Adm. direktør David Briggs fra Velux A/S (tv) og adm. direktør Knud Erik Andersen fra European Energy A/S ser frem til, at EU's klimaplan bliver omsat til handling.

Velux/European Energy
04.02.20 DIB Nyheder

Velux og European Energy ser gyldne muligheder i EU's klimaplan

Klimaplanen ”European Green Deal” der for 7500 mia. kr. skal gøre EU CO2-neutralt i 2050 skaber forretningsmuligheder for danske virksomheder. Velux og European Energy ser frem til konkrete udspil.

EU’s klimaplan ”European Green Deal” er ifølge den store danske vinduesproducent Velux lige præcis den slags ambitioner og lederskab, der er behov for, hvis Europa skal imødegå den truende klimakrise.

Velux Gruppens adm. direktør David Briggs pointerer, at det ikke nok at vedtage gode initiativer, principper og regler. Der skal også lægges kræfter i at sikre sig, at de bliver fulgt op i praksis.

– European Green Deal skal sikre, at Europa bliver klimaneutralt i 2050 via en omkostningseffektiv, grøn omstilling med fokus på energieffektivitet, vedvarende energi og andre bæredygtige løsninger. Vi hæfter os særligt ved, at ledende viceformand for EU-Kommissionen, Frans Timmermans, har peget på boligområdet som et ”flagskib” for planen, siger David Briggs og tilføjer:

– Dette giver rigtigt god mening, da vi med en forøgelse af renoveringsraten og forbedring af bygningstanden i EU ikke blot leverer på klimamålsætningerne, men også forbedrer livet for borgere i forhold til komfort, sundhed og økonomi.

Nye vinduer en vigtig brik

Velux er internationalt helt i front, når det kommer til energirigtige vinduesløsninger og kender sit marked godt. Ifølge Velux kommer 40 procent af EU’s energiforbrug fra bygninger, og derfor kommer man næppe uden om vinduerne, hvis ambitionerne skal nås. Det udgør en forretningsmulighed for Velux.

– Under tre procent af vores salg er i Danmark, mens langt hovedparten er inden for EU. Derfor kan European Green Deal’s forøgelse af renoveringsraten blive positiv for vores forretning. Vi ser i øjeblikket tegn på en konjunkturafmatning i blandt andet Tyskland. Derfor er det også i forhold til økonomi og beskæftigelse det rigtige tidspunkt at sætte initiativer omkring bæredygtig renovering i gang, siger David Briggs.

Kommissionen gør netop renovation og energieffektivisering af byggeri til et centralt element i klimaplanen. Det kan blive en dyr affære, og derfor ligger det også i kortene, at finansiering fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) kan blive en del af løsningen.

Jeg skriver gerne under på punkterne i EU’s grønne plan. Knud Erik Andersen, adm. direktør, European Energy A/S

Vækstpotentiale i sol og vind

Knud Erik Andersen er adm. direktør for European Energy A/S, som udvikler og driver solcelle- og vindmølleanlæg i hele Europa. Han forventer, at Søborg-virksomhedens halvanden milliard kroner store omsætning vil vokse, hvis de europæiske lande kan blive enige om de ambitiøse klimamål.

– For vores egen forretning ser vi bestemt et stort vækstpotentiale. Vi opererer med pænt store vækstrater på omkring 20 procent om året de næste år. Det bunder blandt andet i, at anlæggene er blevet billigere og større. Skalerbarheden er virkelig slået igennem. Det gælder både sol og vind, siger han og tilføjer:

– Derfor er vi meget optimistiske. Både med hensyn til, at vi kan nå det her, og med hensyn til at sikre, at vores egen forretning kommer til at klare sig godt i den acceleration, som vi ser i stort set alle vores markeder. Jeg skriver gerne under på punkterne i EU’s grønne plan.

Besindighed midt i grøn glæde

Knud Erik Andersen maner til besindighed, når det kommer til, hvor meget visionerne reelt vil betyde for energiproduktionen. Han har været i branchen i snart to årtier, og han peger på, at det, der reelt bremser udbredelsen af grøn energi i dag, ikke er mangel på visioner eller virkelyst. Det er noget helt andet.

– Selv om vi har haft fokus på grøn energi og støtteordninger i 30 år, så udgør grøn energi blot fem procent af produktionen i EU. Globalt set måske et par procent. Selv om vind og sol i dag er fuldt ud konkurrencedygtig energiproduktion, så er der lang vej endnu – specielt fordi energiforbruget globalt stiger med halvanden til to procent om året. Vi bygger simpelthen for få anlæg til at følge med, siger han.

Fakta

EUROPEAN GREEN DEAL

I de næste 10 år skal der investeres 7.500 mia. kr. i grøn omstilling i EU. 

EU-kommissær Frans Timmermans har ansvaret for European Green Deal

Overordnet mål: I 2030 skal EU skære 50 – 55 procent af CO2-emissioner i forhold til 1990. I 2050 skal EU være CO2-neutralt og fri for forurening.

Byggeri: Massiv renovation af byggeri bliver et stort område, hvor der er behov for en flerdobling af indsatsen. 

Transport: Skal nå CO2-neutralitet i 2030’erne. Flere elbiler og bæredygtigt brændstof er blandt virkemidlerne. EU’s kvotehandelssystem skal udvides til også at omfatte søfart.

Cirkulær økonomi: En plan for cirkulær økonomi, der bl.a. også omfatter de energitunge industrier, som stål, cement og beklædning. 

Landbrug: Skal være mere miljøvenligt, bl.a. ved mindre brug af sprøjtegifte og antibiotika. Dertil også øget fokus på biodiversitet. 

Penge: Etablering af klimafond på 100 mia. euro til at hjælpe EU-lande med forskning og grøn omstilling. Mindst 35 procent af forskningsmidlerne i EU budget skal målrettes løsninger til klima­forandringer.

Brug DI:

Kontakt DI Energis branchedirektør Troels Ranis på 33663683 eller trra@di.dk, hvis du vil vide mere om European Green Deal. 

Er du i tvivl om EU-spørgsmål, så kontakt vores europapolitiske chef, Anders Ladefoged (32) 491 569 209 eller al@di.dk

Fakta

EUROPEAN ENERGY A/S:

Planlægger, bygger og driver vindmølle- og solcelleanlæg i mange lande.

Etableret i 2004 af tre investorer, hvor adm. direktør Knud Erik Andersen er én. De tre investorer er stadig hovedaktionærer. 

Hovedsæde i Søborg og kontorer i en række lande. 

Har 140 ansatte og en forventet omsætning på ca. 1,5 mia. kr. i 2019, samt et resultat før skat på ca. 260 mio. kr. 

VELUX A/S:

Etableret i 1941 og fremstiller ovenlysvinduer. 

Navnet er en sammenskrivning af ventilation og lux, det latinske ord for lys. 

Har salgsselskaber i 40 lande og produktion på 27 fabrikker i 10 lande. 

Velux Gruppen ejes af VKR Holding, der har en omsætning på 19,6 mia. kr. (2018). 

Har 11.500 medarbejdere. 

David Briggs har været adm. direktør for Velux siden januar 2018. 

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Skrevet af:

Nikolai Steensgaard

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold