Erhvervslivets Klimaalliance peger blandt andet på en satsning på forskning i Power-to-X, hvor el omdannes til grønne brændstoffer til fly, skibe og lastbiler.

Foto: Colourbox
22.09.20 DIB Nyheder

Syv anbefalinger til ny national forskningsstrategi: ”Vi kan lave bedre og billigere materialer”

Erhvervslivets Klimaalliance lancerer syv anbefalinger til en national grøn forskningsstrategi. I Danish Power Systems, der laver materialer til brændselsceller, er man glade for anbefalingerne.

Hvis Danmark fortsat skal levere grønne løsninger og levere svar på, hvordan de danske klimamål skal nås, kræver det gennemgribende ændringer i forskningspolitikken. Så klart er budskabet fra Erhvervslivets Klimaalliance, som Dansk Industri (DI) og Dansk Energi står bag.

Derfor præsenterer alliancen nu syv anbefalinger til en grøn forskningsstrategi. De skal udvikle Danmarks erhvervsstyrke på klima- og energiområdet og bidrage til de nationale klimamål.

Erhvervslivets Klimaalliance mener, at der mangler strategisk fokus og prioritering af forskningsindsatsen på energi- og klimaområdet. Et eksempel på det, er den skæve vægtning mellem at give midler til mange områder og enkelte store strategiske indsatser.

Læs mere om den grønne forskningsstrategi her

Danmark hænger i bremsen

Underdirektør med ansvar for forskning i DI, Mette Fjord Sørensen, fortæller, at hvis Danmark har ambitioner for vækst og eksport på energiområdet, er der brug for en samlet retning for energiforskningen.

- Andre lande kører afsted i fuld fart, mens vi knap nok har sluppet håndbremsen. Vi skal turde at prioritere og satse stort, så vi kan få løst de samfundsmæssige udfordringer gennem nogle store missioner, hvor vi involverer alle relevante parter – både virksomheder, universiteter og andre vidensinstitutioner, siger hun.

Hun pointerer desuden, at vi i Danmark skal bygge ovenpå vores eksisterende styrkepositioner - eksempelvis inden for vindområdet. Derudover skal vi have internationalt udsyn og blik for potentielle eksporteventyr.

Læs også:  Imponerende udvikling af vedvarende energi i Danmark

Anbefalinger øger chancen for jobskabelse

Danish Power Systems laver materialer til brændselsceller, elektrolyse og flow-batterier til energilagring. Virksomheden bruger en stor del af omsætningen på forskning og udvikling.

Adm. direktør Hans Aage Hjuler forudser, at det kan øge chancen for at skabe flere arbejdspladser, hvis Klimaalliancens anbefalinger bliver en realitet.

- For os vil det betyde, at vi kan fortsætte vores aktiviteter indenfor forskning, udvikling og demonstration. Vi vil kunne udvikle bedre og billigere produkter, som vi vil kunne sælge på det internationale marked. Det betyder, at chancen for at vi kan skabe flere arbejdspladser, bliver større, siger han.

Læs også: Der blev skabt mange nye job hen over sommeren

Fra diskussion til mission

Klimaalliancen mener, at der er et behov for at gå fra en diskussion om enkelte projekter til valg af strategiske missioner, som skal løse de store samfundsudfordringer på klimaområdet. Den peger blandt andet på en satsning på forskning i CO2-fangst og Power-to-X, hvor el omdannes til grønne brændstoffer.

Viceadm. direktør i Dansk Energi, Anders Stouge, påpeger, at de politiske mål i Danmark kræver en ny tilgang til forskning, udvikling og demonstration. Det skal skabe CO2-reduktioner i dag og nye klimaløsninger i morgen.

- Vi har brug for grønne teknologispring, som samtidig styrker Danmarks eksportpotentiale. Derfor skal vi turde satse stort. Vi skal vælge retning, og vi skal sikre, at den viden aktiveres til fulde og ikke går tabt i forsknings- og innovationssystemet, siger han.

Læs også: ”Robotter kan hjælpe runde former tilbage i byggeriet”

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om de syv anbefalinger

1. Klar og langsigtet prioritering af offentlige forskningsmidler

Der skal fastlægges en eksplicit langsigtet investeringsstrategi for den offentlige forskning, der skal omfatte alle niveauer af forskning og udvikling af grundforskning til udvikling og demonstration. 

2. Prioritering indenfor energiområdet

I fremtiden skal der ske en prioritering af offentlige forskningsmidler indenfor områder, der svarer til konkrete missioner. Det skal etablere hegnspæle, som ansøger skal holde sig inden for, for at komme i betragtning til offentlige forskningsbevillinger. 

3. Stærkere samordning mellem støtteordninger

Der skal igangsættes arbejde med at sikre, at der, ved partnerskaber, gives støtte til at dække hele kæden fra forskning til produkt fra offentlige kilder. Både Innovationsfonden og EUDP bør give tilskud til at projekter ikke dør i overgangen mellem de to systemer. 

4. Europæisk understøttelse af dansk energiforskning

Danmark skal arbejde for et løft i det europæiske forsknings- og udviklingsbudget med prioritering af områder, som er afgørende for, at Danmark når klimamålet i 2030.

5. Styrket internationalt samarbejde

Øget fokus på både store og internationale partnerskaber mellem eksempelvis universiteter og virksomheder, hvor nye teknologier udvikles og testes direkte i produktionen. Eller i form af samarbejde mellem regeringer, som aftalen om PtX-anlæg mellem Danmark og Holland. 

6. Styrket internationalt udsyn

Ved tildeling af offentlige forskningsmidler skal det være et krav, at projektet har internationalt udsyn – eksempelvis en positiv effekt på eksporten af energiteknologi eller tiltrækning af dygtige internationale kompetencer til Danmark. 

7. Fokus på kompetencer i den grønne omstilling

Ved indgåelse af politiske aftaler om grøn omstilling skal der tages stilling til kompetencebehovet og det nuværende udbud af relevante kompetencer på tværs af alle faggrupper og uddannelsesniveauer. 

Læs mere om anbefalingerne her

 

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Peter Henningsen Hansen
Skrevet af:

Peter Henningsen Hansen

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold