Dansk Industri forudser, at Danmarks bruttonationalprodukt falder med 7 procent i 2020. Under finanskrisen faldt BNP med 4,9 procent i 2009.

Illustration: Belle Djerberg
16.06.20 DIB Nyheder

Vismændene er for optimistiske, mener DI

Nye tal: Vismændene forudser, at dansk økonomi vil skrumpe med 4,4 procent i år. Både privatforbrug og dansk eksport ventes allerede i 2021 at blive højere end før krisen. DI mener, at det er en  for optimistisk vurdering.

Dansk økonomi vil skrumpe med 4,4 procent i år. Det forudser Vismændene i en ny prognose 'Vurdering af den økonomiske situation i lyset af coronakrisen'. Men vismændene er for optimistiske i vurderingen, mener Dansk Industri (DI).

- Selvom vismændene forudser et historisk tilbageslag, venter de et væsentligt mindre fald end DI og en væsentlig hurtigere genopretning, siger Kent Damsgaard, politisk direktør i Dansk Industri (DI).

DI venter, at økonomien skrumper med 7 procent i år, og at det vil tage flere år, inden eksporten er tilbage på niveauet før krisen.

Denne vurdering er knap så negativ som det alternative scenarie, som vismændene beskriver, hvor bruttonationalproduktet (BNP) falder med 7,5 procent, og vi får en væsentligt langsommere genopretning af økonomien. I dette scenarie stiger ledigheden til et niveau, vi ikke har set siden midten af 1990’erne.

- Jeg vil da håbe, at vi kommer til at ligge tæt på den mere optimistiske vurdering fra vismændene. Men tilbageslaget kan blive meget dybt og langvarigt. Og ser man rundt på vores eksportmarkeder, ser det virkelig svært ud, siger DI's politiske direktør.

Læs også: Prisen på en (corona)krise

Flere gode politikforslag fra vismændene, men også en skævert

- Vi er uenige med vismændene i, at man ikke skal tænke genstart af økonomien sammen med en acceleration af den grønne omstilling via for eksempel støtte til private energirenoveringer og fremrykning af større offentlige investeringer. Krisen har været dyr, så nu handler det om at slå to fluer med ét smæk, der både gavner job og klima, siger Kent Damsgaard.

Men mange af vismændenes konkrete forslag er DI enige i. Vismændene vurderer for eksempel, at udbetalingen af feriepenge kan suppleres med andre tiltag, herunder fremrykning af allerede aftalte skattelettelser.

- Det er en rigtig god idé at lette blandt andet PSO- og elafgiften med det samme, som vismændene foreslår. Det gør det enklere og billigere for de hårdt trængte virksomhedsejere at drive virksomhed– samtidig med at det bliver billigere for hele Danmark at bruge grøn strøm, siger Kent Damsgaard.

- Når vi letter byrder for erhvervslivet, styrker vi dansk konkurrencekraft – og det gavner hele samfundet, siger Kent Damsgaard. 

Konkret nævner vismændene, at man kan benytte lejligheden til at foretage ”strukturelt velbegrundede skatteomlægninger”, som f.eks. en omlægning af bil- og energibeskatningen eller en forenkling af kapitalindkomstbeskatningen.

- Vismændene peger ligesom DI på bil- og energibeskatningen som indsatsområder. En lempelse af elafgifterne og en grøn omlægning af bilbeskatningen vil hjælpe både erhvervslivet, borgerne og klimaet. Også forslaget om en forenkling af vores komplicerede kapitalindkomstbeskatning er en god idé, siger Kent Damsgaard.

Læs også: DI: Sådan kommer Danmark ud af krisen – og nærmere klimamålet

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold