Miljøminister Lea Wermelin (S) er med en række danske virksomheder i Indonesien for at fremme danske løsninger på landets forureningsproblemer. Her på en losseplads på øen Lombok med bjerge af plastik.

25.02.20 DIB Nyheder

Danmark kan hjælpe Indonesien med ny hovedstad

Indonesiens hovedstad Jakarta synker og drukner i så meget affald, luft- og vandforurening, at landet har besluttet at bygge en helt ny hovedstad. Miljøminister Lea Wermelin er med en række danske virksomheder i Indonesien for at fremme danske løsninger på landets forureningsproblemer.

Hver dag bliver der skabt 190.000 tons affald i Indonesien. Det bliver til 65 millioner ton på årsbasis, og kun knap halvdelen bliver indsamlet.

- Der er et akut behov for at løse de affaldsproblemer, som Indonesien står over for. Det er ikke bare et problem for Indonesien, men også for omverdenen. Danmark og danske virksomheder står med nogle helt særlige kompetencer inden for affaldshåndtering, og vi skal selvfølgelig være med til at understøtte en bæredygtig udvikling i den indonesiske affaldssektor til gavn for det globale miljø, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Hun er netop nu på besøg i landet med en række danske virksomheder som del af et fremstød til både Indonesien og Singapore

- Jeg har været på besøg på en losseplads på en ø, der hedder Lombok, hvor der ligger bjerge af plastik. Det er en kæmpe udfordring. Ikke bare for Indonesien men også for resten af verden. Derfor har vi i dag startet et ø-samarbejde mellem Indonesien og de grønne danske øer Bornholm og Samsø. De skal dele erfaringer med, hvordan man kan skabe en mere bæredygtig energi og behandle sit affald på en bedre måde, siger Lea Wermelin. 

Læs også: Klimaformænd rækker hånden ud til bredt samarbejde

Efterhånden som middelklassen i Indonesien øges, er der en større efterspørgsel efter løsninger, der øger levedygtigheden i de større byer. Knud Bonde, Senior Vice President i Kamstrup

Jakarta synker

Blandt de store opgaver, landet står overfor, er opbygningen af en ny hovedstad. Befolkningstæthed, trafikal belastning, ekstrem luftforurening og drikkevandsproblemer ødelægger nemlig Jakarta, som hvert år synker 25 centimeter.

Hovedstaden skal flyttes til Borneo og i den proces kan dansk ekspertise inden for risikovurderinger af miljøtiltag, konsulentarbejde, smart city, bæredygtig beboelse, samt grøn byplanlægning og design, hjælpe med opbygningen af de forventede 180.000 hektar land.  

- Indonesien er en voksende økonomi med et stigende fokus på bæredygtige løsninger. Løsninger, som vi i Danmark kan levere, fordi vi har ekspertisen og erfaringen med at skabe smarte og bæredygtige byer. Efterhånden som middelklassen i Indonesien øges, er der en større efterspørgsel efter løsninger, der øger levedygtigheden i de større byer. Det samme vil være tilfældet for en ny hovedstad, siger Knud Bonde, Senior Vice President i Kamstrup ifølge State of Green

Byggeriet af den nye hovedstad forventes påbegyndt i slutningen af 2020, og de indonesiske myndigheder planlægger, at flytningen kan begynde i 2024.

Læs også: Dansk Byggeri og DI arbejder for sammenlægning

3,7 millioner til samarbejde

Miljøminister Lea Wermelin bekendtgjorde mandag 24. februar, at Danmark vil bidrage med 3,7 millioner kroner til udviklingen af Indonesiens planer for cirkulær økonomi særligt i forhold til affald og genbrug.

Det skete ved et stort arrangement, hvor den indonesiske minister for national udviklingsplanlægning Suharso Monoarfa takkede for det danske bidrag.

- Det er helt afgørende, hvis vi skal undgå de store affaldsmængder, som i dag havner på indonesiske lossepladser eller i værste fald ude i verdenshavet. Og her har danske virksomheder grøn teknologi, som kan hjælpe. Jeg er glad for, at Indonesien har sat sig det mål at skulle starte på en bæredygtig omstilling af deres økonomi. Danmark var et af de første lande i verden med en strategi for cirkulær økonomi. Vi har derfor gode erfaringer at dele med Indonesien til gavn for os alle sammen, siger miljøministeren.

Fremstødet til Indonesien og Singapore er arrangeret af Dansk Industri i samarbejde med de danske ambassader og Eksportforeningen.

Læs mere og se programmet 

Ole Linnet Juul

Ole Linnet Juul

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3018
  • Mobil +45 2088 3900
  • E-mail olj@di.dk

Relateret indhold