Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri og Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi (TV) foreslår Folketinget at tage klimaaftalen om energi og industri i to bidder.

Collage: Aman Reehal
17.06.20 DIB Nyheder

Spis den grønne elefant i to bidder

At spise en grøn elefant i én mundfuld er nok for voldsomt. Men i bidder kan det lade sig gøre. Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri og Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi foreslår Folketinget at tage klimaaftalen om energi og industri i to bidder.

Kronikken er også bragt i Børsen

I disse dage forhandler politikerne på livet løs den første del af klimaaftalen. Regeringens udspil omhandler seks spor:

Energiøer, fremtidens teknologier med grønne brændstoffer og CO2-fangst, grøn omstilling af industrien, effektiv brug af energi og renoveringer, en grøn varmesektor og en grøn affaldssektor med mere genanvendelse.

Spørgsmålet om affaldet har stået først.  Det har taget tid at få en aftale på plads på affaldsområdet, men det er heldigvis lykkedes, og med aftalen har partierne banet vejen for, at vi for alvorlig kan styrke genanvendelsen og den cirkulære økonomi i Danmark.

Læs også: DI kalder affaldsforlig historisk

Vejen til et samfund i grøn vækst

Det er godt arbejde, og nu venter den næste opgave med at forhandle de resterende fem spor. Det er en meget stor opgave, og der er yderst kort tid til, at sommerferien banker på døren. Samtidig ligger der en åbenbar mulighed for at tage fat på vigtige grønne investeringer i vores klima, som samtidig kan være med til at få Danmark godt igennem coronakrisen ved at sætte gang i økonomien og skabe nye grønne job. Så vejen ud af coronakrisen samtidig bliver vejen til et samfund i grøn vækst.

Regeringens udspil ligger på bordet, hovedsporene er identificeret og meget trækker i den rigtige retning. Konkret leverer udspillet CO2-reduktioner på 2 mio. tons CO2. Det er mere end 0, men endnu langt fra de 19 mio. tons CO2, som skal reduceres for at opfylde 70 pct. målet.

Læs også: DI: Sådan kommer Danmark ud af krisen – og nærmere klimamålet

Tid er en mangelvare

Det er før set i dansk politik, at politikerne er i stand til at mestre en stor opgave på meget kort tid. Det kan vi selvfølgelig sætte vores lid til, men omvendt er det ikke småting, der venter ved forhandlingsbordet, når det drejer sig om energi og industri. Opgaven med at sikre en grøn affaldssektor viser, at ting kan trække ud, når alle detaljer og hensyn skal på plads. Det tager tid, og det må vi respektere. Vi har bare ikke så meget tid, hvis vi skal nå vores ambitiøse klimamålsætning for 2030.

Vi skal have vished for, at det, der haster mest nås før sommerferien. Og kan man ikke nå mere end det, bør resten udsættes til straks efter sommerferien. Vi må ikke ende i en situation, hvor forhandlingerne bliver så omfattende, at det slet ikke fører til nogle beslutninger inden sommeren. Derfor bør regeringen og Folketinget overveje at tage klimaaftalen på energi og industri i to bidder.

Læs også: Danskernes energiforbrug falder for første gang i fem år

Tag disse bidder først

Første bid her og nu bør mindst sikre en politisk stillingtagen til følgende spor.

Etablering af energiøer i Nordsøen og i Østersøen og udbud af 6 GW havvind. Det er afgørende, at de private investorer har et konkret politisk signal at støtte sig til, hvis der skal ske en realisering af visionen på kort sigt. Samtidig bør der kunne skabes politisk enighed om at afskaffe loftet på landvind.

Vi har også brug for en beslutning om at satse på fremtidens grønne brændstoffer og CO2-fangst - med en accelereret og tidlig indsats for at høste de nødvendige gevinster af en ny dansk styrkeposition på dette området. Konkret bør der etableres en startpulje på 2 mia. kroner frem til 2024 til investeringer i nye løsninger på det område. Og herefter bør ambitionerne hæves markant, så vi for alvor investerer i nye grønne løsninger, som både rummer et stærkt potentiale for CO2-reduktioner og for at blive en ny væsentlig grøn styrkeposition for Danmark.

Der er også brug for beslutninger, der kan sætte yderligere skub i en grøn omstilling af industrien – særligt for, hvad rammerne bliver for at udbygge biogas, elektrificere og for at fremme energieffektivisering i bygninger og industri.

Og så må Folketinget kunne samles om at  afskaffe afgiften på overskudsvarmen, så den ikke går til spilde. Det samme gælder nedsættelsen af elvarmeafgiften, så der er incitament til at skifte til varmepumper frem for brug af fossil energi.

Læs også: Grønne biler går som varmt brød

Vigtig bid spist før sommer

Med ovenstående vigtige tiltag på plads vil vi være nået et vigtigt stykke på denne side af sommeren. Men der vil stadig udestå en række andre og mindst lige så vigtige politiske opgaver man kan blive nødsaget til at udskyde til straks efter sommerferien. Det handler blandt andet om at hæve ambitionerne for vores energiinfrastruktur og det grønne tillæg til vores elsystem, lovkrav til bæredygtig biomasse, lovkrav til energieffektivisering af den samlede offentlige bygningsmasse, spørgsmålet om en grøn varmesektor og modernisering af reguleringen, den økonomiske regulering af Energinet mv. Det samme gælder spørgsmålet om en grøn skattereform og en dansk CO2-afgift.

Meget er i spil i denne tid, hvor vi samtidig har høje ambitionerne for den grønne omstilling. Opgaven med en klimaaftale om energi og industri kan synes uoverkommelig på så kort tid. At spise en grøn elefant som denne i én mundfuld er derfor nok for voldsomt. Men i bidder kan det lade sig gøre. Og det skal kunne lade sige gøre til vores alles bedste.

Læs også: Nyt privat sorteringsanlæg til 250 mio. kr. kan skille shampooflasker fra bæreposer

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret