El- og hybridbiler vinder frem med betydelig hast. Ifølge DI-analyse  bliver der i 2030 solgt grønne biler for 110 mia. kr. mod  20 mia. kr. i dag. Dermed er indtjeningspotentialet tæt på en seksdobling.

Foto: Getty Images
04.10.20 DIB Nyheder

DI: 35.000 danske job i elbilers globale væksteventyr

Der er betydelige danske jobmuligheder i elbilers succes, hvis rammevilkårene kommer på plads, mener DI. Danfoss-selskab vil tredoble omsætningen. Meneta vil ansætte  50-70 medarbejdere.

Danmark har hverken bilfabrikker eller bilmærker. Alligevel kan danske virksomheder stå foran et eksport- og jobeventyr indenfor bilindustrien, hvis vi fastholder vores andel af den globale bilbranches grønne revolution, hvor udviklingen af elbiler har fast plads i overhalingsbanen.

- Alene inden for fremstillingen af elbiler kan der blandt danske underleverandører skabes grundlag for 35.000 job i løbet af 10 år, hvis rammevilkårene vel at mærke sikrer konkurrencekraften, siger medlemsdirektør i DI, Lars Frelle-Petersen.  

Det er markant flere end i dag, hvor der efter DI’s skøn i en ny analyse er ca. 4.000 danske arbejdspladser beskæftiget med at levere dele til den grønne bilindustri.

Læs DI's analyse her

Danfoss-datter vil tredoble omsætning

Danfoss er en af bilindustriens danske leverandører, der ser et betydeligt potentiale i bilindustriens markante transformation fra konventionelle biler til el og hybrid biler. De seneste 20 år har datterselskabet Danfoss Silicon Power i Flensborg fremstillet effekt moduler til hastighedsstyring af elmotorer i en variation af applikationer til omkring 40 millioner biler.

- Vi ser ind i en fremtid med rigtigt mange muligheder. Både i bilindustrien men også i mange andre industrier, hvor el vinder frem. I løbet af de næste fem år forventer jeg en tredobling af vores omsætning, siger direktør Claus A. Petersen.

Danfoss Silicon Power har 500 ansatte, rundede 1 milliard kroner i omsætning i 2017 og præsterer trods coronakrisen en fortsat kontinuerlig vækst. Den største vækst kommer fra bilindustrien, men alt fra havemaskiner til skibsfart, landbrug og entreprenører bruger i stigende grad el som drivkraft.

Potentialet er dermed stort – ikke kun for Danfoss, men for store dele af de danske underleverandører, vurderer Claus A. Petersen.

- Vi står midt i en elektrificeringsbølge, hvor alt bliver lavet om. Hvis vi rykker hurtigt og er godt forberedte har vi chancer for at få en fremtrædende rolle, siger han. 

Læs også: Nye biler bliver igen mere energieffektive

Vi ser ind i en fremtid med rigtigt mange muligheder. Både i bilindustrien men også i mange andre industrier, hvor el vinder frem. Claus A. Petersen, direktør, Danfoss Silicon Power

Meneta har behov for flere medarbejdere 

Virksomheden Meneta leverer støjdæmpende dele til bilers bremsesystemer, hvor salget til el- og hybridbiler er steget markant de seneste tre år. Alene i Europa har Meneta 40 procent af markedet for støjdæmpende plader til personbilers bilbremser, hvoraf knapt halvdelen er el- og hybridbiler. koncerndirektør Kim Østergaard forventer, at væksten fortsætter. 

- Vi ser et stort potentiale, og jeg tror på, at vi løbet af de næste to til fire år skal ansætte 50-70 medarbejdere udover de nuværende 260, som arbejder for os her i Danmark, siger han.

Konkurrencen er dog hård – og vilkårene bør være bedre, pointerer Kim Østergaard. Dels har producenter i andre lande gunstigere vilkår for innovation og udvikling, dels er der et betydeligt prispres, mens der er risiko for at danske virksomheder bliver pålagt CO2-afgifter.

