Colourbox
27.03.20 DIB Nyheder

Overblik: Hjælpepakker og corona-støtte til virksomheder

Hjælpepakker, støtteordninger og fremrykkede investeringer for et trecifret milliardbeløb er sat i værk for at begrænse tilbageslaget for danske virksomheder under corona-krisen. Her er hovedpunkterne.

Corona-krisen har sat fuld tryk på redningsindsatsen for at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser. Det har ført til flere store hjælpepakker, hvor hjælpepakken den 19. marts var den mest omfattende. 26. marts kom den seneste på banen, nemlig regeringens beslutning om at fjerne bygge- og anlægsloftet over kommuner og regioners budgetter i 2020.
Samlet har ordningerne en værdi, der nærmer sig 300 mia. kr., når der indregnes tilskud, garantier og øget likviditet. Endnu er alle hjælpepakker ikke åbne for ansøgninger.

Her er hovedpunkterne:

Hjælpepakke 1 (10. marts)

 • Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer
 • Aconto vedr. selskabsskat
 • Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedr. moms, AM-bidrag og A-skat
 • 20. marts blev der åbnet for ansøgning om denne kompensation
 • Læs mere om hjælpepakken her

Hjælpepakke 2 (12. marts)

 • Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer for landets banker, hvilket øger penge- og realkreditinstitutters udlånskapacitet med over 200 mia. kr.
 • Oprettelse af to nye garantiordninger for hhv store virksomheder og SMV’er. Rammen for disse blev senere forhøjet.
 • Der blev åbnet for de to garantiordninger hhv. 18. og 23. marts
 • Refusion fra dag ét for syge medarbejdere
 • Mere fleksibel ordning for arbejdsdeling
 • Læs mere om hjælpepakken her

Trepartsaftale (15. marts)

 • Midlertidig lønkompensation for fyringstruede private lønmodtagere
 • Kompensationen på 75 pct. af lønnen, dog maks. 30.000 kr. pr. måned
 • For timelønnede udgør løn-kompensationen 90 pct., dog maks. 30.000 kr. pr. måned
 • Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020
 • DI’s jura-vagten er klar til at hjælpe – jura@di.dk
 • 25. marts åbnet for ansøgninger via virksomhedsguiden.dk

• Læs mere om  aftalen her

Hjælpepakke 3 (19. marts)

 • Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter
 • Midlertidig kompensationsordning for selvstændige
 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne
 • Øgede lånemuligheder for elever og studerende
 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge
 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden
 • Øget adgang til eksportkredit
 • Læs mere her

Kommuner og regioner (26. marts)

 • Anlægsloftet ophæves for kommuner og regioner i 2020 
 • Offentligt indkøb skal understøtte virksomhederne
 • Fremrykning af betalinger
 • Forudbetaling og fleksibilitet
 • Udskydelse af betaling af dækningsafgift
 • Læs mere om aftalen 

Brug Dansk Industri

DI er klar til at hjælpe med spørgsmål om håndtering af corona-krisen og de forskellige hjælpepakker. 

Specifikke spørgsmål der vedrører lønkompensation kan rettes til jura@di.dk eller på 3377 3377

Har du spørgsmål til de øvrige hjælpepakker kan du skrive til DI på mailen hjpak@di.dk eller ringe på 3377 3377.

Brug også Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguiden.dk, der har viden, hotline og samtidig er vejen til at ansøge om hjælp.

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Vicedirektør

 • Direkte +45 3377 4676
 • Mobil +45 2245 4620
 • E-mail mogr@di.dk

Relateret indhold