DI skal være helt tæt på medlemmerne – lokalt såvel som internationalt på eksportmarkederne, siger DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

14.05.20 DIB Nyheder

DI bliver omorganiseret

Ny organisering af DI skal sikre klar struktur, skabe mere samarbejde på tværs og få DI tættere på virksomhederne end nogensinde før.

DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen præsenterer i dag en gennemgribende ændring af organisationen. Kernen i den nye organisation er, at DI skal endnu tættere på medlemsvirksomhederne og sikre, at DI skaber endnu større værdi – gennem rådgivning, medlemsnetværk og med DI som den centrale stemme for erhvervslivet i Danmark. 

- Den nuværende krise har vist med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at DI som Danmarks helt centrale organisation kan rådgive, bistå og arbejde for store og små danske virksomheder. Derfor gennemfører vi nu en organisationsændring, som skal gøre det muligt at skabe endnu større værdi for alle de virksomheder, som er medlemmer af DI, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

DI-direktøren understreger, at den nye organisering først og fremmest har det formål at skabe klarhed for medlemsvirksomheder.

- Der er ingen erhvervsorganisation, der kommer tæt på at matche DI på styrke, faglighed og rådgivning. Men indgangen til DI skal være mere tydelig og enkel for virksomhederne, så flere oplever, at DI er helt tæt på deres forretning og skaber værdi for dem, siger Lars Sandahl Sørensen.

Skal afspejle sammenlægning med Dansk Byggeri

Ændringen af organisationen afspejler også, at DI er klar til, at kollegerne i Dansk Byggeri bliver en vigtig og integreret del af den nye organisation, hvis medlemmerne i begge organisationer stemmer ja til sammenlægningen i juni. Som led i organisationsændringen kommer direktionsteamet til at bestå af den adm. direktør og otte direktører med klart definerede områder og ansvar:

- Arbejdsmarked og personalejura: Viceadm. direktør Kim Graugaard

- Medlemmer: Direktør Lars Frelle-Petersen

- Erhvervsudvikling: Direktør Lars Storr-Hansen (afventer beslutning om sammenlægning)

- Rådgivning: Direktør Kinga Szabo Christensen

- Politik: Direktør Kent Damsgaard

- International Politik og Drift: Direktør Thomas Bustrup

- Kommunikation og Presse: Direktør Marion Hannerup

- HR og organisationsudvikling: Vakant

Medlemmer skal stå stærkere

Det nyoprettede direktørområde Erhvervsudvikling vil styrke DI’s regionale og kommunale profil i forhold til  regionale og kommunalpolitiske agendaer, regionale aktiviteter og medlemsakkvisition, regionale og lokale erhvervsskoler samt  erhvervsfremmesystemet.

Samtidig får DI nu en rådgivningsdirektør, som samler DI’s kommercielle tilbud af kurser, netværk og international rådgivning, som der er stor efterspørgsel på. Også medlemsområdet – herunder DI’s branchefælleskaber og medlemsforeninger, arbejdet med kundetilfredshed og medlemstilgang – samles i et helt nyt direktørområde.

Derudover er DI som den eneste erhvervsorganisation tilstede med egne kontorer på en række af de vigtigste internationale markeder. 

- Den nye organisering er udtryk for, at vores fokus på medlemmerne skal stå endnu stærkere, og at DI’s regionale tilstedeværelse og arbejde med erhvervsudvikling skal være en vedvarende høj prioritet. Vi skal være helt tæt på medlemmerne – lokalt såvel som internationalt på eksportmarkederne, siger DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Den nye struktur træder i kraft mandag d. 18. maj.

Per Geckler Møller
Skrevet af:

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold