16.03.20 DIB Nyheder

Opsamling: COVID-19’s betydning for virksomheder

Nye regler for refusion for sygedagpenge, FAQ om lønkompensation samt guide til ind- og udrejse af Danmark for personer og gods. DI Business samler op på nogle af de mange coronapåvirkede områder.

DI Business udsender i den kommende tid jævnlige nyhedsbreve med ny information til virksomheder i relation til coronavirus.

Har du spørgsmål, der ikke kan besvares gennem informationen herunder, kan du kontakte webredaktør Felix Bekkersgaard Stark, på mail febs@di.dk eller 33773838

Nye regler for refusion for sygedagpenge

Regeringen fremsatte den 13. marts et lovforslag om nye regler for sygedagpengerefusion som led i indsatsen mod coronavirus. Loven forventes at blive vedtaget i Folketinget den 17. marts. 

Det ene hovedpunkt i lovforslaget er, at arbejdsgiverperioden på 30 dage suspenderes. Virksomheden får dermed ret til refusion fra første sygedag, hvis medarbejderen er syg og uarbejdsdygtig på grund af COVID-19.

DI Personalejura har samlet svar på medlemmerne vigtigste spørgsmål blandt andet – hvad er de nye muligheder for sygedagpengerefusion, hvordan får vi refusion fra første sygedag, hvad skal medarbejderen gøre, og hvordan forholder vi os i forhold til karantæne og hjemmearbejde.

Læs: Spørgsmål og svar om de nye regler for sygedagpengerefusion (for DI’s medlemmer)

Lønkompensation - få svar på dine spørgsmål

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 14. marts en aftale om lønkompensation. Der udestår stadig detaljer, der først fastlægges, når der er vedtaget endelig lovgivning.


De lukkede grænser og godset

Transportministeriet har udarbejdet en FAQ vedrørende vejtransporten og indrejserestriktioner ved de danske grænser ifm. håndtering af coronasmitte. Her kan du - blandt meget andet - få svar på, om danske chauffører, hvis kørekort eller chaufføruddannelsesbevis udløber i marts og april, og som ikke kan forlænges, må køre i udlandet.

Se alle Transportministeriets spørgsmål og svar

De lukkede grænser og arbejdet

Danmarks grænser lukkede i sidste uge som led i forsøget på at inddæmme smitten af coronavirus. Derfor må personer med statsborgerskab fra udlandet forvente at blive afvist ved de danske grænser - medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Medarbejdere med bopæl i udlandet kan indrejse ved fremvisning af dokumentation.

DI anbefaler at begrænse rejser og møder
DI anbefaler generelt virksomheder at følge regeringens anbefaling om at begrænse møder og rejser. Det betyder, at møder, der kan udskydes eller varetages online, ikke bør ske ved personligt fremmøde.
For at en indrejse kan blive betragtet som et anerkendelsesværdigt formål, skal det personlige fremmøde have afgørende karakter for virksomhedens drift.

Medarbejdere med bopæl i udlandet kan indrejse i Danmark
Personer, som bor uden for Danmark, men arbejder her i landet, vil fortsat have mulighed for at rejse til Danmark ved fremvisning af dokumentation for ansættelsen.
Dokumentationen kan være en ansættelseskontrakt, ansættelsesbevis, lønsedler eller et brev fra virksomheden, der bekræfter, at medarbejderen skal udføre arbejde for virksomheden her i landet.

Andre personers indrejse er tilladt, hvis arbejdet er afgørende for virksomheden
Personer med et andet statsborgerskab end dansk vil have adgang til at indrejse i Danmark, hvis de skal udføre et afgørende arbejde for en virksomhed i her i landet. Tjenesteydere, eksperter eller lignende, som en virksomhed har indgået aftale med om udførelse af et for virksomheden nødvendigt arbejde, vil således kunne rejse ind i Danmark ved fremvisning af dokumentation for denne aftale.

DI anbefaler, at den pågældende person, der skal udføre arbejde, får udstedt et brev fra virksomheden, som dokumenterer arbejdets karakter og personens rolle i udførelsen af arbejdet.

På myndighedernes fælles corona-site, kan du også læse mere om reglerne for ind og udrejse

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Felix Bekkersgaard Stark

Journalist

  • Direkte +45 3377 3838
  • Mobil +45 6120 2706
  • E-mail febs@di.dk

Relateret