Energieffektivitet og grøn omstilling præger den tyske byggebranche - ikke mindst i München, hvor DI er aktive gennem projektet Access Cities til gavn for danske virksomheder og SMV’er.

Foto: Getty Images
06.10.20 DIB Nyheder

Kloden Rundt - Eksporttip til byggeriet

Byggebranchen har en bred vifte af muligheder for at få fodfæste på en stribe eksportmarkeder, hvor DI’s afdelinger er klar til at hjælpe.

Dansk Industri understøtter virksomheders eksportarbejde på markeder kloden rundt fra lokale kontorer og fra København. Her er inspiration og status på betingelser og muligheder.

Tyskland:

Grønt byggeri i rivende udvikling

Den tyske industri investerer i stigende grad i energieffektivitet, ressourcebesparelse og grøn omstilling. De tyske kommuner er under politisk pres, hvorfor industrien har etableret stærke netværk for at udvikle og dele best-practice eksempler.

Danske virksomheder har meget at tilbyde de tyske kommuner. Det danske Handelskammer i Tyskland er ved at etablere et særligt initiativ, Sustainable Industry Advisory, som støtter dansk eksport inden for netop dette område.

Flere af de store tyske kommuner bestræber sig på at effektivisere deres energiforbrug med øget fokus på bygninger. Danmark arbejder med denne indsats gennem for eksempel initiativet Access Cities, der forbinder flere danske og tyske byer, og hvor erfaringer med energieffektivisering deles.

Access Cities inkluderer danske virksomheder og SMV’er i dialogen og er i Tyskland forankret i Danish Cleantech Hub i München, som er en del af DI Tyskland. 

Kontakt Robert P. Perz, ropp@di.dk
– DI i München, Tyskland

EU:

Mere renovering af bygninger i Europa

Bygninger står for 40 procent af Europas energiforbrug. Hvis EU skal indfri ambitionen om at være klimaneutral i 2050, kommer vi ikke uden om, at der i bygninger i hele Europa skal være mere energieffektivisering. De skal kort sagt udlede mindre CO2.

Det vil kræve massive investeringer i grøn bygningsrenovering at opfylde dette mål. EU-Kommissionen anslår, at der årligt skal investeres yderligere 2.400 mia. kr. i Europas bygningsmasse for at opfylde EU’s nuværende CO2-reduktionsmål for 2030.

DI ser derfor frem til, at EU-Kommissionen kommer med en samlet strategi for grøn bygningsrenovering i EU. Strategien, som går under navnet ”European Renovation Wave”, forventes offentliggjort 14. oktober.

Fra DI’s side vil vi arbejde for, at strategien blive så ambitiøs så mulig og ikke mindst, at der bliver afsæt tilstrækkeligt med midler til sætte handling bag ambitionerne. 

Kontakt Anders Ladefoged, al@di.dk
– DI i EU, Bruxelles, Belgien

Rusland: 

Mere medvind til klimavenligt byggeri

Rusland er kommet relativt sent med på den grønne udvikling i byggeriet, men vilkårene trækker nu i den rigtige retning. Udviklere af energieffektive bygninger kan eksempelvis ansøge om fritagelse for ejendomsskat i tre år. Og i juni trådte standarder for ”Grønne og udnyttelige tage af bygninger og strukturer” i kraft.

Rusland er stadig langt efter Danmark på området, men størrelsen på det russiske byggemarked kan gøre det attraktivt for branchen at se på mulighederne. Velux har eksempelvis været i Rusland i mange år og konstruerede i 2011 det første energieffektive private hus nær Moskva.

Og flere projekter i Rusland, herunder Sochi Olympic Sports-komplekset, den nye L’Oreal-fabrik i Kaluga, Skolkovo Innovation Center, Globus Hypermarket-butikker samt Outlet-shoppingområdet i Moskva underbygger interessen for klimavenlige byggeprincipper. 

Kontakt Hans Wicks, hawi@di.dk
– DI i Moskva, Rusland 

USA: 

USA’s største marked for renovering

Over det næste årti vil USA’s (og reelt verdens) største ”retrofit marked” for renovering opstå omkring New York, hvor grønne løsninger i det byggede miljø er tiltænkt en altafgørende rolle. Som altid er armbevægelserne store i New York, når det kommer til byggeri – tallene taler således deres eget sprog:

  • CO2-udledningen fra bygninger skal reduceres med 35 procent i 2025
  • 8.000 – 30.000 nye bygninger skal op frem mod 2050
  • 70.000 bygninger skal erstattes i 2050
  • 14.500 bygninger er allerede vurderet til at skulle retrofittes

Tilbyder din virksomhed energieffektive løsninger er der et markant eksportmarked i storbyen, hvor netop danske løsninger er efterspurgte – fra design til valg af materialer. 

