22.06.20 DIB Nyheder

DI: Klimaaftale tager store skridt ind i en grønnere fremtid

DI glæder sig over mandagens klimaaftale, der vil fremme den grønne omstilling i Danmark og bane vejen for, at Danmark når nærmere klimamålsætningen om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. aftalen. Og som i høj grad også tager afsæt i anbefalingerne fra erhvervslivets klimapartnerskaber, siger Lars Sandahl Sørensen.

Med dagens klimaaftale står et bredt flertal i Folketinget sammen om en lang række tiltag, som vil fremme den grønne omstilling i Danmark og bane vejen for, at Danmark når nærmere klimamålsætningen om 70 pct. CO2-reduktion i 2030.

DI glæder sig over aftalen, som i høj grad også tager afsæt i anbefalingerne fra erhvervslivets klimapartnerskaber og følger sigtelinjerne i DI’s egen 2030-plan. Samtidig hilser DI planerne om en grøn skattereform til efteråret velkomne.

- Klimaaftalen tager flere store skridt ind i en grønnere fremtid, og den vil på rigtig mange punkter både være med til at bane vejen for en klimavenlig omstilling i Danmark – og for, at vi kan udvikle nye grønne løsninger, som vi kan eksportere og dermed bidrage også globalt til klimaudfordringen. Det er en god og vigtig aftale, som også tager afsæt i det store arbejde og de mange konkrete forslag fra erhvervslivets klimapartnerskaber og ligger i helt linje med vores 2030-plan for grøn vækst, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Han glæder sig over, at partierne med aftalen vil gennemføre etableringen af verdens første energiøer – og samtidig vil investere i udviklingen af fremtidens grønne teknologier.

- Med etableringen af verdens første energiøer får vi virkelig et stærkt afsæt for at elektrificere hele vores samfund – samtidig med, at vi investerer målrettet i løsninger til, hvordan vi kan lagre den grønne energi, så vi kan bruge den endnu mere effektivt. Her ligger der virkelig én af de store nøgler til at skabe et samfund i grøn vækst – og samtidig er det godt nyt for elforbrugerne, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

DI-direktøren glæder sig samtidig over, at aftalen vil sætte turbo på energieffektiviseringer og en grøn omstilling i industrien.

- Vi har stadigvæk både i Danmark og resten af verden et stort potentiale for at udnytte energien mere effektivt. Derfor er det positivt, at klimaaftalen også satser målrettet på energieffektiviseringer som et centralt værktøj til at nå vores klimaambitioner på en klog måde. Tilsvarende er det helt afgørende, at aftalen nu giver virksomhederne bedre mulighed for at udnytte deres overskudsvarme. Det har været efterspurgt af mange virksomheder med grønne ambitioner, siger DI-direktøren.

Lars Sandahl Sørensen hilser også velkomment, at partierne vil støtte biogas og andre grønne gasser, og at partierne tilfører flere penge til investeringer i grøn transport. Samtidig glæder DI sig over, at partierne klart anerkender, at der på nogle områder endnu ikke findes alternativer til fossile brændsler, så her er der brug for at udvikle nye løsninger.

Endelig ser DI positivt på, at partierne har aftalt, at de til efteråret vil forhandle en grøn skattereform.

- Vi når ikke i mål med de høje klimaambitioner uden at tage alle værktøjer i brug, og derfor skal vi selvfølgelig også bruge vores skatte- og afgiftssystem til at fremme den grønne omstilling. Det er særdeles positivt, at aftalen samtidig slår fast, at der er brug for en samlet grøn skattereform, der tager hensyn til vores konkurrencekraft og ikke skal munde ud i, at vi sender CO2-udledning eller arbejdspladser ud af landet. Det er det helt rigtige udgangspunkt, og vi glæder os til at spille konstruktivt ind til det arbejde, siger Lars Sandahl Sørensen.

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold