DI Business sætter fokus på praktisk information til virksomheder om håndtering af coronavirusset.

Foto: Colourbox
15.03.20 DIB Nyheder

Ny information om COVID-19’s betydning for virksomheder

Aftale om lønkompensation vil redde arbejdspladser. Storm på DI Personalejura - hvor spørgsmålene skifter karakter - samt en reminder om, at Danmark – trods nye tider - er ”open for business”

DI Business vil i den kommende tid udsende jævnlige nyhedsbreve med ny information til virksomheder i relation til coronavirus.

Har du spørgsmål, der ikke kan besvares gennem informationen herunder, kan du kontakte webredaktør Felix Bekkersgaard Stark, på mail febs@di.dk eller 33773838

Aftale om lønkompensation vil redde danske arbejdspladser

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter indgået en aftale, som kompenserer virksomhederne for en del af lønudgifterne til hjemsendte medarbejdere. Og det er en hårdt tiltrængt redningskrans til danske virksomheder, siger DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

- Aftalen vil redde arbejdspladser, redde virksomheder fra lukning, og den kan være med til at begrænse nogle af de permanente skader på vores samfund som følge af denne alvorlige krise, siger han.

DI har arbejdet intenst for aftalen, der er en statslige lønkompensation til fyringstruede lønmodtagere og vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes løn månedligt, mens den vil udgøre 90 procent for fuldtidsansatte timelønnede.

Læs mere om aftalen om lønkompensation


Personalejuras callcenter bestormet

Torsdag og fredag var de travleste dage nogensinde i DI’s callcenter. Henvendelserne gik fra primært at handle om håndtering af konkrete situationer på arbejdspladsen til henvendelser om brug af force majeur til annulleringer af kontrakter mm.

Dertil kommer et stærkt stigende antal henvendelser om bestemmelser og muligheder for at afskedige medarbejdere.

Personalejura afholdt fredag webinar med en time lang videobesvarelse af spørgsmål fra arbejdsgivere. Videoen fra webinaret er ikke længere tilgængelig, da den indeholder information og rådgivning, som ikke længere er gældende. 

DI’s callcenter var ekstraordinært åbent for medlemmer i weekenden. Her ringede eller mailede mange også ind. Søndag gik den største del af spørgsmålene på den nye lønkompensationsordning – blandt andet hvordan organisationen opgøres, om virksomheden er omfattet af den nye ordning, hvordan det foregår rent administrativt, og hvordan funktionærer er stillet.

Læs mere om aftalen om lønkompensation

Danmark er lukket for Corona - men ikke for business

De seneste døgn har vi desværre oplevet, at flere udenlandske kunder troede, at hele Danmark – industrien inklusiv – var lukket helt ned. I flere udenlandske medier har du eksempelvis kunne læse at ”at Danmark er det andet land i Europa, der går i ”coronavirus lockdown”.

Der står ikke specifikt, at industrien også er lukket ned. Men for det hurtige øje, kan overskrifterne og sammenligningerne til Italien hurtigt få én til at tro, at Danmark har slukket for alt. Derfor arbejder vi i DI nu aktivt for at vi får fortalt omverden, at vores virksomheder kører videre, og at det forsat er muligt at få vare ind- og ud ad Danmark.

Læs også: Regeringen åbner fasttracks for gods
Læs også: Udenlandske medier tegner forkert billede af coronaramt dansk industri
Læs også: International media paint a misleading picture of how Covid-19 affects Danish business


Vedtagelse af hjælpepakke udskudt

Skattemyndighederne lancerede den 12. marts en hjemmeside, som indeholder svar på de mest almindelige spørgsmål til de skattemæssige initiativer i den økonomiske hjælpepakke til virksomhederne.

De skattemæssige initiativer omfatter udskydelse af betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat samt mulighed for at nedsætte den ordinære acontoskat, hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat.

Ved lanceringen var det forventningen, at de nye regler ville blive vedtaget den 14. marts, men det er nu udskudt til forventeligt tirsdag den 17. marts.

På Skatteministeriets hjemmeside findes også information om hjælpepakken, herunder en mere detaljeret information om pakkens skattemæssige initiativer.

Servicesektoren hårdt ramt

Mange – især servicevirksomheder - møder udfordringer i forhold til deres leverancer til offentlige kunder i kølvandet på corona-udbruddet. Det rejser spørgsmål om ansvar og force majeure.

DI opfordrer til, at offentlige ordregivere ikke udnytter adgangen til at fremsætte krav om erstatning overfor virksomheder, selv om virksomheden juridisk set ikke kan påberåbe sig force majeure.

Endeligt opfordrer DI generelt offentlige ordregivere til hurtig og rettidig betaling af deres private leverandører.

DI Service har skrevet om reglerne for force majeure.

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Felix Bekkersgaard Stark

Felix Bekkersgaard Stark

Journalist

  • Direkte +45 3377 3838
  • Mobil +45 6120 2706
  • E-mail febs@di.dk

Relateret indhold