Dansk Industri hjælper din virksomhed med eksport til alle markeder. Det sker fra hovedkontoret i København samt fra vores landekontorer kloden rundt i Bruxelles i Belgien, Moskva i Rusland, München i Tyskland, Mumbai i Indien, Nairobi i Kenya, New York og Washington D.C. i USA, Shanghai i Kina samt Sao Paolo i Brasilien.

Illustration: Belle Djerberg
18.12.20 DIB Nyheder

Kloden Rundt: Seks tip til eksport i 2021

Er du på udkig efter mere eksport i 2021? Få her inspiration fra seks af DI's internationale afdelinger, der giver deres bud på relevante emner næste år.

Seks af Dansk Industris lokale områdekontorer udpeger her centrale emner, der kan få betydning for eksportmulighederne i 2021:

EU: Fra grønne ord til grøn handling i 2021

– DI i EU, Bruxelles, Belgien
Brug DI: Kontakt Anders Ladefoged 

EU-topmødet i december forventes at afslutte 2020 med en beslutning om at øge EU’s klimamål for 2030 til mindst 55 procent. Dermed kan næste kapitel i European Green Deal skrives. Fokus vil i 2021 rettes mod den regulatoriske ”værktøjskasse”, der skal levere på EU’s nye 2030 klimamål, som skal afspejles i alt relevant sektorlovgivning.

Til det formål fremsætter EU-Kommissionen i 2. kvartal af 2021 lovpakken ”Fit for 55 package”. Pakken vil blandt andet indeholde forslag til revision af EU’s kvotehandelssystem, regler for de ikke-kvotebelagte sektorer, direktiver om vedvarende energi og energieffektivitet og bygningsdirektivet.

Finansiering af ændringerne er også i fokus. EU’s genopretningsfond på 750 mia. euro skal bidrage til dette. Derudover vil EU’s nye klassifikationssystem for bæredygtige finansiering træde i kraft. Målet er at gøre investeringer i bæredygtighed mere attraktive for private investorer. 

USA: It’s (all about) the Economy, Stupid 

– DI i New York, USA

Brug DI: kontakt Louis Funder 

Den opmærksomme læser vil se, at overskriften er en let omskrivning af et kendt citat fra Clinton-årene. Men når det kommer til 2021, handler det reelt kun om én ting i USA: Økonomien.

Den amerikanske økonomi skal genoprettes ovenpå et år, hvor COVID-19 har raseret. Det har betydning for amerikanerne, for verdensøkonomien og i sidste ende også for danske virksomheders afsætningsmuligheder.

Derfor er det værd at følge med i alt fra væksttal og udvikling i BNP til dollarkurs og boligmarked og ikke mindst den amerikanske jobrapport. Uden en sund økonomi er der mindre overskud til at sætte barren højt for en grøn omstilling eller udvise stort internationalt engagement.

Det er en føderal såvel som delstatslig opgave at få genopretningen i gear, og særligt to knapper er det vigtigt at få trykket hurtigt på: Få sat gang i en effektiv distribution af vaccinen og få stimuleret økonomien ved at vedtage en ny hjælpepakke. 

Kina: Det store rige ser fem år frem i 2021

– DI i Shanghai, Kina

Brug DI: Kontakt Glen Mikkelsen 

Kinas 14. femårsplan offentliggøres i marts 2021. De første meldinger er begyndt at sive ud, og planen kan få vidtrækkende konsekvenser også for internationale investorers muligheder i landet og dansk erhvervsliv:

”Dual circulation” er det strategiske tema. Begrebet bygger på ambitionen om at gøre Kinas økonomi mindre afhængig af omverdenen (intern cirkulation), samtidigt med at landet skal bevare en stor eksportsektor og importere essentielle komponenter (ekstern cirkulation).

Fortsat fokus på vækst – men den rigtige slags. Industrier med afsæt i avanceret teknologi og bæredygtige løsninger skal prioriteres.

Bæredygtighed skal ikke kun være en vækstmotor, men også et gennemgående samfundsprincip.

