11.05.20 DIB Nyheder

Genåbning giver grund til optimisme – men eksporten er i fare

DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen glæder sig over næste fase af genåbningen, som starter i dag – men efterlyser samtidig en kontrolleret åbning af grænserne og luftfarten, skriver han i denne kronik.

Når Danmark nu kan tage hul på fase to, er det kun muligt, fordi borgere, virksomheder, regeringen og Folketinget har vist ansvar og vilje til at gøre, hvad der skulle til for at begrænse smitten. Det skal vi udnytte nu til at få samfundet på benene igen. For virksomhederne er genåbning et helt basalt spørgsmål, om hvorvidt de kan se en fremtid for sig med kunder og indtægter eller ej. Derfor var det også nedslående for de mange virksomheder, som torsdag fik besked om, at de fortsat holdes lukket. Alle de virksomheder inden for eksempelvis oplevelsesindustrien og kulturområdet, som må væbne sig med tålmodighed, skylder vi som samfund en stor tak. Og vi skylder dem hjælp, så de ikke skal bære byrden alene for den svære opgave, som politikerne af sundhedsmæssige grunde har pålagt dem.

Forud for forhandlingerne efterlyste DI, at politikerne skabte klarhed for alle de virksomheder, som ikke fik lov til at  åbne, ved at give dem en forståelig begrundelse for fortsat at skulle holde lukket samt kriterier og en tidshorisont for, hvornår og hvordan de kan åbne. Det er der taget afgørende skridt til med aftalen om de næste faser af genåbningen. Men der er brug for i den kommende tid at blive endnu mere konkret på vilkårene, så virksomheder og medarbejdere kan indrette sig derefter og forhåbentlig snart tage imod kunder igen.

Med genåbningsaftalen skriver partierne, at de er enige om en drøftelse af udfasningen af de midlertidige hjælpepakker i takt med den kontrollerede genåbning. Dertil er der først og fremmest at sige, at selvfølgelig skal hjælpepakkerne være midlertidige. Der er intet, virksomhederne ønsker sig mere, end at komme tilbage og kunne agere og fungere igen på markedsvilkår. Men det er vigtigt, at udfasningen bliver gennemført fornuftigt og rimeligt, så de konkurser og tab af arbejdspladser, vi har undgået med hjælpepakkerne, reelt bliver forhindret og ikke bare udskudt. Frem for alt skal vi være klar til at følge op på udfasningen af hjælpepakkerne med ambitiøse økonomiske tiltag, som kan sætte gang i væksten og efterspørgslen og bidrage til den grønne omstilling, der er mindst lige så vigtig nu, som før krisen ramte.

Og så til en pointe, som fortjener at blive slået fast med syvtommersøm: De hjælpepakker, der er gennemført, er ikke blot hjælpepakker til erhvervslivet. Det er hjælpepakker til Danmark, som holder hånden under vores økonomi og arbejdspladser. Tag eksempelvis lønkompensationsordningen, der ser ud til at have holdt hånden under ca. en kvart million danske job. Kernen i ordningen er, at virksomhederne har sendt medarbejdere hjem på fuld løn, uden at medarbejderne har måttet arbejde. Udgiften til lønnen er så blevet båret af henholdsvis staten og virksomhederne, ligesom medarbejderne har bidraget med feriefridage. At så mange virksomheder har valgt at bruge den ordning, er et klokkeklart udtryk for samfundssind og medansvar for at få Danmark gennem krisen i en situation, hvor virksomheder oplever markant faldende eller ingen indtægter.

Fredag den 10. maj, dagen efter aftalen for fase 2 af genåbningen, kom den seneste amerikanske jobrapport, som DI’s cheføkonom kaldte ”den værste i amerikansk historie”. De amerikanske skræktal er en voldsom påmindelse om, at krisen langt fra er forbi. For mens vi langsomt åbner for cafeerne, og hverdagen kan føles mere normal end længe, tegner der sig en næste bølge af den økonomiske krise, hvor livsnerven i dansk økonomi, vores eksport, for alvor kommer under pres. Det skal vi være klar til at håndtere – og det er vigtigt, at samfundets og politikernes krisebevidsthed og handlekraft er lige så tydelig, når effekterne af den internationale økonomiske krise for alvor rammer os.

Det gælder konkrete problemstillinger som behovet for en kontrolleret åbning af grænserne og luftfarten, så danske virksomheder kan rejse ud til deres kunder, og kunderne kan komme til os. Men det gælder også i relation til diskussionen om hjælpepakkerne og andre tiltag, som kan holde hånden under eksporten. Eksempelvis styrkelsen af den forskning, der er så afgørende for at udvikle grønne danske løsninger, som kan sælges globalt, såvel som behovet for en ekstraordinær indsats og fokus i vores udenrigstjeneste på at sikre eksporten.

Danmarks resolutte håndtering af coronakrisens første fase og udsigterne til en fortsat genåbning giver grobund for optimisme. Den optimisme bliver der brug for, for selv om lyset anes for enden af tunnelen, har vi lang vej igen. Der bliver brug for en fortsat fælles, målrettet og dedikeret indsats for at få Danmark effektivt og måske endda styrket ud på den anden side af denne krise.

Kronikken har været bragt i Børsen.

Karen Witt Olsen
Skrevet af:

Karen Witt Olsen

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold