Ligesom regeringen har DI et mål om CO2-reduktioner, men samtidig indeholder DI-planen også et mål for Danmarks velstand.

27.09.20 DIB Nyheder

DI-plan: Sådan skaber vi 110.000 job og et grønnere Danmark

DI har udarbejdet en plan, der skaber 110.000 private job, løfter dansk velstand med 100 milliarder kroner og sikrer 70 procents CO2-reduktion inden 2030. ”Men vi kommer ikke sovende til det,” indrømmer adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

”Vejen til et grønnere og mere velstående Danmark  går gennem nye reformer og nye tiltag, der skærper danske virksomheders konkurrencekraft, løfter vores eksport og hjælper flere mennesker fra offentlig forsørgelse til et godt arbejdsliv.”

Sådan lyder det i forordet til Dansk Industris (DI) spritnye 2030 plan, der på 160 tætskrevne sider og med 188 konkrete forslag bl.a. formulerer, hvordan det kan lade sig gøre at opfylde regeringens målsætning om 70 procents CO2-reduktion. Samtidig med, at alle indkomstgrupper i Danmark bliver rigere.

- Vores 2030-plan dokumenterer sort på hvidt, at Danmark ikke har råd til både de nødvendige investeringer i klimaet, digitalisering, forskning, uddannelse og infrastruktur samt stigende udgifter til ældre og børn. Med mindre vi samtidig gennemfører omfattende reformer, der blandt andet sikrer et løft af dansk eksport, får flere i arbejde og giver smartere opgaveløsning i det offentlige, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Læs hele DI's nye 2030 plan

Lige nu ser et politisk flertal desværre ud til at trække i den forkerte retning ved at indføre tidligere pension for en stor gruppe af arbejdsdygtige seniorer. Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

Fire indsatsområder, 9 pejlemærker og 188 forslag

Ligesom regeringen har DI et mål om CO2-reduktioner, men samtidig indeholder DI-planen også et mål for Danmarks velstand. Vi skal have grøn vækst. Helt konkret er målet et løft på 100 milliarder kroner samt 110.000 nye private job. Lars Sandahl Sørensen  opfordrer regeringen til også at sætte et sådant mål.

- Vi står midt i en global krise. Vi er simpelthen nødt til også at have fokus på, hvordan vi skaber ny udvikling og velstand. Det kræver også, at vi har en vilje til at forandre vores samfund. Én af vejene derhen er at sætte sig et mål, så vi hele tiden styrer efter at skabe både et grønnere og rigere samfund, siger DI’s adm. direktør.

Men det er ikke nok med mål. DI-planen indeholder også 9 pejlemærker inden for fire indsatområder. Og under det ligger der 188 konkrete forslag, der altså tilsammen vil føre til, at Danmark når målene.

Lars Sandahl Sørensen fremhæver blandt andet reformer og politiske initiativer, der skal løfte arbejdsudbuddet med mindst 75.000 fuldtidspersoner.

- Lige nu ser et politisk flertal desværre ud til at trække i den forkerte retning ved at indføre tidligere pension for en stor gruppe af arbejdsdygtige seniorer. Det skærper kun behovet for nye tiltag, der trækker i den anden retning, så vi i de kommende år har medarbejdere nok til at skabe den vækst, vi ønsker os. Blandt andet ved at hjælpe flere ind på arbejdsmarkedet og tiltrække dygtige folk udefra, siger direktøren.

Læs også: New York kalder danske virksomheder: Grøn omstilling fortsætter - corona eller ej

Skattetrykket skal sænkes med 2 procent af BNP

Udover det øgede arbejdsudbud lægger DI-planen også op til, at:

Eksporten skal løftes med mindst 5 procentpoint,

Danmark skal genanvende 80 pct. af al affald,

Offentlige udgifter til uddannelse, F&U samt investeringer i infrastruktur og digitalisering skal udgøre mindst 18,5 procent af de primære udgifter.

Smartere opgaveløsning i den offentlige sektor skal frigøre mindst 20 mia. kr.

10.000 flere end i dag skal have færdiggjort en STEM-uddannelse.

Offentlige forbrugsudgifter skal udgøre maksimalt 23,5 procent af BNP.

Og som rosinen i pølseenden skal skattetrykket reduceres med mindst 2 pct. af BNP.

- Folketinget har med finanslovaftalen for 2020 hævet skattetrykket. Blandt andet med forhøjet arveafgift, afskaffelse af hovedaktionærnedslag og en række afgiftsstigninger. Det mindsker både dansk velstand og lægger pres på beskæftigelsen – vi skal den anden vej, så vi baner vejen for nye investeringer i forskning, teknologi og den grønne omstilling, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han påpeger, at Danmarks private virksomheder og deres 1,9 millioner beskæftigede bidrager med omkring 580 mia. kr. til det danske samfund gennem løn, skatter, afgifter mv.

- Det er de penge, vi skal bruge til velfærd og til at investere i vores fælles fremtid – i skoler, nye veje og broer, klimaindsatsen, forskning, nye sygehuse, ældrepleje osv. Når vi pålægger skatter og afgifter på virksomhederne, mindsker vi deres konkurrenceevne og deres evne til at investere i fremtidens udvikling. Derfor skal skatter og afgifter sænkes i stedet for at hæves, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: DI: Virksomheder vil blive ramt af vejafgifter for lastbiler

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk

Relateret indhold