Genforsikringsordningen fra EKF hjælper i dag ca. 50 danske virksomheder med forretninger på samlet 500 millioner kroner, men kan udvides til at dække mange flere virksomheder.

Foto: Getty
01.04.20 DIB Nyheder

Sådan får du del i eksportgarantier

EKF Danmarks Eksportkredit er klar med milliarder til krisehjælp for coronaramte virksomheder. Fredag afholder DI sammen webinar med EKF om de nye udvidede muligheder for likviditetskaution og genforsikring.

Virksomheder med færre end 250 ansatte, mindre end 50 millioner euro i omsætning om året og/eller mindre end 43 millioner euro i balance kan nu få en hjælpende hånd fra Danmarks Eksportkredit (EKF). De er klar med nye likviditetskautioner, som dækker 80 procent af bankernes eventuelle tab på nye lån, der går til at sikre eksportvirksomhedernes likviditet.

- Kautionen giver bankerne større incitament til at stille med de penge, der er brug for, mens indtægterne går ned, og der stadig er udgifter til løn og leverandører, siger underdirektør Peter Thagesen, Dansk Industri (DI).

Den eksisterende eksportkautionsordning blev etableret i forbindelse med finanskrisen i 2008 og understøtter i dag ca. 400 eksportvirksomheder. De nye likviditetskautioner kan i første omgang få det tal til at stige med yderligere 250 virksomheder og udlån for 1,25 milliard kroner.

Læs også: DI: Her er hjælp til hjælpepakker

Mange eksportvirksomheder er hårdt ramt af coronakrisen, og da mange af vores eksportlandes økonomier også bliver hårdt ramt, må det forventes, at krisen får langvarige konsekvenser også for eksportvirksomhederne. Peter Dige Thagesen, Underdirektør

Også løsning på vej til store virksomheder

Der arbejdes også på en løsning, hvor kautioner bliver tilgængelig for store virksomheder med et fald i omsætningen på mindst 30 procent.

- Mange eksportvirksomheder er hårdt ramt af coronakrisen, og da mange af vores eksportlandes økonomier også bliver hårdt ramt, må det forventes, at krisen får langvarige konsekvenser også for eksportvirksomhederne. Det er af afgørende betydning, at der bliver holdt gang i hjulene, og garantiordningerne er et godt skridt i den retning, siger Peter Thagesen.

Læs også: Tre grumme scenarier fra Nationalbanken

Udvidet genforsikring af eksportordrer

EKF har også udvidet den eksisterende genforsikringsordning efter godkendelse af EU, så ordningen nu også omfatter EU- og højindkomst OECD-lande. Det skal sikre, at de private kreditforsikringsselskaber fortsat kan forsikre danske eksportørers eksportordrer under coronakrisen.

- DI har spillet en aktiv rolle i at få udvidet ordningen, som der ikke har været så meget brug for i de gode tider. Vi har indsendt høringssvar til EU-Kommissionen og fået Business Europe til at støtte aktivt op om ordningen, som flere medlemsvirksomheder har efterspurgt, siger Peter Thagesen.

Han påpeger, at likviditetsproblemer også breder sig hos de udenlandske købere af danske produkter i OECD-lande.

- Det kan medføre, at de private kreditforsikringsselskaber vil reducere deres ”kreditlimits” og sige nej til danske virksomheder med forsikringsbehov. EKF-ordningen dækker 90 procent af forsikringsselskabernes risiko, så de danske eksportører kan få deres penge, hvis den udenlandske kunde ikke kan betale, siger Peter Thagesen.

Genforsikringsordningen hjælper i dag ca. 50 danske virksomheder med forretninger på samlet 500 millioner kroner, men kan udvides til at dække mange flere virksomheder.

Hør mere om mulighederne i de ordningerne, når DI sammen med EKF fredag den 3. april kl 11 holder webinar om dem. 

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3863
  • Mobil +45 5213 2394
  • E-mail anil@di.dk

Relateret indhold