Viceadm. direktør i DI, Kim Graugaard konstaterer, at mange virksomheder oplever så drastiske konsekvenser af corona, at de uden denne aftale ville være nødt til at afskedige medarbejdere og måske fuldstændig lukke driften ned.

17.03.20 DIB Nyheder

DI: Industrien indgår aftale, der skal forebygge corona-afskedigelser

Dansk Industri (DI) og CO-industri har netop indgået en aftale, der skal være med til at forebygge afskedigelser som følge af coronavirusset.

Dansk Industri og CO-industri opfordrer virksomhederne til i videst muligt omfang at gøre brug af Trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation, som blev indgået for tre dage siden, men partnerne anerkender samtidig, at der kan være situationer, hvor pressede virksomheder er nødsaget til at hjemsende medarbejdere.

Parterne er enige om, at der med coronavirusset er tale om force majeure, og hjemsendelsen kan med den nye aftale derfor ske uden løn og varsel.

- Vi er glade for, at det er lykkedes at indgå endnu en ansvarlig aftale, der kan hjælpe virksomheder og medarbejdere bedst muligt igennem denne helt ekstraordinære situation. Rigtig mange virksomheder oplever så drastiske konsekvenser af corona, at de uden denne aftale ville være nødt til at afskedige medarbejdere og måske fuldstændig lukke driften ned, siger viceadm. direktør i DI, Kim Graugaard.

Genoptage arbejde når krisen er på retur

Hvis en virksomhed vælger at gøre brug af den nye aftale, skal virksomheden naturligvis også tilbyde hjemsendte medarbejdere at genoptage deres arbejde, når krisen fortager sig.

- Aftalen er god, fordi de mange dygtige medarbejdere, som virksomhederne ikke har arbejde til i en midlertidig periode som følge af krisen, bevarer deres tilknytning til virksomheden, selvom de er hjemsendt. Så kan de genoptage arbejdet, og virksomheden kan genoptage sin normale drift, når situationen bliver bedre, siger Kim Graugaard.

Aftalen gælder foreløbig frem til og med den 13. april 2020. Parterne vil inden aftalens udløb drøfte en eventuel forlængelse.

Fakta

Hvis arbejdet genoptages, regnes hjemsendelsesperioden ikke som en afbrydelse af ansættelsesforholdet.

Hvis driftsforstyrrelserne grundet COVID-19 viser sig at have en varighed på mere end seks måneder, skal alle eller så mange som muligt af de hjemsendte medarbejdere straks tilbydes at genoptage arbejdet.

Medarbejdere, der ikke tilbydes at genoptage deres arbejde, betragtes som værende opsagt med virkning fra meddelelsen om hjemsendelse.

Parterne er herudover enige om at medarbejdere, der ikke genoptager deres arbejde grundet den foreliggende situation, har krav på fratrædelsesgodtgørelse.

 

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Relateret indhold