"Dialog, videndeling samt fælles offentlige og private indsatser er vejen frem," siger adm. direktør i Telia Danmark Thomas Kjærsgaard.

20.02.20 DIB Nyheder

Klimaindspark: ”Det nytter ikke at vifte med hverken pisk eller gulerødder”

Erhvervslivet er essentielt for at nå 70 procent reduktion af CO2-udledningen, mener Telias CEO Thomas Kjærsgaard. Han ønsker sig et ”fælles sprog” for rapporteringen, hvor den positive impact også tæller med.

Som en del af Telia Company arbejder Telia Danmark målrettet med ambitionen om et neutralt klimaaftryk i 2030 på tværs af Norden og Baltikum.

CEO Thomas Kjærgaard fortæller, at det blandt andet betyder, at sustainability er en helt integreret del af Telia Danmarks forretningsstrategi.

- Mine CEO-kolleger fra Telias øvrige markeder og jeg har konkrete klimamålsætninger i vores personlige mål for de kommende år, som vi forpligter os til at sikre, at vi efterlever, siger han. 

Hvad synes I om klimapartnerskaberne?
- Hvis vi som nation skal indfri regeringens mål om en 70 procent reduktion af CO2-udledningen, er det en rigtig god idé at invitere erhvervslivet tættere på processen. 

- De ambitiøse målsætninger kræver en så fundamental nytænkning og en så voldsom investering i grøn teknologi, at det ikke nytter at vifte virksomhederne om næsen med hverken pisk eller gulerødder. Dialog, videndeling samt fælles offentlige og private indsatser er vejen frem.

Har I forslag til Klimapartnerskabet for IT, Service, Rådgivning og Turisme?
- Vi kan ikke redde kloden alene ved at begrænse CO2-udledningen og kun rapportere og måle på, i hvor høj grad vi reducerer vores negative impact. Vi skal i lige så høj grad vurdere den positive impact, for eksempel når vi - via progressiv teknologi - aktivt bekæmper forureningen og dermed udvikler vores samfund.

- På den baggrund foreslår jeg, at Klimapartnerskabet prioriterer udviklingen af en fælles ramme for måling og opfølgning, så vi får et ”fælles sprog” for rapporteringen, hvor den positive impact også tæller med.

Hvor langt kan klimapartnerskabet nå inden marts?
- Jeg håber, at vi gennem videndeling og dialog kan komme frem til nogle gode anbefalinger, der kan udmøntes i konkrete privat/offentlige klimatiltag og specifikke krav om grønnere drift og optimeret produktion.

Hvad gør I selv for at begrænse CO2-udledningen?
- Hos Telia har vi en formuleret målsætning om at opnå 0 procent CO2-udledning og 0 procent spild gennem 100 procent handling frem mod 2030. Denne ambition indeholder både kravet om at neutralisere vores eget klimaaftryk, men i ligeså høj grad også en ambition om at bidrage aktivt til et positivt aftryk i samfundet.

- Som teleselskab og teknologivirksomhed udvikler vi en lang række digitale løsninger, der kan optimere processer, reducere udledning og modvirke spild til gavn for såvel klimaet som økonomien.

Har I evt. forslag/tiltag, der kan inspirere uden for Danmark?
- Vi arbejder på tværs af organisationen med en lang række projekter, for eksempel Internet of Things og Crowd Insights, der rummer kæmpe potentiale i relation til bekæmpelse af CO2-udledning og ressourcespild. Det er ekstremt inspirerende og accelererer de innovative processer, at vi arbejder med grøn teknologi i forskellige typer af samfund og erhvervsmiljøer. Og endelig kommer vi til at stille krav til alle vores leverandører om, at de inden udgangen af 2022 udarbejder planer for, hvordan de vil reducere deres respektive klimaaftryk.

Er der behov for, at regeringen ændrer loven for at gøre it-branchen grønnere?
- Fælles standarder og regulering er naturlige redskaber, når vi som samfund har et så stort og uomgængeligt et mål, som der her er tale om. Men derudover mener jeg, at en stor del af påvirkningen også skal gå den anden vej. Som tele-/techvirksomhed ligger vi inde med både viden og digital teknologi, der kan flytte os markant i klimakampen – hvis vi som samfund har modet, ressourcerne og de rette rammebetingelser.

Karen Witt Olsen
Skrevet af:

Karen Witt Olsen

Jette Nøhr

Jette Nøhr

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3414
  • Mobil +45 2949 4676
  • E-mail jen@di.dk

Relateret indhold