Jesper Arkil er administrerende direktør i Arkil-koncernen, der er én af Danmarks største entreprenørvirksomheder med en omsætning på 3,5 mia. kr. om året i Danmark og udlandet. Arkil er en familievirksomhed, der opstod i krigens skygge og nu drives videre i tredje generation fra hovedsædet i Vojens af Jesper Arkil og hans bror Jens. Arkil er med til at opbygge Danmarks infrastruktur og står blandt andet for entreprenørprojekter statslige og kommunale bygherrer, havnebyggeri, tunnelering og store kabelprojekter. Læs mere på: www.arkil.dk.

01.09.20 DIB Nyheder

”Det er vigtigt, at vi som branche træder et skridt frem– så vi kan få sikret os den indflydelse, vi burde have”

Sammenlægningen af Dansk Byggeri og Dansk Industri skaber en mulighed for, at hele anlægsbranchen kan sende klare og gennemtænkte signaler til det politiske niveau. Det mener Jesper Arkil, der er administrerende direktør i en af landets største familieejede entreprenør-koncerner, Arkil

Jesper Arkil er administrerende direktør for en af Danmarks største familieejede entreprenør-koncerner, Arkil. Virksomheden blev skabt i krigens skygge for 75 år siden, og Arkil er i dag en nøgleaktør i forhold til opbygning og vedligeholdelse af infrastruktur, både i Danmark og i udlandet. Sammen med sin bror Jens ejer Jesper Arkil virksomheden og har siden 2007 drevet den fra hovedsædet i Vojens.

-Hen over året udfører vi mere end 1000 anlægsprojekter. Vi bygger alt fra veje til broer og kloakker – og det er jo mange bække små, der gør en stor å, siger Jesper Arkil.

Har det ligget i kortene, at du skulle føre virksomheden videre?

-Nej, men den forventning var min far udsat for tilbage i 1960’erne, da han var en ung mand. Så han har været meget bevidst om, at det ikke skulle være sådan for mig og mine søskende. Jeg er heller ikke uddannet ingeniør, men er cand.merc., og det er jo ikke den typiske baggrund for en entreprenør, lyder det fra Jesper Arkil.

-Men på et eller andet tidspunkt skulle vi jo i familien forholde os til virksomhedens fremtid, og da jeg først fik stukket næsen indenfor, fandt jeg hurtigt ud af, at det var sjovt og spændende – og siden da har jeg aldrig set mig tilbage.

Hvad er du mest stolt af som virksomhedsejer?

-At vores folk laver et ordentligt stykke arbejde. Vi arbejder i en sæsonbetonet branche, hvor man på grund af vinteren hjemsender mange folk. Og når vi så ringer, fordi sæsonen starter igen, så står de samme dygtige medarbejdere klar til at komme på arbejde – år efter år. Og det må jo sige noget om, at Arkil er et rart sted at være. Vi har en stolt og lang historie – men man kan jo ikke leve af sin historie. Man er nødt til at være skarp, aktuel og leve op til de behov, kunderne har. Og jeg tror bare, at ordentligt arbejde til tiden – det går aldrig af mode, siger Jesper Arkil.

Små skvulp under corona

Hvor står jeres virksomhed lige nu, midt i corona-krisen?

-Vi nyder godt af en generelt høj aktivitet i samfundet. Corona har givet anledning til nogle skvulp, men vi må også erkende, at bygge- og anlægsbranchen ikke har været hårdest ramt, så vi har egentlig ligget ganske lunt i svinget, siger Jesper Arkil.

Udover de mange anlægsprojekter i Danmark har Arkil også aktiviteter i Tyskland, Irland og Sverige.

-I Irland oplevede vi en næsten total nedlukning i syv uger, men bortset fra det har der været en forbavsende arbejdsro. Vi har sat nogle nye sikkerhedsmæssige tiltag i gang på byggepladserne og har blandt andet implementeret en ’celle-tankegang’, hvor vi forsøger at undgå at flytte rundt på vores medarbejdere. Og det kan lade sig gøre for os, for vi har jo ikke 2000 mand fordelt på det samme fabriksgulv, men folk fordelt på mange forskellige lokale byggepladser og kontorer, fortæller Jesper Arkil.  

Mere indflydelse på rammebetingelserne

Nu bliver Dansk Byggeri lagt sammen med Dansk Industri. Hvilke tanker gør du dig om sammenlægningen?

-Jeg tror, det er rigtig godt, at Dansk Byggeri bliver en del af en større ’familie’. Dansk Industri er en magtfuld og indflydelsesrig organisation, som har kunnet flytte rigtig mange ting – både i forhandlinger med de siddende regeringer og med arbejdsmarkedet i øvrigt. Og dér tror jeg, det er vigtigt at være med, siger Jesper Arkil engageret.

Hvad er det især, Dansk Byggeri har brug for?

-På det rent fagligt-tekniske niveau er Dansk Byggeri godt rustet til at varetage sine interesser – men når det kommer til erhvervspolitikken, så har vi på flere områder ikke haft central indflydelse på vores egne forhold. Vores interesser er blevet varetaget af industrien – det har vi set på overenskomstområdet, men også, når det handler om selve rammebetingelserne, altså infrastrukturpolitikken. Hvor skal vores vejnet udbygges og i hvilken takt? Hvordan bør stat og kommuner udbyde, så det giver størst mulig positiv samfundseffekt, Det har vi selvfølgelig en mening om, som udførende, pointerer Jesper Arkil. Og tilføjer:

-Som entreprenører kan vi jo egentlig være ligeglade med, om det er vejnet eller baner, der skal udbygges. Men ser man på den samfundsværdi, der skabes pr. investeret krone, så er det ikke lige meget. Og der sidder nogle mennesker i Dansk Industri, som det er vigtigt at tale med om sådan nogle ting.

Hvor ser du Dansk Byggeris vigtigste opgave lige nu?

-Det er vigtigt, at vi som branche træder et skridt frem, så vi kan få sikret os den indflydelse, vi burde have. Vi skal bringe nogle kompetencer til bordet, for vi har fået en mulighed for at sende nogle klare og gennemtænkte signaler til det politiske niveau. Og det ser jeg som en stor styrke.

Hvordan vil du selv engagere dig?

-Jeg sidder lige nu som bestyrelsesformand i branchefællesskabet Dansk Infrastruktur under Dansk Byggeri, og vi skal lige finde ud af, hvordan vi organiserer os fremover. Men det her er jo ikke gjort med mig alene, og jeg er sikker på, at der findes mange dygtige ledere og medarbejdere derude, der kunne have glæde af at melde sig på banen til at lave branchearbejde i Dansk Industri. Forandringen kommer jo ikke af selve sammenlægningen – men kun, hvis nogle mennesker rækker hånden frem og skaber samarbejde på tværs, understreger Jesper Arkil.

Artikel er skrevet af freelancejournalist Camilla Wass. 

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen, Freelancejournalist Camilla Wass

Peter Stenholm

Peter Stenholm

Vicedirektør

  • Direkte +45 7216 0102
  • Mobil +45 4117 4736
  • E-mail pss@di.dk

Relateret indhold