"Eldrup-kommissionen foreslår gradvist stigende registreringsafgift for elbiler frem mod 2030 med fuld normalisering efter 2030.

07.09.20 DIB Nyheder

Kommission: Diesel og benzinbiler kan ikke udfases inden 2030

Stop for salg af nye konventionelle biler i 2030 er ikke muligt, konkluderer ”Kommissionen for grøn omstilling af personbiler” i ny rapport. I stedet anbefaler ”Eldrupkommissionen” blandt andet et nyt CO2-afhængigt tillæg i registreringsafgiften. DI havde gerne set et endeligt opgør med registreringsafgift baseret på pris.

”Der er ikke en simpel vej til grøn omstilling af bilparken, som opfylder alle hensyn på en gang.”

Sådan opsummerer Anders Eldrup, formand for Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, indholdet i den første af to delrapporter, kommissionen udarbejder i en pressemeddelse fra Finansministeriet.

Delrappporten konkluderer blandt andet, at EU-regulering gør det umuligt at indføre forbud med salg af biler, der drives af fossile brændsler, og at det er umuligt at opfylde ”modstridende hensyn i en grønnere bilbeskatning”.

De omtalte hensyn er blandt andet, at beskatningen både skal give en ”betydelig CO2-reduktion” og samtidig give ”beskedne statsfinansielle konsekvenser”.

Derfor foreslår kommissionen en række tiltag, der ”i varierende grad tilgodeser de forskellige hensyn.”

Blandt disse tiltag er gradvis stigende registreringsafgift for elbiler frem mod 2030 med fuld normalisering efter 2030 og et nyt CO2-afhængigt tillæg i registreringsafgiften, i kommissionens skitser er sat til 250-300 kr. pr. gram CO2 op til en udledning på 125 gr. CO2 pr. km (opgjort ved WLTP-målemetoden) og 500-600 kr. pr. gram CO2 for udledning over 125 gram CO2 pr. km.

Læs kommissionens 1. delrapport "Veje til grøn bilbeskatning"

Lad afgifter følge bilernes egenskaber

DI havde gerne set, at kommissionen havde taget et endegyldigt opgør med, at registreringsafgiften følger bilens pris. Konsekvensen er, at ny teknologi, der som regel er dyrere, bliver endnu dyrere på grund af afgiften. Det rammer blandt andet elbiler og pluginhybridbiler.

- Man bør i stedet i langt højere grad lade afgifterne afhænge af bilernes tekniske egenskaber - for eksempel deres CO2-udledning, energieffektivitet eller vægt. Det vil skabe en større efterspørgsel efter elbiler og pluginhybridbiler. Og vi vil få en mere ensartet afgift, der er langt lettere at administrere for staten og branchen, siger Thomas Møller Sørensen, direktør i Bilbranchen i DI.

En af udfordringerne med registreringsafgiften i dag er, at to identiske biler kan have en forskellig afgift. Det skyldes, at virksomheder, som køber et stort antal biler, opnår en rabat. Og den lavere pris på bilen, fører også til en lavere afgift.

- Registreringsafgiften vil med den foreslåede model fortsat følge prisen på bilen. Dermed vil staten og bilbranchen stadig skulle bruge store ressourcer på at kontrollere og administrere afgiften. Det vil vi undgå med en teknisk baseret afgift, da alle tekniske oplysninger om bilen er registreret og ligger fast, siger Thomas Møller Sørensen.

Læs også: Vi kan nå langt med den grønne omstilling af bilparken

Stop ”stop-and-go” politik

Igennem en lang årrække har skiftende regeringer forsøgt at skubbe til salget af nul- og lavemissionsbiler ved at fjerne eller lempe registreringsafgiften i kortere perioder. Det har skabt en ”stop-and-go” politik, som har skabt usikkerhed for bilkøberne og for branchen, mener Thomas Møller Sørensen.

- Inden for de næste 10 år skal der ske en teknologisk fornyelse af bilparken. Vi har en enestående chance for at fremme den grønne omstilling og samtidig lave et enkelt og fremtidssikret system. Det er nu, vinduet er åbent. Jeg håber, at vi kan få en hurtig afklaring om fremtiden for bilafgifterne. Det er afgørende for både bilkøberne og branchen, siger Thomas Møller Sørensen.

Læs også: Nye hybridbetonbiler gør den tunge trafik mere klimavenlig

Ikke behov for finansiering uden for personbilområdet

Han mener samtidig, at Bilkommissionens anbefalinger baner vejen for et meget stort antal nul- og lavemissionsbiler på gaden i 2030.

- Det er muligt at omlægge afgifterne, så de favoriserer de klimavenlige biler, samtidig med at staten bevarer sine indtægter. Så nu kan vi konstatere, at det kan lade sig gøre at lave en grøn omstilling af bilparken uden at slå et hul i statskassen, siger Thomas Møller Sørensen.

Han mener til gengæld, at Bilkommissionen har taget opgaven med at sikre, at staten i fremtiden får de samme indtægter fra  bilejerne meget bogstaveligt.

- Finansministeriet tager allerede højde for, at indtægterne fra bilbeskatningen frem mod 2030 vil falde. Derfor er der ikke behov for at finde finansiering uden for personbilområdet - for eksempel ved at lægge afgift på lastbiler og flypassagerer, siger Thomas Møller Sørensen.

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Relateret indhold