Regeringens otte genstartsteams med erhvervsledere i spidsen har fremlagt i alt 96 forslag til at rette op på eksporten efter coronakrisen.

Foto: Getty Images
15.09.20 DIB Nyheder

Erhvervsledere vil kickstarte eksporten med 96 forslag

Otte genstartsteams   kaster sig ind i arbejdet med at  genstarte eksporten efter corona.  Det skal afhjælpe den værste eksportkrise i nyere tid, siger DI-direktør  Lars Sandahl Sørensen.

Faldende international efterspørgsel, stor usikkerhed omkring udviklingen i covid-19 og den globale økonomi samt begrænsede muligheder for erhvervsrejser. Det er nogle af de helt centrale udfordringer for dansk eksport lige nu.

Sådan lyder meldingen fra otte erhvervsledere, der hver repræsenterer otte forskellige brancher, som er særligt udfordret af coronakrisen. Sammen med bl.a. Dansk Industri og fagbevægelsen præsenterede de 15. september 96 anbefalinger til, hvordan politikere og myndigheder kan yde tiltrængt førstehjælp til danske eksportvirksomheder med nye tiltag, der ikke bare afbøder krisens konsekvenser, men også afsøger nye eksportmuligheder.

- Danske virksomheder på tværs af forskellige sektorer, geografiske placeringer og størrelse har sammen bidraget med løsninger, der kan hjælpe Danmark ud af den værste eksportkrise i nyere tid. Hvis anbefalingerne bliver omdannet til konkret politik og tiltag, vil vi stå meget stærkere i den globale konkurrence, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs alle 96 anbefalinger her

485 mio. kr. fra sommerpakke

I regeringens sommerpakke blev der afsat 485 mio. kr. til nye eksportinitiativer, som førte til, at regeringen i august nedsatte Forum for genstart af dansk eksport og de otte genstartsteams inden for produktion og grøn teknologi, life science, luftfart, mode og tekstil, turisme og oplevelsesøkonomi, fødevarer, det maritime område samt et samlet team for små- og mellemstore virksomheder.

- Vi skal gøre alt, vi overhovedet kan for at holde hånden under og udvikle danske eksportvirksomheder og de ca. 840.000 danske arbejdspladser, der er knyttet til eksporten. Dansk eksport er den vigtigste drivkraft for Danmarks vækst, velfærd og velstand, siger Lars Sandahl Sørensen. 

Coronakrisen har meget store konsekvenser for dansk erhvervsliv. Alene i 2020 vurderer DI, at eksporten vil falde med ca. 10 pct. Markedslukninger har sat en stopper for mange eksporteventyr i 2020. Der er stor usikkerhed om den fremtidige udvikling i sundhedskrisen og den økonomiske krise, og den dystre prognose for dansk eksport vil sandsynligvis fortsætte i 2021, vurderer DI-topchefen.

- Når dansk eksport falder så markant, så rammer det ikke bare virksomhederne men hele Danmark og det grundlag, der sikrer vores fælles velfærd. Der er akut behov for konkret handling, hvis vi skal vende udviklingen. Nu leverer vi nogle af løsningerne, men efter 2020 vil der fortsat være behov for yderligere politiske tiltag i takt med at den globale udvikling skrider frem, siger Lars Sandahl Sørensen.

Dansk eksport er den vigtigste drivkraft for Danmarks vækst, velfærd og velstand Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

Stor variation i udfordringer

Eksportvirksomhedernes udfordringer varierer meget på tværs af brancher. Fødevaresektoren og life science-industrien er mindre konjunkturfølsomme og ramt i mindre grad end eksempelvis turisme og oplevelsesøkonomien og luftfarten.

De 96 anbefalinger er designet til at holde hånden under de mest udsatte brancher, og samtidig understøtte tiltag der gør det muligt at vende nedtur til optur og kapre nye markedsandele.

- Hvis dansk erhvervsliv skal lykkes at redde eksporten, er der ikke bare brug for at vi finder løsninger på eksisterende eksportudfordringer, men at vi samtidig afsøger nye eksportmuligheder, siger Lars Sandahl Sørensen. 

Det handler om, at danske virksomheder og medarbejdere skal stå så stærkt i konkurrencen som overhovedet muligt. 

- Eksempelvis skal vi inden for alle sektorer sætte turbo på den grønne omstilling, udnytte digitaliseringens mange muligheder og lette for adgang til den globale markedsplads for erhvervsrejsende samt styrke forskning og udvikling. Derudover er der akut brug for bedre adgang til likvider og eksportkredit, uddyber DI-chefen. 

Efter mødet tirsdag begynder den politiske proces, som skal munde ud i en endelig fordeling af midlerne.

 

Genstart  anbefalinger

Erhvervsminister Simon Kollerup og udenrigsminister Jeppe Kofod indbød i august erhvervslivet til at give deres bud på genstart af dansk eksport. Otte genstartsteams anført af erhvervsledere har nu præsenteret  tæt på 100 anbefalinger - delt i indsatser på kort og lang sigt.

Fire akutte behov går igen på tværs fra de otte genstartsteams:

1 - LETTERE ADGANG TIL ERHVERVSREJSER

Styrk information om rejserestriktioner og -vejledning, fast-track ordninger til konkrete lande. Pres for øget international koordination, herunder øget EU-koordination, brug af covid-19 pas og hurtigere tests.

2 - MARKEDSFØRING I EN DIGITAL VERDEN

Der er behov for at styrke den digitale markedsføring af danske styrkepositioner for at kompensere for de begrænsede fysiske muligheder på eksportmarkederne og for fortsat at være konkurrencedygtige.

3 - E-HANDEL OG DIGITALE SERVICELØSNINGER

Virksomhederne, herunder også de små og mellemstore virksomheder, skal på kort tid kunne agere i et mere digitalt salgs- og serviceunivers og har brug for rådgivning og understøttelse i denne udvikling.

4 - RISIKOVILLIG KAPITAL

Behov for eksportkreditfinansiering bl.a. til grønne løsninger. Lånemarkedet er tøvende, så også brug for vækstkautioner og matchfinansiering. Dertil adgang til projekt- og markedsmodning af bæredygtige løsninger.

Og fire anbefalinger går igen på længere sigt:

1 -FREMTIDENS STYRKEPOSITIONER

Grøn omstilling, bæredygtighed og digitale løsninger er afgørende katalysatorer for en øget konkurrencekraft på den anden side af krisen. Udviklingen skal understøttes af et permanent forhøjet fradrag for forsknings- og udviklingsudgifter.

2 - KOORDINATION AF REJSEREGLER

Der er behov for at styrke den diplomatiske indsats for at sikre lettere adgang for erhvervsrejsende til udvalgte lande. Dertil skal der etableres et harmoniseret EU-system for rejsevejledninger og håndtering af rejseregler og restriktioner under COVID-19.

3 - EKSPORTRÅDGIVNING OG ØKONOMISK DIPLOMATI

Myndigheders samarbejde skal styrkes på centrale eksportmarkeder for at understøtte danske virksomheders eksport af grønne og bæredygtige løsninger. Den lokale eksportrådgivning skal til fortsat lave timepriser understøtte robuste og grønne værdikæder.

4 - GRØN OG DIGITALT BASERET EKSPORT

Der skal investeres i kompetencer, der kan udfolde grønne og digitale løsninger til gavn for dansk eksport, og fx gives bedre mulighed for, at nyuddannede kommer ud og udbreder ny viden og digitale kompetencer i små- og mellemstore virksomheder.

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peter Thagesen

Peter Thagesen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3752
  • Mobil +45 2949 4569
  • E-mail pth@di.dk

Relateret indhold