Kontakt Louis Funder, lfk@di.dk
– DI i New York, USA

Kina: 

DI åbner nyt kontor i Beijing

Nye administrative krav udstedt i Beijing kræver, at virksomheder skal have egen juridisk enhed eller filial i byen for at kunne udbetale løn og goder til deres ansatte i Beijing.

DI-Asia Base har siden opstart i Shanghai i 2004 hjulpet mere end 120 danske virksomheder på det kinesiske marked. I lyset af at seks af vores nuværende kunder er tilstede i Beijing, anser vi dette som en oplagt mulighed for, som det længe har været ønsket, at øge vores tilstedeværelse også i det politiske centrum i Kina.

Vi vil være på plads i det nye kontor i Beijing, inden de nye krav træder i kraft 1. oktober 2020. Vi hører selvsagt meget gerne fra medlemmer, der kunne tænke sig at være del af vores nye hub, hvor vi vil dele faciliteter med det danske handelskammer, DCCC. 

Glen Mikkelsen, glmi@di.dk
– DI i Shanghai, Kina

Indien:

Energieffektivitet er afgørende i Indien

Bæredygtighed og energieffektivitet er i fokus, når de indiske byer skal moderniseres efter mange års økonomisk vækst, som har tiltrukket folk fra hele verden til Asiens nye vækstmotor. I 2015 startede Indien en mission om at skabe 100 ”Smart Cities”, der skal være med til at sikre livskvaliteten i de blomstrende metropoler.

I en indisk kontekst betyder det gentænkning af landets byplaner. Herunder et øget fokus på genanvendelighed, energi og vandressourcer, så man kan akkommodere den voksende befolkning. Det er alle fokusområder, hvor danske løsninger kan spille en stor rolle.

Novenco er en af de danske virksomheder, der er begyndt at slå igennem med deres energieffektive ventilation. Med DI Indiens OMII (Own Man in India) service sidder de tæt på kunden og kan fremvise den effektive løsning. 

Kontakt Bente Toftkjær, bet@di.dk

– DI i Mumbai, Indien

Columbia: 

Digital eksportoffensiv til Colombia

Det er endnu svært at spå om, hvornår det igen bliver muligt at besøge de oversøiske markeder. Derfor sætter vi fart på eksporten digitalt. I samarbejde med både den danske ambassade i Colombia, Landbrug & Fødevarer og Dansk Erhvervs Kredit (EKF) organiserer Dansk Industri en online matchmaking og digitale storkundemøder mellem danske eksportører af udstyr til svineproduktion og nogle af de største producenter i Colombia.
Fremstødet skal foregå 5. – 9. oktober med en lang række arrangerede B2B-møder, men inden da er en større gruppe danske virksomheder blevet screenet af de lokale købere, ligesom EKF har screenet både de colombianske køberes økonomi og respektive investeringsplaner.
Forarbejdet til den digitale eksportoffensiv skal således sikre det rette match – på begge sider af skype-forbindelsen. 

Kontakt Emil Stub, emns@di.dk
– Markedsudvikling, DI 

Italien:

Eksportpotentiale i regional sundhedssektor

Italien har været og er hårdt ramt af coronaepidemien, hvilket har udstillet det italienske sundhedssystems tilstand. Af samme årsag er der iværksat hjælpepakker i Italien med fokus på at optimere sundhedssektoren og gøre den mere modstandsdygtig fremadrettet.
Den italienske sundhedssektor er baseret på 20 regioner, som alle har individuelle behov i relation til de gratis sundhedsydelser, de leverer til deres indbyggere samt de indkøb, de foretager.
For at skabe eksportmuligheder under de mulige omstændigheder, afholder DI i samarbejde med den danske ambassade i Rom digitale møder med udvalgte regioner, hvor danske virksomheder kan skabe en indledende dialog og opnå regional markedsindsigt. Dette sker i løbet af efteråret med Lazio (8. oktober), Piemonte (22. oktober) og Veneto (30. oktober.

Kontakt Nicolai Frank Reinholdt,nifr@di.dk
– Markedsudvikling, DI

Kontakt Bente Toftkjær, bet@di.dk

– DI i Mumbai, Indie

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jeppe Falck

Jeppe Falck

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3944
  • Mobil +45 3016 6505
  • E-mail jefa@di.dk

Relateret indhold