DSV Transport mærker, at det er umuligt at planlægge arbejdet i den nuværende situation.

01.10.20 DIB Nyheder

Forsinkede særtransporter koster millioner

Øst for Lillebælt tager det nu 2-3 uger at få en tilladelse til en særtransport. Politiet erkender ”uforholdsmæssigt lange” behandlingstider, mens tabet hos transportvirksomhederne og inden for byggeriet løber op i millioner af kroner. Venstre har kaldt justitsministeren og transportministeren i samråd.

Tidligere på året ændrede politiet procedure for godkendelsen af særtransporter øst for Lillebælt. Nu skal kommunerne, som særtransporten kører igennem, høres, inden der kan gives tilladelse. Det gælder også for de ”almindelige” særtransporter, hvor entreprenørmaskiner og andet materiel bliver flyttet. Dem er der utallige af hver dag.

Politiet besluttede med kort varsel at leve op til en bekendtgørelse fra 2005, der pålægger politiet at høre vejmyndigheden (ofte kommunen), inden der bliver givet tilladelse til en særtransport.

Tidligere fik transportvirksomhederne tilladelse til en særtransport fra den ene dag til den anden. Men siden den nye procedure blev indført, er bunken af sager hos politiet vokset og vokset.

- Problemet bliver bare større og større. Vi søger om mellem 5 og 15 tilladelser om dagen, og i øjeblikket får vi mellem 1 og 4 tilladelser retur, siger Jesper Thorning, der er afdelingsleder i blokvognsdivisionen hos DSV Transport i Roskilde til ATL

Det er fornuftigt at finde løsning i samarbejde med Færdselsstyrelsen, men ministrene på området er nødt til at gribe ind. Lars William Wesch, Branchedirektør

Politiet erkender problemet

Rigspolitiet oplyser i et skriftligt svar til DIBusiness.dk at:

”Rigspolitiets Nationale Færdselscenter er bekendt med at sagsbehandlingstiderne for særtransporter i mange tilfælde er blevet uforholdsmæssigt lange. Derfor vil vi nu drøfte behovet for en revision af særtransportbekendtgørelsen med Færdselsstyrelsen med henblik på en mulig lempelse af bekendtgørelsen.

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter er enig i, at der bør etableres en smidigere sagsbehandling ved en forenkling af høringsproceduren mellem særtransportkontorerne og kommunerne og dermed afhjælpe lange sagsbehandlingstider."

Det glæder organisationerne DI Dansk Byggeri, DI Transport og ATL.

- Politiet  indførte en ny procedure fra den ene dag til den anden. Hverken i kommunerne eller hos politiet selv, var man klar til at løfte den ekstra administrative opgave. Det er fornuftigt at finde løsning i samarbejde med Færdselsstyrelsen, men ministrene på området er nødt til at gribe ind. Det bliver tabt alt for mange penge lige nu, siger Lars William Wesch, direktør i ATL.

Læs også: 5 veje til klimavenligt byggeri

100.000-200.000 kroner pr. dag i tabt omsætning pr maskine

Det kan de i særdeleshed skrive under på i Hercules Fundering, der er en del af NCC Industry. Den 9. september ville de gerne have flyttet en rambuk fra Næstved til Søndersø ved Værløse. Rambukken vejer 80 tons og er så stor, at den skal transporteres som særtransport. I slutningen af sidste uge holdt rambukken stadig i Næstved. Øst for Lillebælt er der nemlig i øjeblikket 12-14 arbejdsdages ventetid på at få tilladelse til at køre en særtransport.

- Vi taber 100.000-200.000 kroner pr. dag i omsætning for hver maskine, der holder stille. Men det er endnu værre for entreprenøren på byggepladsen. Vi laver fundamentet, så ingen andre kan komme i gang, før vi er færdige. Det kan føre til meget store tab, siger Jesper Schack Fønss Bach, direktør i Hercules Fundering.

Læs også: DI: Virksomheder vil blive ramt af vejafgifter for lastbiler

Venstre kalder ministre i samråd

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen har som reaktion på oplysningerne valgt at kalde justitsminister Nick Hækkerup samt transportminister Benny Engelbrecht i samråd.

- Det er en helt uacceptabel situation. Vi skal selvfølgelig finde en langsigtet løsning med Færdselsstyrelsen involveret. Men der er samtidig brug for et hurtigt indgreb, der løser problemerne her og nu, siger Kristian Pihl Lorentzen.

DI Dansk Byggeri, DI Transport og ATL opfordrer også ministrene til at gribe ind nu og ændre bekendtgørelsen om særtransporter.

- På lidt længere sigt foreslår vi, at der bliver indført en anmeldeordning for de mest almindelige særtransporter, så det kun er de helt store særtransporter, der kræver tilladelse. Det vil sige, at virksomheder, der er godkendt til at køre særtransporter, kan anmelde kørslen i stedet for at vente på en tilladelse, siger Lars William Wesch.

Læs også: DI: Boligjobordningen skal forenkles og gøres smartere 

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk

Relateret indhold