13.05.20 DIB Nyheder

Risiko for mange ufaglærte med studenterhue

Nye tal: Antallet af unge der går direkte videre efter gymnasiet til en kompetencegivende uddannelse falder støt

Nye tal fra Danmarks Statistik i dag viser, at rekord få unge går direkte videre efter gymnasiet. DI er bekymret over, at 25 pct. af studenterne endda tager mere end to sabbatår efter gymnasiet. De nye tal viser, at i 2019 var det kun 14 pct. af de 48.700 unge, som var i gang med en ny uddannelse tre måneder efter, de havde færdiggjort gymnasiet. Til sammenligning var det 15 pct. af studenterne, som gik direkte videre til et nyt studie i 2018 og 24 pct. fem år før.

- En studenterhue kan og må ikke stå alene – den skal bruges. Ellers risikerer vi at stå med en stor gruppe af ufaglærte studenter. Det er helt afgørende, at studenterhuen fører til en kompetencegivende uddannelse, siger underdirektør Lone Folmer Berthelsen, DI.

Der kan være meget fornuft i, at unge studenter tager et sabbatår efter deres studentereksamen. Men det er en bekymrende tendens, at så mange studenter tager flere sabbatår, for det er vigtigt, at studenterne ikke venter alt for længe med at gå i gang med en uddannelse. Derfor er det glædeligt, at studenter fra næste år nu også kan få vejledning om de mange muligheder på erhvervsuddannelserne mod hidtil kun om de videregående uddannelser, siger Lone Folmer Berthelsen.

- Studenter fra de erhvervsgymnasiale uddannelser, hhx og htx, er lidt hurtigere til at komme i gang med en uddannelse, og samtidig uddanner de sig i højere grad mod den private sektor end studenter med en stx. Derfor har vi brug for at få flere unge til at søge mod erhvervsgymnasiet, siger Lone Folmer Berthelsen.

- Det er positivt, når studenter vælger en erhvervsuddannelse efter deres studentereksamen – dem ser vi gerne flere af. Der er brug for at styrke rekrutteringen til erhvervsuddannelserne, hvor det ikke alene er de helt unge fra grundskolen, der bejles til, men også studenter og ufaglærte voksne. Det er nødvendigt, hvis vi skal uddanne de nye faglærte, vores samfund har brug for, siger Lone Folmer Berthelsen.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lone Folmer Berthelsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4818
  • Mobil +45 4032 0943
  • E-mail lofb@di.dk

Relateret