Københavns Kommune begyndte at indsamle organisk affald seperat i 2017

Foto: Colourbox
02.07.20 DIB Nyheder

Mindst 5 virksomheder kan behandle københavnsk bioaffald

En stribe danske virksomheder melder sig klar til at modtage og behandle bioaffald fra Københavns Kommune. Kommunerne må begynde se ud over egen næsetip, siger DI.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), ærgrer sig i dag 2. juli i mediet TV2 Lorry

Ærgrelsen skyldes, at kommunen – sammen med Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør kommuner - må droppe planer om at sende det københavnske bioaffald til Solrød i stedet for – som nu – at køre affaldet til Slagelse eller Ringe på Fyn.

Planen er ændret, fordi et bredt flertal af Folketinget i juni besluttede, at behandlingen af genanvendeligt affald skal sendes i udbud, så private aktører også får mulighed for at byde på behandlingen af affaldet.

- Det er jo rigtigt bekymrende, for vores hovedformål har jo været at håndtere affaldet på den mest CO2-neutrale måde, siger Ninna Hedeager Olsen ifølge TV2 Lorry.

Det er lidt af en skræmmekampagne, borgmesteren er ude i Karin Klitgaard, Underdirektør

Kommuner må se ud over næsetippen

Men borgmesteren behøver ikke være så bekymret. Det mener Karin Klitgaard, underdirektør med ansvar for miljø i DI.

- Kommunerne er nødt til at begynde at se ud over deres egen næsetip. Vi har kendskab til mindst 5 private virksomheder, som både kan og vil modtage kildesorteret organisk affald fra husholdninger, siger Karin Klitgaard.

Blandt virksomhederne er miljøvirksomheden Marius Pedersen A/S som har et forbehandlingsanlæg i Nordhavn, der kan modtage organisk affald, forarbejde det til pulp og sende det videre til bioforgasning.

- Vi er også klar til at investere yderligere i teknologi og behandlingsanlæg under de rette rammebetingelser, siger Jeanett Vikkelsøe, Salgs- og marketingdirektør i Marius Pedersen A/S.

Virksomheden DAKA Refoods, som i forvejen håndterer store mængder organisk affald i Jylland, har også noteret sig den politiske udvikling og oplyser, at udviklingen understøtter den plan om etablering på Sjælland, virksomheden hele tiden har arbejdet med.

Solum er også klar

Også virksomheden Solum melder, at de sagtens kan håndtere bioaffaldet fra København.

- Vi har allerede kapacitet til det. Så de kan komme i morgen, hvis de ønsker. Vi afgasser og efterbehandler, så næringsstofferne målrettes til økologisk planteproduktion. Og vores anlæg kan - som et af de eneste - omsætte komposterbare emballager og omdanne dem til gas og næringsstoffer, siger strategidirektør Morten Gyllenborg, Solum.  

Solums affaldshåndteringsområde ligger cirka 80 km fra Rådhuspladsen, men Morten E. Gyllenborg mener ikke, at den afstand er problematisk.

- Affald kommer typisk i større lastbiler, som minimerer transportbehovet og fastholder størst mulig CO2-besparelse. Vi ser frem til at kunne løfte affaldshåndteringen i Danmark til et nyt og højere niveau, siger Morten Gyllenborg.

Solrød kan også stadig virke

Karin Klitgaard påpeger desuden, at kommunerne fint kan gå videre med planerne om at køre bioaffaldet til Solrød.

- Den eneste forskel er sådan set, at de skal aflevere affaldet til en privat virksomhed i stedet for til en offentlig. Så det er lidt af en skræmmekampagne, borgmesteren er ude i, siger underdirektøren.

I virksomheden HCS A/S, der har modtaget og behandlet bioaffaldet for Københavns Kommune siden indsamlingen begyndte i 2017, går direktør Mads Frederiksen et skridt videre i sin vurdering af borgmesterens udmeldinger.

- Påstanden om, at der spares mange kilometer ved løsningen i Solrød contra de løsninger, som det private marked tilbyder, er simpelthen ikke korrekt. Det skyldes, at de mængder, der kommer ind i et biogasanlæg i Solrød også skal transporteres ud til landmænd til spredning som gødningsprodukt på markerne. Der er ikke nok marker tæt ved Solrød Biogas, så transporten derfra er også betydelig, siger Mads Frederiksen.

Han mener, det kun vil være dyrere for kommunens borgere, hvis Amager Ressource Center selv skulle etablere og drive anlæg, hvor der alene vil blive behandlet kommunale mængder.

- Det private marked tilbyder konkurrencedygtige og innovative kvalificerede løsninger, og det private marked kan behandle såvel erhvervsmængder og kommunale mængder på deres anlæg. Det vil sikre bedre kapacitetsudnyttelse, siger Mads Frederiksen.

DIBusiness.dk har forsøgt at kontakte borgmester Ninna Hedeager Olsen, men hun er gået på ferie og træffes ikke før august, oplyser pressekontakten. 

Niels Bukholt

Niels Bukholt

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4565
  • Mobil +45 2442 9435
  • E-mail nbuk@di.dk

Relateret indhold