"Affald er ikke længere et problem, som vi skal af med. Det er en ressource, vi skal udnytte," siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Foto: Getty
16.06.20 DIB Nyheder

DI kalder affaldsforlig historisk

Et bredt flertal i Folketinget er enige om et nyt affaldssystem. Det bliver en kæmpe gevinst for miljø og klima, mener DI, der kalder forliget historisk.

Langt mere af vores affald vil i fremtiden blive genanvendt. Det er effekten af et affaldsforlig, som et bredt flertal i Folketinget står bag, mener DI.

Når forliget er trådt i kraft vil affald af blandt andet plastik, metal, glas og pap blive indsamlet på stort set samme måde i alle landets kommuner. Det sikrer store mængder ensartet materiale, som kan eftersorteres effektivt og i høj kvalitet.

- Vi er på vej ind i en fremtid, hvor affaldet skal genanvendes til nye produkter. Affald er ikke længere et problem, som vi skal af med. Det er en ressource, vi skal udnytte. Politikerne indretter nu affaldssektoren, så den afspejler den nye virkelighed. Det er et historisk grønt forlig og en politisk aftale, der fortjener stor anerkendelse, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Læs også: Kommuner vælger bæredygtig løsning i rekordstort udbud

Skaber grundlag for nye forretningsmodeller

Ifølge aftalen vil det genanvendelige husholdningsaffald blive udbudt. Dermed bliver der skabt grundlag for investeringer i sorterings- og genanvendelsesanlæg. Der er allerede virksomheder, som er klar med penge til at investere.

- Ud af affaldet vil anlæggene skabe genanvendte råvarer til ny produktion. Vi får en cirkel, hvor vi kan bevare materialernes kvalitet. Det vil sige, at kødbakken af plastik kan blive genanvendt til en ny kødbakke i stedet for at ende i et forbrændingsanlæg eller blive et til mindre værdifuldt produkt, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han mener, at det samtidig skaber grundlag for en cirkulær økonomi med nye forretningsmodeller, flere eksportordrer og nye arbejdspladser. 

- Det har vi kæmpet for vi årevis. Opbygningen af en stærk genanvendelsesindustri i Danmark kan skabe konkurrencekraft, nye grønne arbejdspladser og et bedre samfund for vores børn,  siger han.

Læs også: Miljøminister til nytårstaffel i gamle duge

Vi skal af med overkapacitet

Med større genanvendelse følger også mindre affald, som ryger i ovnene på forbrændingsanlæggene. Under forhandlingerne har der været en omfattende offentlig debat om at konkurrenceudsætte det forbrændingsegnede affald.

For DI handler det om at finde en model, så de mest effektive, topmoderne og højteknologiske forbrændingsanlæg bliver tilbage, når mængden af affald til forbrænding falder. 

- Vi skal af med overkapaciteten på forbrændingsanlæggene.  Mere genanvendelse betyder, at der bliver mindre til forbrænding. Derfor skal vi tilpasse kapaciteten. På den måde reducerer vi også importen af affald, siger Lars Sandahl Sørensen.

I en anden del af forliget har parterne aftalt, , at vandsektoren skal være klima- og energineutral. Det er en ambition, som vandsektoren bredt set støtter og er klar til at opfylde. Det kan føre til store reduktioner af CO2 og bane vejen for eksport af grønne vandteknologiske løsninger til hele verden, mener DI.

Læs også: Dansk Industri og Dansk Erhverv: Affaldsdebatten er kørt af sporet

 

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Claus Kaae-Nielsen
Skrevet af:

Claus Kaae-Nielsen

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk

Relateret indhold