- Og i takt med at der kommer flere elbiler på vejene, stiger kravet fra bilfabrikanterne om grøn produktion i alle led i forsyningskæden. Derfor vil det klart være en fordel, hvis vi eksempelvis kan få hjælp til forskning og udvikling med et højere fradrag på vores omkostninger på det område, siger Kim Østergaard.   

DI: Rammevilkår afgørende

Dansk Industri er enig i, at rammevilkårerne skal forbedres. 

- Udviklingen af elbiler er en af flere vigtige brikker i den revolution af den globale bilindustri som er i fuld gang. Vi skal sikre, at vores danske virksomheder får de bedste muligheder for at udnytte det potentiale, siger Lars Frelle-Petersen.

Bilindustrien er midt i en teknologisk brydningstid. Udover den grønne omstilling, hvor bilproducenterne investerer milliardbeløb i nye drivmidler, først og fremmest elektricitet, investeres der også massivt i selvkørende biler og digitale tjenester baseret på data fra biler, der er forbundet med internettet og dermed deler data løbende.

- På alle områder er danske underleverandører til bilindustrien klar med produkter og løsninger, ikke mindst som underleverandører til produktionen af elbiler. Den markante omstilling i bilindustrien giver mulighed for et dansk væksteventyr, hvor det er centralt, at virksomhederne kan fastholde momentum i den internationale konkurrence, siger Lars Frelle-Petersen.

Det vigtigste er, at virksomhederne får bedre vilkår for at investere i forskning og udvikling.

- Målt på udvikling og forskning er Danmark desværre tæt på en bundplacering. Eksempelvis bruger myndighederne i store bilproducerende lande som Frankrig, Storbritannien og Italien op til 10 gange så mange midler i forhold til deres størrelse, end os, siger Lars Frelle-Petersen.

DI foreslår derfor, at Danmark fastholder retten til at fratrække 130 procent af virksomhedernes forskningsudgifter via det såkaldte FoU-fradrag. Regeringen bør også overveje helt at fjerne loftet eller forhøje fradraget.

- Desuden er det nødvendigt, at Danmark har en konkurrencedygtig selskabsskat og at de højtteknologiske danske virksomheder har adgang til et offentligt-privat samarbejde med eksempelvis universiteter, siger Lars Frelle-Petersen.

Læs også: Ud af krisen med forskning og innovation

På alle områder er danske underleverandører til bilindustrien klar med produkter og løsninger, ikke mindst som underleverandører til produktionen af elbiler. Lars Frelle-Petersen, Medlemsdirektør

Danfoss: Se mod Tyskland

Danfoss-direktør Claus A. Petersen peger på Tyskland som et oplagt marked at dyrke mere op. Biler er Tysklands største eksportvare, hvor der nu sadles massivt om og alle udviklingsaktiviteter målrettes el- og hybridbiler.

- Tyskland mangler tilstrækkeligt med kompetencer på dette område. Det kan give danske virksomheder nogle gode muligheder, for posen bliver rystet de næste par år og det er med at kende sin besøgelsestid for det kommer til at gå stærkt, lyder opfordringen fra Claus A. Petersen.

Coronakrisen kan sætte ekstra fart på udviklingen, for i den tyske genstart efter krisen målretter regeringen milliardinvesteringer i en modernisering af landets bilindustri. Men det vil klart hjælpe, hvis også Danmark satser mere massivt på elbiler, påpeger han.  

- Hvis danske virksomheder skal med på den vogn er det dog også vigtigt, at hjemmemarkedet er mere offensivt. Der er brug for, at Danmark selv elektrificerer bilparken hurtigere og blandt andet får ladestationer og logistik på plads, siger Claus A. Petersen.

Llæs også: Jeppe Kofod - Grøn eksport skal løfte os ud af corona-krisen

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold