Jakob Scharff, direktør i DI Service, ser gerne, at flere offentlige samarbejder og udbud har bæredygtighed som krav.

Foto: DI
11.06.20 DIB Nyheder

Kommuner vælger bæredygtig løsning i rekordstort udbud

10 sjællandske kommuner har med Danmarks største kommunale udbud af arbejdsbeklædning fået mere bæredygtighed og service for pengene i en aftale med Textilia. DI opfordrer flere til at følge trop.

10 sjællandske kommuner tog et bæredygtigt valg, da de indgik en aftale med Textilia om at levere arbejdsbeklædning til kommunernes i alt 8.500 medarbejdere.

”Der er et politisk ønske om at bidrage til den grønne omstilling, reducere CO2, genbruge mere og forbruge mindre. Og så var det også et ønske fra medarbejderne at blive mere bæredygtige og smide mindre ud,” siger Thomas Adelskov (S), borgmester i Odsherred, og en af de ti kommuner, der stod bag udbuddet, der blev kørt i regi af Fællesudbud Sjælland (FUS).

Læs også: Miljøminister til nytårstaffel i gamle duge

Udtjente uniformer syes om til muleposer

Textilia har i flere år arbejdet for at reducere mængden af tekstilaffald og øge bæredygtighed i produktionen i en ellers klimabelastende branche. Det gælder også den kollektion af arbejdstøj, som de 10 sjællandske kommuner har indkøbt.

”Tøjet er produceret i økologisk bomuld og under ordnede miljø- og arbejdsforhold. Samtidig kan det anvendes på nye måder efter brug,” forklarer Morten Schou Andersen, kundedirektør i Textilia.

Han  nævner som eksempel, at når plejepersonalets uniformer ikke længere kan bruges til deres oprindelige formål, kan de få et nyt liv fx som muleposer. Han tilføjer.

”Når kommunerne som her går sammen, får de gode muligheder for at være med til at præge udbuddet. Det her er det største kommunale udbud af arbejdstøj nogensinde og kontrakten stiller krav til os som leverandør både i forhold til at optimere på både service og bæredygtighed.”

Læs også: Samarbejde skal flytte affald fra forbrænding til genanvendelse

Fælles sortiment på standardvarer

De ti kommuner i FUS har i flere år kørt de store udbud for standardvarer, hvor der ikke den store forskel på behovet i Kalundborg og Ringsted. Det gælder således også arbejdsbeklædning. Som udbudskonsulent Debbie Sørensen, der i dag er ansat i Sorø kommune, formulerer det:

”Alle kommuner har en tandlæge, sosuassistenter, køkkenpersonale og udkørende personale, der skal have arbejdstøj på. Så der var god mulighed for at nå til enighed om et fælles sortiment.”

Læs også: Dansk Industri og Dansk Erhverv: Affaldsdebatten er kørt af sporet

Besparelser omsættes i kvalitet og bæredygtighed

Forskellene kommunerne imellem lå til gengæld i holdninger til logo og navn på tøjet eller variationen af sortimentet. Men det var samtidig ved at standardisere her, at der kunne findes midler, som kunne omsættes i øget kvalitet og bæredygtighed.

”Hvis en jakke ikke har påsyet navn og logo, behøver den ikke at blive kasseret, når en medarbejder stopper. Den kan genbruges af en anden. Eller i en anden kommune,” forklarer Debbie Sørensen. Hun understreger samtidig, at der er mange følelser og identitet knyttet til arbejdsbeklædningen, og at det derfor var vigtigt undervejs at involvere medarbejdere og holde fokus på, hvad tøjet skulle kunne – frem for, hvordan det plejede at være.

”Vi gik fra at fokusere på, at en lomme skulle have et bestemt mål til at se på funktionaliteten. I alle kommuner nedsatte vi arbejdsgrupper, der meldte tilbage omkring, hvordan de arbejdede med borgerne, hvornår de var på hug, flyttede borgerne, hjalp dem over i en stol,” forklarer Debbie Sørensen og fortsætter.

”Senere fik medarbejderne lov til at teste tøjet. De cyklede rundt i det i regnvejr og sol, trænede i det, gik ind og ud af hjemmeplejens biler med det, så de oplevede, hvordan alle dele af tøjet fungerede i en arbejdsdag.”

Læs også: Kan en plasticpose redde verden?

Synligt genbrug gav point

Debbie Sørensen og hendes medarbejdere undersøgte desuden i samarbejde med potentielle leverandører, hvordan andre elementer i aftalen kunne bidrage til bæredygtighed og reduktion af CO2. Her så man også på logistikken og satte blandt andet leveringen af tøj ned fra to til en gang om ugen. Det gav besparelse på transport. Textilia endte med at vinde Danmarks største kommunale udbud af arbejdsbeklædning på pris, service og en bæredygtig tilgang, der også var synlig for medarbejderne, fortæller Debbie Sørensen.

”Det gav klart point, at de åbnede op for, at tekstilerne kunne genbruges i kommunen. På den måde blev det synligt for medarbejderne, at kokkejakker eller kitler kunne få nyt liv og fx syes om til tasker i skolernes designfag eller i de ældres aktivitetscenter.”

Læs også: Prisvinder vil bruge pris som løftestang til eksport

Borgmester: Private giver os gode idéer

De sjællandske kommuner vil løbende måle på besparelserne på CO2, el og vand, men har endnu ingen konkrete resultater. Borgmester Thomas Adelskov vurderer dog, at samarbejdet med Textilia har bidraget positivt til kommunens ambition om grøn omstilling.

”Samarbejdet er givende for begge parter. Det er ikke altid, vi som kommune kan opfinde den dybe tallerken selv. Vi kan stille krav, men vi har brug for private virksomheder, der kommer og giver os gode idéer.”

Jakob Scharff, direktør i DI Service, roser de ti kommuner for gå forrest og være med til at styrke en bæredygtig dagsorden.

”Mange bæredygtige løsninger udvikles i private virksomheder. Men hvis de skal skaleres og have stor effekt, kræver det offentlige samarbejder og udbud, der har bæredygtighed som krav. Det er udbuddet fra de sjællandske kommuner et godt eksempel på. Man kan håbe, at flere kommuner vil følge deres eksempel.”

Læs også: Fire ud af ti udbud handler kun om pris

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Skrevet af:

Trine Beckett

Lars Bech-Jørgensen

Lars Bech-Jørgensen

Fagleder for Fremtidens Sundhedsvæsen

  • Direkte +45 3377 4671
  • Mobil +45 2627 1949
  • E-mail lbej@di.dk

Relateret indhold