winther.

– Vi kan virkelig mærke, at projektet nu skifter gear. Vi har foreløbigt været i kontakt med op mod 250 virksomheder, der er interesseret i at få del i arbejdsopgaver. Det er alt lige fra indkvartering og forskellige serviceydelser til opgaver på selve tunnelbyggeriet, siger han.

Femern Belt Development kender arbejdsgange, kontaktpersoner og myndighedernes procedure. Og de ved også, hvilken adfærd der fungerer bedst overfor konsortierne. Stig Rømer Winther har flere gode råd til interesserede virksomheder:

– Vi har mange dygtige danske virksomheder, som henvender sig, og der er givet flere på vej. Det vigtige er, at de er meget præcise på, hvilken opgaver de gerne vil løse. Det er også afgørende, at de er forberedt på, at al kommunikation omkring projektet foregår på engelsk, lige fra den første mail de skriver, siger han.

Og så er der naturligvis også et spørgsmål om priser på opgaverne. Den del af rådgivningen går Femern Belt Development ikke direkte ind i.

– Men jeg kan sige, at det er vigtigt at være realistiske i forhold til tilbudspriserne. Hvis man lægger sig alt for højt, er der en risiko for, at man diskvalificere sig selv på forhånd, siger Stig Rømer Winther.

Aktuelt er der tryk på, for at sikre indkvartering til de mange håndværkere og stålarbejdere som efter nytår skal bygge en by af boliger.

Kontakt Stig Rømer Winther for mere info

Fakta

Femern-forbindelsen:

 • 17,6 kilometer lang sænke­tunnel.
 • Forventet byggetid er 8,5 år med start i 2021 og forventet åbning i 2029.
 • 2 jernbanespor i separate rør og motorvej i 2 separate rør.
 • Består af i alt 89 tunnelelementer, som hver er 217 meter lange.
 • 2.000 – 3.000 personer ventes at være direkte beskæftiget hvert år i anlægsperioden.
 • Et tilsvarende antal ventes beskæftiget hos underleverandører.
 • Entreprenører er underlagt sociale klausuler, bl.a. et krav om at skabe 500 lærlingepladser.
 • Når tunnelen er færdig i 2019, ventes job til 300 med at drive tunnelen.

Rejsetider:

 • 7 minutter i tog ved hastighed på 200 km/t.
 • 10 minutter i bil ved en hastighed på 110 km/t.
 • I dag er rejsetid med færge 45 minutter plus ventetid i havne.
 • Jernbaneforbindelsen fra København-Hamborg: fremover under 3 timer (p.t. ca. 5 timer).

Budget:

 • Anlægsbudget for tunnelprojekt er på 52,6 mia. kr. (2015-priser), inklusive en reserve på 7 mia. kr.
 • Heraf udgør fire store anlægskontrakter 29,6 mia. kr.
 • Den danske stat garanterer for lån, som tilbagebetales i løbet af 36 år via brugerbetaling og jernbaneindtægter.
 • Dertil kommer udgifter til landanlæg i Danmark og Tyskland.

Kilde: Femern A/S

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 4652
 • Mobil +45 4036 1348
 • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold