25 procent af danske fremstillingsvirksomheder bruger - ifølge en rapport fra AM Hub - 3D print. Primært til prototyper og produktion af værktøj.

Foto: AM Hub
05.02.20 DIB Nyheder

Danfoss og Grundfos efterlyser uddannelse og kompetencer i 3D print

Små og mellemstore virksomheder risikerer at blive udkonkurreret af internationale konkurrenter, hvis ikke de får ny teknologi og 3D print ind i forretningen, lyder budskabet fra blandt andet Danfoss og Grundfos i en netop udkommet rapport fra Dansk AM Hub.

Der mangler kompetencer inden for additive manufacturing (AM) og 3D print, og danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) risikerer at blive udkonkurreret af internationale konkurrenter, hvis ikke de får ny teknologi og 3D print ind i forretningen.

Det er budskabet fra blandt andet Danfoss og Grundfos i en netop udkommet rapport fra Dansk AM Hub om danske virksomheders brug af AM og 3D print.

- Det er vigtigt for os og Danmarks konkurrenceevne, at SMV’erne og vores kommende medarbejdere har de rette kompetencer inden for AM. AM er nødt til at komme ind i uddannelserne nu, siger Thorsten Brorson Otte, Additive Manufacturing Manager, Grundfos.

Læs også: Kvart milliard skal samle cobotDanmark i Odense

For blot halvandet år siden var det for eksempel ikke muligt at finde nyuddannede maskiningeniører med viden om 3D print og additive manufacturing Werner Stapela, Global Head of Additive Design & Manufacturing, Danfoss.

AM ind i serieproduktionen

Ifølge rapporten er det i dag 25 procent af de danske fremstillingsvirksomheder, der bruger 3D print - primært til prototyper og produktion af værktøjer.

Men de virksomheder, der går forrest på området arbejder mere og mere hen imod at bruge AM i serieproduktion. Det gør både Danfoss og Grundfos, og de udtrykker et stort behov for, at mange af deres danske leverandører vil følge med. Men for at komme dertil kræver det, at virksomhederne, i første omgang, har adgang til de nødvendige kompetencer.

Danfoss’ strategiske satsning på brug af AM-teknologi til slutkomponenter kræver nye kompetencer – særligt hos ingeniører og designere. Kompetencer, som Danfoss har haft vanskeligt ved at få adgang til både internt og hos leverandører.

- Vi har udviklet vores eget undervisningsmateriale og skræddersyet det til forskellige uddannelsesniveauer og jobfunktioner i virksomheden. Vi har ligeledes valgt at tilbyde nogle af vores leverandører at tage del i undervisningsprogrammet, fortæller Werner Stapela, Global Head of Additive Design & Manufacturing, Danfoss.

Læs også: 40 ting it-elever kan gøre for din virksomhed

Stigende interesse og små fremskridt

Hos Dansk AM Hub, der står bag rapporten, ser CEO Frank Rosengreen Lorenzen et tydeligt behov for at få styrket uddannelsesområdet indenfor Additive Manufacuturing, så Danmark kan være med helt fremme indenfor området.

- Vi har behov for at gentænke, hvordan vi i Danmark får skabt unge produktionseksperter, der kan skabe forandring på tværs af produktionen og virksomheders funktioner - på tværs af værdikæden, siger Frank Rosengreen Lorenzen

Han bakkes op af Werner Stapela fra Danfoss:

- Universiteterne er kun så småt begyndt, at vise interesse på dette område. For blot halvandet år siden var det for eksempel ikke muligt at finde nyuddannede maskiningeniører med viden om 3D print og additive manufacturing. Vi begynder langsomt at se en interesse og lidt fremskridt, siger han.

Kan have alvorlige konsekvenser

Det kan have alvorlige konsekvenser for fremstillingsindustrien i Danmark, hvis området ikke får højere prioritet, mener Industriens Fond

- Hvis man som underleverandør ikke er med på noderne – for eksempel inden for 3D-print – så risikerer man at blive fravalgt. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder har adgang til de rette kompetencer og løbende uddanner sine medarbejdere. Her kan Dansk AM Hub træde til og gøre en positiv forskel, siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, der står bag Dansk AM Hub.

Læs også: Undervisningsminister: DM i Skills er Danmarks fremtid

Fakta

Dansk AM Hub

Dansk AM Hub er Danmarks nationale samlingspunkt for Additive Manufacturing med det mål at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at fremme brugen af Additive Manufacturing og 3D print. Der er et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder og udvikling af nye forretningsmodeller, som kan føre til vækst, innovation og bæredygtige løsninger.

• Dansk AM Rapport udgives af Dansk AM Hub, mens det er Syddansk Universitet, der har foretaget screeningen og analysen blandt virksomhederne.

• Rapporten og hele screeningen findes på: 

Dansk AM Rapport er en årlig rapport, og er netop udkommet 2. gang. Den udkom 1. gang i januar 2019.

• Rapporten bygger på en screening af 192 danske fremstillingsvirksomheder og deres brug af AM/3D print, og indeholder samtidig en kortlægning af det danske aktørlandskab og forsknings-og uddannelsesaktiviteter på området.

Dansk AM Hub er initieret og udviklet af Industriens Fond.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lone Folmer Berthelsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4818
  • Mobil +45 4032 0943
  • E-mail lofb@di.dk

Relateret