- At rådgive om mindre CO2-udslip er i virkeligheden vores DNA som forretning, for det findes som en nerve i alt, hvad vi gør, siger adm. direktør Jørgen Utzon, COOR.

Foto: COOR
24.02.20 DIB Nyheder

Klimaindspark: COOR reducerer madspild og energioptimerer bygninger

Madspildet er blevet 30 procent mindre i COOR’s kantiner det seneste år - ligesom servicekoncernen rådgiver kunder om bygningsvedligehold, der begrænser energiforbruget.

COOR’s adm. direktør Jørten Utzon er glad for, at regeringen med klimapartnerskaberne har valgt erhvervslivet som medspiller til at få løst klimaudfordringerne.

Hvad synes I om klimapartnerskaberne?
- Vi synes, at det er et rigtigt spændende initiativ, og vi ser meget frem til resultaterne fra dette arbejde. Partnerskabernes opgave er jo at komme med forslag til regeringens klimahandlingsplan og denne er med til at sætte rammerne for udviklingen på området. Det er positivt og helt essentielt, at politikerne på den måde inddrager erhvervslivet i at løse klimaudfordringerne.

Har I forslag til Klimapartnerskabet for IT, Service, Rådgivning og Turisme?
- Ja vi har mange forslag, som vi ser frem til at bidrage med. Coor vil gerne stille skarpt på, at der bevares et stærkt fokus på slutbrugeroplevelsen – et klimavenligt fokus behøves langt fra betyde ringere løsninger.

- Vi har i vores tilgang skabt nye innovative løsninger, som faktisk skaber bedre services og løsninger og samtidigt er langt mere klimavenlige end tidligere løsninger. Generelt skal Klimapartnerskabet medvirke til, at vi står sammen om udfordringerne og deler de gode tiltag og erfaringer herfra, så alle vinder ved dette tiltag.

Hvor langt kan klimapartnerskabet nå inden marts?
- Det er svært at sige helt konkret. Der foregår jo allerede mange gode tiltag indenfor branchen og partnerskabet er blot med til at understøtte dette arbejde. Et øget fokus den kommende tid er helt sikkert med til at sikre en fremdrift på området, og det vil vi helt sikkert være med til at støtte op omkring.

Hvad gør I selv for at begrænse CO2-udledningen?
- Vi har et stort fokus på at arbejde klimavenligt, da vi har en bred berøringsflade og rammer rigtig mange mennesker hver dag med vores services. Derfor kan selv et lille tiltag have en stor effekt.

- Vi arbejder blandt andet med madspild og har for eksempel reduceret madspildet fra hver enkelt spisende gæst i vores kantiner med over 30 procent det seneste år. Vi bruger årstidens råvarer, prioriterer økologi når det giver mening, bruger hele dyret så intet går til spilde og samarbejder med lokale leverandører, som er med til at minimere transport, brug af plastic og emballage med mere.

- Derudover har vores løsninger indenfor bygningsvedligehold også store positive effekter for klimaet. Vi hjælper blandt vores kunder med at optimere og dermed begrænse deres energiforbrug og rådgiver om, hvornår det eksempelvis giver mening at få nyt tag, som kan holde bedre på varmen.

- At rådgive om mindre CO2-udslip er i virkeligheden vores DNA som forretning, for det findes som en nerve i alt, hvad vi gør. Vi fokuserer selvfølgelig også på at bruge klimavenlige produkter ved vores rengøring – alt sammen for at sikre en bæredygtighed i vores aktiviteter.

Har I evt. forslag/tiltag, der kan inspirere uden for Danmark?
- Vi tror og håber, at mange af de tiltag, som danske virksomheder gør, kan tjene som en inspiration for udlandet. Vi har selvfølgelig nogle gode rammebetingelser i Danmark, men der er helt sikkert tiltag, der kan inspirere virksomheder i udlandet, som måske ikke har samme fokus på udvikling af nye løsninger. Derudover kan vi jo også håbe på, at vi formår at skalere vores løsninger og forhåbentlig servicere nye udenlandske markeder med bæredygtige løsninger, som har en høj kvalitet. 

Er der behov for, at regeringen ændrer loven for at gøre servicebranchen grønnere?- Der er altid behov for at lovene er opdateret og understøtter den faktiske udvikling. Klimapartnerskaberne skal medvirke til at påpege, om der er behov for justeringer – og for nu er vi meget tilfredse med det øget fokus, der kommer på klimaudfordringer og glæder os til at samarbejde om vores fælles klima.

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold