Grøn strøm kan være med til at sikre Danmark den klimamæssige førertrøje.

19.06.20 DIB Nyheder

DI: Grøn skattereform skal både hjælpe klimaet og bevare danske arbejdspladser

Politisk direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard er glad for, at der tegner sig politisk opbakning til en intelligent, grøn skattereform.

En grøn skattereform med en afgift på CO2 er mere blevet sandsynlig efter, at Venstre og De Radikale fredag gik sammen om at rejse krav om en CO2-afgift i klimaforhandlingerne.

Fra Dansk Industri (DI) opfordres der til, at en grøn skattereform på en og samme tid sikrer Danmark den klimamæssige førertrøje og bevarer danske arbejdspladser, fastslår politisk direktør i DI Kent Damsgaard.

- Vi synes det er rigtig positivt, at der på tværs af det politiske spektrum tegner sig en klar opbakning til en intelligent, grøn skattereform. For Dansk Industri er det afgørende, at reformen levere reelle CO2-reduktioner – og ikke blot flytter dem til udlandet – samtidig med, at vi bevarer danske arbejdspladser og den klimamæssige førertrøje, siger Kent Damsgaard og tilføjer:

- CO2-afgiftens rette rolle i en sådan skattereform er det helt centralt at få afdækket. Modsat hvad mange tror, er vi i DI ikke bange for at bruge afgifter – heller ikke på CO2 – så længe det sker intelligent og med respekt for EU’s kvotesystem. Men en grøn skattereform skal kigge meget bredere end det. Klimaudfordringen løses ikke med brug af blot ét værktøj fra den politiske værktøjskasse. Alene på afgiftsfronten er der mange andre værktøjer, som kan spille en konstruktiv rolle: Beskatning af biler, el og virksomhedernes overskudsvarme for blot at nævne nogle få relevante områder.

Læs også: Klimaministeren i opråb: Genstart af Danmark skal have en grøn dynamo i front

DI: Der er brug for intelligente afgiftsomlægninger

Ifølge DI er det helt afgørende, at en grøn skattereform ser på alle de steder, hvor vi kan lave intelligente afgiftsomlægninger, så både klimaet og dansk økonomi får det bedre.

- Men det behøver ikke at nås alt sammen på én gang – og i al hast. I vores 2030-plan og vores bud på Danmark ud af krisen har vi peget på en række lavthængende frugter, også på det afgiftsmæssige område. Dem opfordrer vi Folketingets partier til at se på hurtigst muligt. Og så er der andre værktøjer – f.eks. CO2-afgiftens rette rolle – som kræver mere analyse. Ikke mindst fordi det her er så afgørende, hvad der sker i EU og vores nabolande, siger Kent Damsgaard, politisk direktør i DI.

Han tilføjer: 

-I DI ser vi frem til at gå i dialog om en grøn skattereform i den kommende tid. Vi har endnu ikke set modeller, som umiddelbart kan indføres i Danmark uden at føre til betydelig tab af arbejdspladser til udlandet samtidig med, at man flytter udledningen af CO2 i stedet for at nedbringe den. Der er også udfordringer med at finde en model, der kan håndteres inden for EU’s statsstøtteregler. Vi har brug for en model, som håndterer de problemstillinger i praksis, og den har vi ikke set endnu.

Læs også: ”Anbefalinger fra virksomheder vægter bare tungere”

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold