Fødevareminister Mogens Jensen (S) takkede - på konference om elektrificering af dansk fødevareproduktion i Industriens Hus - danske fødevarevirksomheder for at have holdt blus i produktionen under coronakrisen.

Foto: Jonas Bas
08.09.20 DIB Nyheder

Tilbagebetalingstid på el ser attraktiv ud for fødevarevirksomheder

Rimeligt gunstige tilbagebetalingstider for investeringer i elektrificeret fødevareproduktion har sat gang i processen hos flere danske virksomheder. DI ser store muligheder.

Fire et halvt år. Det er den tilbagebetalingstid, Arla Foods Ingredients har regnet sig frem til, at en investering i elektriske varmepumper i proteinproduktionen vil være.

- Det er en rimelig god investering, men ikke en som beslutningstagerne normalt vil klappe i hænderne over. Men vi har forpligtet os til at udvikle virksomheden hen mod 30 procents reduktion af klimabelastningen indenfor de næste ti år og neutralitet i 2050. Derfor ser de med venlige øjne på denne type investering.

Sådan sagde Mogens Bøgh Pedersen, Fabriksdirektør på Arla Foods Ingredients proteinfabrik - verdens største af sin slags. Ordene faldt til konferencen ”Elektrificering af Fødevareindustrien”, som blev afholdt i Industriens Hus tirsdag den 8. september.

Læs også: 20 virksomheder skal sætte strøm til industrien

Ikke tale så meget – sæt i gang

På scenen med ham var også Jørn Leth Frandsen, adm. direktør i virksomheden Lactosan, samt Jørn Stryger, der er fabriksdirektør i virksomheden CP Kelco. Alle virksomhederne er deltagere i projektet ”Elektrificering af fødevareindustrien”, hvor 20 fødevarevirksomheder skal demonstrere mulighederne og gå forrest i Danmarks bestræbelser på at nedsætte CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Alle tre var enige om, at der skal handling til, hvis ambitionerne skal indfris indenfor tidsrammen.

- Vi har været i gang i ti år. Blandt andet med brug af elektrificeret inddampning, som er en af vores store energislugende processer. Førhen gik overskudsvarmen ud til gråspurvene, men nu forsyner vi 3.000 husstande med den. Og vi er samtidig sluppet af med støjproblemer, som produktionen gav, fortæller Jørn Stryger fra CP Kelco.

Næste mulighed for yderligere energieffektivisering i virksomheden ligger i destillationen af alkohol, der er den anden af virksomhedens store energislugere. 

- Det er investeringer, der løber op i flere hundrede millioner kroner, og det er ikke noget, vi kan bære selv. Derfor glæder det os at se, at regeringen og Folketinget har fokus på tiltag, der giver os mulighed for at bevare produktionen i Danmark, siger Jørn Stryger.

Læs også: DI: Klimaaftale tager store skridt ind i en grønnere fremtid

Kendte rammevilkår er afgørende

Gode produktionsbetingelser og stabile politiske rammer er ifølge fødevarevirksomhederne helt afgørende for, at fødevareindustrien vil investere i elektrificering og andre klimavenlige tiltag.

En ny analyse fra DI Fødevarer viser, at 93 pct. fødevarevirksomhederne vil investere det samme, eller mere, i den grønne omstilling de kommende tre år, sammenlignet med de foregående tre år. Hver fjerde fødevarevirksomhed mener, at usikkerhed om politiske rammevilkår er en barriere for yderligere investeringer.

- Det er derfor et stærkt signal, at der i juni 2020 er indgået en bred politisk klimaaftale for industrien, der blandt andet afsætter en tilskudspulje til elektrificering m.v., som kan accelerere omstillingen af fossile produktionsprocesser i føde- og drikkevarevirksomhederne, siger branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer.

Han er undervejs i arbejdet med projektet blevet overrasket over det potentiale, der ligger i elektrificering.

- Der er samtidig stor vilje i branchen til at forfølge mulighederne, og det er selvfølgelig sund fornuft. Investerer man ikke i en mere klimavenlig produktion, går man glip af en stigende efterspørgsel, medarbejdere vil være sværere at finde, og investorer vil gå udenom en, siger Leif Nielsen.

Det budskab blev på konferencen bakket op af fødevareminister Mogens Jensen (S), der sagde:

- Jeg har lige været på tur rundt i landet og besøgt fødevarevirksomheder, der brænder for at skabe en bæredygtig udvikling. Det gør mig både stolt og glad.

Læs også: DI: Sådan kommer Danmark ud af krisen – og nærmere klimamålet

Fakta

Projektet ”Elektrificering af industrien”

Er drevet af et partnerskab mellem DI Energi, DI Fødevarer, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, DTU og rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe A/S. En bevilling på seks millioner kroner fra Industriens Fond skal sikre, at de nye metoder kommer ud til flest mulige virksomheder.

Projektet startede i januar 2020 og løber til udgangen af 2022.

Omlægning fra fossilt brændsel til elektrificeringsløsninger i industrien vil fortrænge 800 g CO2 per kWh. Hvis man laver samme omlægning i persontransport, vil det fortrænge op mod 600 g CO2 per kWh, mens det i private hustande vil være 500 g CO2 per kWh ved en omlægning fra gaskedler.

Læs mere om virksomhedernes erfaringer på www.eliindustrien.dk

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leif Nielsen

Leif Nielsen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3015
  • Mobil +45 2724 5638
  • E-mail leni@di.dk

Relateret indhold