Der er i omegnen af 55.000 medarbejdere på danske virksomheder med bopæl i udlandet. 18.500 af dem er danskere, og 14.000 er tyskere og svenskere, og de arbejder i små og store virksomheder på tværs af brancher.

27.04.20 DIB Nyheder

Her er regeringens syv initiativer for vandrende arbejdstagere

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har forhandlet sig til syv initiativer, der skal mindske risikoen for COVID-19 smitte. Indenfor den kommende uge følger nærmere retningslinjer for arbejdsgivere og medarbejdere, oplyser DI.

Fredag den 24. april 2020 meldte regeringen meldt en række tiltag ud, der skal mindske risikoen for, at vandrende arbejdstagere kan tage COVID-19 smitte med, når de pendler til og fra Danmark for at arbejde. Med de nye tiltag skærpes kontrollen, men medarbejderne kan fortsat komme til Danmark og arbejde.

Baggrunden for tiltagene er genåbningen af Danmark og hensynet til, at der ikke kommer nye smittekilder ind fra udlandet, samt sikre at medarbejderne på de danske arbejdspladser føler sig trygge på arbejdet.

- Tiltagene er aftalt efter dialog mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. I den kommende uge arbejder vi hårdt på at udarbejde nærmere retningslinjer, som vi melder ud, så snart de er på plads, siger underdirektør Anders Just Pedersen, DI.

Læs også: Vigtigt med forsvarlig løsning for pendlere og udenlandske medarbejdere 

Initiativerne er:

1.: Der iværksættes et branchesamarbejde, hvor arbejdsmarkedets parter i samarbejde med regeringen kan finde branchespecifikke løsninger. Det gælder eksempelvis fødevarebranchen, der beskæftiger en stor del vandrende arbejdstagere. DI forventer at blive deltager i dette branchesamarbejde.

2.: Epidemiloven giver mulighed for, når øvrige muligheder er udtømte, at give påbud om selvisolation, hvis en specifik person har været i et område med udbredt smitte før indrejsen. Myndighederne vil være opmærksomme på at anvende reglerne, så denne mulighed udnyttes til fulde. DI er kun vidende om meget få tilfælde, hvor denne mulighed har været anvendt indtil nu, og disse har ikke været arbejdsrelaterede. DI hører meget gerne om situationer, hvor myndighederne bringer hjelmen i anvendelse.

3.: Så snart det er praktisk/teknisk muligt iværksættes en offensiv teststrategi f.eks. ved grænserne. Den testkapacitet, der vil være til rådighed til testning af vandrende arbejdstagere, prioriteres i første omgang til sundhedsfagligt personale bosat i udlandet, der arbejder i Danmark, så vi undgår, at der overføres smitte til særligt sårbare grupper på f.eks. danske plejehjem. DI forventer, at regeringen i den kommende tid præsenterer en teststrategi og vender tilbage herom.

4.: Arbejdstilsynet igangsætter et målrettet tilsyn mod smitte fra Corona ude på arbejdspladserne. Fra tirsdag den 14. april 2020 har Arbejdstilsynet ført tilsyn med følgende brancher: byggepladser, det grønne område, f.eks. gartnerier og landbrug og vejgodstransport. Desuden vil virksomheder omfattet af indsatsen mod social dumping også blive besøgt, hvilket blandt andet omfatter virksomheder, der er angivet til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

I maj vil tilsynsindsatsen blive udvidet til også at omfatte skoler og daginstitutioner mv., der er en del af den gradvis genåbning. Selve tilsynsbesøget vil være tilpasset den særlige situation, som arbejdspladserne står i på grund af coronaepidemien. Det betyder, at formålet med tilsynet vil være at forebygge ulykker og smittespredning. Der vil derfor ikke i udgangspunktet blive givet afgørelser om formelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven om f.eks. APV og arbejdsmiljøorganisation.

5.: Der nedsættes en hurtigt arbejdende taskforce med deltagelse af arbejdsmarkedets parter med fokus på coronasmitte og med særligt fokus på brancher med vandrende arbejdskraft og eventuelt deres boligforhold. Denne skal meget hurtigt komme med anbefalinger til styrkelse af sikkerhed og hindring af smitte i de konkrete brancher. Styrelsen for Patientsikkerhed bakker op om, at der udarbejdes vejledninger om håndtering af smitte udefra målrettet vandrende arbejdstagere i regi af en sådan taskforce. DI forventer at deltage i taskforcen.

6.: Regeringen følger smittesituationen i pendlerregionerne tæt og er klar til at skride hurtigt ind, hvis den udvikler sig i negativ retning.

7.:Hvis ikke brancherne får styr på arbejdsmiljø og smittefare udefra, er regeringen klar til at lovgive, så der iværksættes et krav om 14-dages selvisolation for alle indrejsende uanset nationalitet.

Læs også: Corona: 10.000 flere henvendelser på fem uger

Få hjælp

Få gratis rådgivning, hvis din virksomhed er udfordret af corona
Industriens Fond tilbyder gratis rådgivning til virksomheder med 10-500 ansatte der beskæftiger sig med produktion, fremstilling eller teknologi her i Danmark. Ring 33773417 nu og hør, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Læs mere på Genstartnu.dk

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret indhold