Strøm fra vedvarende energikilder  kan bidrage til styrket konkurrenceevne for den danske industri.

Foto: Getty
06.02.20 DIB Nyheder

20 virksomheder skal sætte strøm til industrien

Øget brug af grøn strøm i industriproduktion kan sænke dansk CO2-udledning markant. I et nyt projekt skal 20 fødevarevirksomheder demonstrere mulighederne og gå forrest i Danmarks bestræbelser på at nedsætte CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Dansk fødevareindustri tegner sig for 30 procent af industriens samlede energiforbrug i Danmark. Heraf stammer over halvdelen fra olie, gas og kul.

Hvis det er muligt at erstatte de fossile brændsler med grøn strøm, vil virksomhederne kunne barbere op mod  to procent af Danmarks årlige CO2-udledning og skære en million tons af fødevareindustriens CO2-udledning.

Det er baggrunden for, at en række partnere har igangsat et nyt projekt med 20 danske fødevarevirksomheder, som skal demonstrere, hvordan elektrificering af produktionsprocesser kan understøtte den grønne omstilling af fødevareindustrien. Og dermed gå forrest i Danmarks bestræbelser på at nedsætte CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

- Vi kan forhindre markante udledninger af CO2 ved at omstille fødevareindustrien fra fossile brændsler til grøn strøm. Det er et vigtigt skridt i forhold til at fjerne klimapåvirkningen fra forarbejdning af fødevarer, og det er en fordel for virksomhederne, der gerne vil imødekomme forbrugernes stigende ønske om at få fødevarer med et lavt klimaaftryk, siger branchedirektør i DI Fødevarer Leif Nielsen, der er formand for projektets styregruppe.

Læs analysen: Grøn omstilling i fødevareindustrien

Projektet vil hjælpe os med at vise, hvilke løsninger som ligger lige for, og hvor der er behov for nyudvikling og mere forskning Brian Elmegaard, sektionsleder og professor på DTU Mekanik

Seks millioner sætter skub i processen

Projektet er medfinansieret af seks millioner kroner fra Industriens Fond. Det skal sikre, at de nye metoder kommer ud til flest mulige virksomheder.

- Elektrificering medfører ofte omkostningsreduktioner i den enkelte virksomhed, og dermed styrket konkurrenceevne. Hvis alt går som håbet og resultaterne er gode, så kan projektets erfaringer og metoder komme endnu flere brancher og virksomheder til gavn og samtidigt fungere som et godt eksempel og udstillingsvindue for den grønne omstilling af dansk industri, siger adm. direktør Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond.

Elektrificering af industrien er dog stadig i sin vorden.

- Der findes allerede i dag løsninger som varmepumper, der kan anvendes til elektrificering af industrien. Men der er behov for at forske i og udvikle flere og nye, hvis den grønne omstilling skal bredes ud til hele industrien. Projektet vil hjælpe os med at vise, hvilke løsninger som ligger lige for, og hvor der er behov for nyudvikling og mere forskning, siger Brian Elmegaard, sektionsleder og professor på DTU Mekanik.

Læs også: Usynlig opfindelse sparer hver femte palle-leverance

Virksomheder er ikke fundet endnu

De 20 fødevarevirksomheder, der skal deltage i projektet, er endnu ikke udvalgt. Men Søren Eriksen, adm. direktør i Viegand Maagøe A/S, der koordinerer projektet, ved fra virksomhedens arbejde med danske fødevarevirksomheder, at der er potentialer for at omlægge og elektrificere yderligere.

- Vi ved også, at der er en del, der ’tør tage springet’, og vi er overbevist om, at dette projekt kan være med til at vise, hvor mange fordele der er for virksomhederne i at omstille, siger Søren Eriksen.

Han bakkes op af Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi, som er partner i projektet.

- Grøn strøm fra vind og sol gør elektrificering både central og nødvendig for industriens grønne omstilling, og her kan vi være med til at gøre den store forskel. Vi skal bruge langt mere strøm, end vi gør i dag og i sektorer, hvor vi hidtil ikke har tænkt det som en mulighed som eksempelvis fødevareindustrien, siger Lars Aagaard.

Læs også: Havvind bliver billionindustri

Effekterne viser sig flere steder

En øget elektrificering af den danske fødevareindustri kan bidrage til styrket konkurrenceevne for den danske industri på tre områder:

• Elektrificerede processer medfører ofte meget store økonomiske besparelser, hvorfor der er en direkte forbedring af konkurrenceevnen via lavere driftsomkostninger.

• Lavere CO2-udledning for danske fødevarevirksomheder giver en markedsføringsmæssig fordel i forhold til udenlandske.

• Danske komponentleverandører involveres i udvikling af nye eller tilpassede tekniske løsninger, som efterfølgende kan eksporteres.

Læs også: Grøn omstilling i alt fra salt til satellitter

Fakta

Projektet ”Elektrificering af industrien”

Er drevet af et partnerskab mellem DI Energi, DI Fødevarer, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, DTU og rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe A/S. En bevilling på seks millioner kroner fra Industriens Fond skal sikre, at de nye metoder kommer ud til flest mulige virksomheder.

Projektet starter i januar 2020 og løber til udgangen af 2022.

Omlægning fra fossilt brændsel til elektrificeringsløsninger i industrien vil fortrænge 800 g CO2 per kWh. Hvis man laver samme omlægning i persontransport, vil det fortrænge op mod 600 g CO2 per kWh, mens det i private hustande vil være 500 g CO2 per kWh ved en omlægning fra gaskedler.

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leif Nielsen

Leif Nielsen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3015
  • Mobil +45 2724 5638
  • E-mail leni@di.dk

Relateret indhold