Ambitionen om at gøre Kinas produktionssektor og øvrige samfund mere bæredygtigt kan derfor få vidtrækkende konsekvenser. 

Rusland: Rublens rutschetur giver hovedbrud

– DI i Moskva, Rusland

Brug DI: Kontakt Hans Wicks

Den russiske valuta er her på kanten til 2021 en udfordring for eksportører, der vil øge salget til landets 144 millioner indbyggere.

Rublen startede 2020 stærkt med den højeste værdi overfor euroen i over to år. Siden er rublen reduceret med næsten 30 procent efter to devalueringer. Det er en god nyhed for virksomheder med produktion i Rusland, og som bruger landets råvarer. Omvendt stiger salgspriserne for eksportører af danske varer og tjenester.

Valutadykket skyldes coronakrisens generelle usikkerhed samt faldet i de energipriser, som betyder meget for den russiske økonomi.

Sunder energipriserne sig i 2021 kan det afbøde nedturen, men der er risiko for stor volatilitet. Det er bl.a. vigtigt ved underskrivelse af kontrakter, især ved tidsforsinkelser mellem underskrift og den forventede betaling. Det kan derfor være en fordel at bruge bankernes forskellige værktøjer mod valutaudsving. 

Tyskland: Coronakrise skærper tre potentialer i 2021 

– DI i München, Tyskland

Brug DI: Kontakt Robert Perz 

Et krævende 2020 har fået tyskerne til at se mere mod nord for løsninger på tre områder næste år:

Grøn omstilling: En ambitiøs Forbundsregering investerer adskillige milliarder i at bremse energiforbruget inden for boliger, mobilitet og industri. Dansk viden er efterspurgt – blandt andet om energieffektivitet. Interessant er også massive investeringer i infrastruktur til grøn mobilitet.

Digitalisering: Hjemmearbejdspladser og -undervisning, samt digital borgerservice er i høj kurs. Der er blandt andet afsat 5,5 mia. euro til digital omstilling i skolerne, mens især tyske SMV’er har brug for hjemmearbejdspladser og øget it-sikkerhed. Det offentlige vil udvide digital borgerkontakt og service.

Industri: Den tyske industri udvikler sig hurtigt, hvor digitale teknologier som Adaptive Manufactoring, Virtuel Reality, AI, Digital Twins samt IoT skaber nye produktionsfordele samt nye behov for teknologi og viden. 

Kenya: Afrikas stjerne er fremstillet af genbrugsplast i 2021

– DI i Afrika

Brug DI: Kontakt Klaus L. Christensen 

Inspireret af Danmark er Kenya som det første land i Afrika på trapperne til at indføre en producentansvarsorganisation for plast genanvendelse.

Det er planen, at modellen skal kopieres til andre affaldsstrømme også. Alene i Nairobi indsamles kun 20 procent af de 3.000 ton dagligt fast affald udledt i hovedstaden.

Den danske Plastindustri vil i det nye år rådgive vores kenyanske partnere om udvikling af designguidelines for produkter samt markedsudvikling af plastsektoren.

Som frontløber går Kenya efter at blive centrum for et nyt østafrikansk marked for plastsektoren. Dette skaber muligheder for overførsel af dansk knowhow samt partnerskaber mellem danske og kenyanske producenter inden for områder som produktinnovation. 

Brug DI

Dansk Industri hjælper din virksomhed med eksport til alle markeder.

Det sker fra hovedkontoret i København samt fra vores landekontorer kloden rundt i Bruxelles i Belgien, Moskva i Rusland, München i Tyskland, Mumbai i Indien, Nairobi i Kenya, New York og Washington D.C. i USA, Shanghai i Kina samt Sao Paolo i Brasilien.

Kontakt fagleder i DI International Business Development Jeppe Falck på 3377 3944, jefa@di.dk, hvis du vil vide mere.

Læs mere om DI’s internationale aktiviteter

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jeppe Falck

Jeppe Falck

Chef for DI International Business Development

  • Direkte +45 3377 3944
  • Mobil +45 3016 6505
  • E-mail jefa@di.dk

Relateret indhold