Siden 2017 er den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid steget fra 36 til 52 dage. I København er behandlingstiden i snit 116 dage.

Foto Getty
08.11.21 DIB Nyheder

Fra Nye Borgerlige til SF: Byggesager skal gå hurtigere i København

Hurtigere byggesagsbehandling er højt prioriteret hos partier på tværs af det politiske spektrum i Københavns Kommune viser rundringning.

I alle Danmarks Kommuner tager det i 2020 længere tid at behandle en byggesag, end det gjorde i begyndelsen af den nuværende valgperiode, der startede i 2017. Men i nogle kommuner er ventetiden steget mere end andre, viser en ny analyse fra Dansk Industri (DI).

Blandt dem er Københavns Kommune, hvor ansøgere i 2017 gennemsnitligt måtte vente 49 dage på svar. Det var i 2019 steget til 78 dage, mens ansøgere i 2020 kunne se frem til 116 dages ventetid.

DIBusiness.dk har skrevet til spidskandidater for partierne i Københavns Kommune og præsenteret dem for en række DI-forslag, der kan bidrage til at sænke behandlingstiden (se faktaboks under artiklen) og givet dem mulighed for at afgive deres holdning til den stigende svartid.

Redaktionen har ikke fået svar fra Enhedslistens spidskandidat Line Barfoed eller Alternativets spidskandidat Franciska Rosenkilde.

Læs også: Ventetid på byggesager vokser: I København skal virksomhederne vente 116 dage i snit

Sophie Hæstorp – spidskandidat for Socialdemokratiet

- Det er afgørende, at vi den kommende valgperiode får gjort noget ved sagsbehandlingstiden i Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er et kæmpe behov for, at vi får bygget flere boliger, der er til at betale. Der må sagsbehandlingstiden ikke være en hæmsko.

- Teknik- og Miljøforvaltningen har været udsat for et ledelsesmæssigt svigt, som vi skal have rettet op på. Jeg er overbevist om, at der er masser af dygtige medarbejdere, der gerne vil medvirke til i højere grad at tage virksomhederne i hånden igennem hele byggeprocessen, hvis bare vi giver dem lov, kommer med de rette ressourcer og stiller krav.

 

SF’s Sisse Marie Welling, nuværende Sundheds- og Omsorgsborgmester i København:

- Vi skal have sænket byggesagsbehandlingstiden i Københavns Kommune. Den er medvirkende til, at der går for lang tid, før bl.a. de mange billige boliger, vi har aftalt, kan opføres. Det er en stor frustration for mig som politiker, for de københavnere som har brug for tag over hovedet, og for de boligselskaber og bygherrer der står klar til at gå i gang. Det forhindrer udviklingen af København, og det er ikke gavnligt for en by, som fortsat vil udvikle sig. Vi lytter med stor interesse på DI’s forslag. Der kan sagtens blive behov for yderligere ekstern hjælp til at høvle sagsbunken længere ned. 

 

Nuværende Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V):

- Talrige erhvervsklima-målinger har vist, at København ligger i bunden bl.a. på grund af den lange byggesagsbehandlingstid. Derfor skal skeen i den anden hånd, hvis vi skal genvinde erhvervslivets og københavnernes tillid - og levere den bedst mulige service til dem, der gerne vil bygge nyt eller udvide. Venstre har arbejdet for flere fast-track ordninger og for at få private aktører på banen for at sikre en hurtigere byggesagsbehandling. Vi vil ultimativt gerne have en behandlingsgaranti ift byggesager - som vi kender det fra sundhedsområdet. Det vil give bedre forhold for virksomhederne og glæde almindelige københavnere.

 

Mia Nygaard – nuværende socialborgmester i København og spidskandidat for Radikale Venstre:

- Vi kan som kommune ganske enkelt ikke være så elendige sagsbehandlingstider bekendte. Det er fuldkomment uacceptabelt. Det lægger en dæmper på virksomhedernes muligheder for at vokse og bygge i hovedstaden, og det får alle valgløfter om flere boliger til at klinge hult, når kommunen på den måde spænder ben for sig selv. Vi bliver nødt til at gøre det bedre. Vi skal sætte skik på forvaltningen, og DI leverer en række rigtig gode og konkrete forslag til, hvor kommunen kan oppe sig. Og derudover ser Radikale gerne en Erhvervsborgmester-post – gerne i relation til byggeriet, eksempelvis en bygge-, teknik- og erhvervsborgmester.

 

Ole Birk Olesen, folketingsmedlem og spidskandidat for Liberal Alliance i Københavns Kommune:

- Først og fremmest skal kræfterne i forvaltningen koncentreres om det væsentlige: Er bygningsreglementet og lokalplanen overholdt i det projekt, som der søges om byggetilladelse til? Der skal ikke bruges så mange kræfter på subjektivt smagsdommeri, som det er tilfældet i dag. Jeg er nervøs for, at det ikke for alvor kan blive bedre, hvis Enhedslisten beholder magten over forvaltningen. Så det første, som må gøres, er at gennemføre en konstituering efter valget, som fører til et partiskifte på posten som teknik- og miljøborgmester. Derudover er det gode forslag, som DI kommer med. 

Jakob Næsager – spidskandidat for Det Konservative Folkeparti

- Vi konservative vil gerne ansætte flere byggesagsbehandlere, og vi vil se på bredere faggrupper for at få folk nok. Vi vil også tilbyde de nuværende ansatte ekstra penge for en ekstra indsats aftener og weekender. Endelig vil vi se, om vi kan hente hjælp i private firmaer.

Niels Peder Ravn – spidskandidat for Nye Borgerlige

- Vilkårene for erhvervslivet i København er helt enkelt for ringe. De bærer præg af politikere, som ikke har viljen til at imødekomme selv de mest elementære krav. Når vi kigger på de urimelige tider for byggesagsbehandling er det indlysende, at Teknik- og Miljøforvaltningen og dens medarbejdere i årevis er blevet af mishandlet af en politisk ledelse, der har misforstået opgaven fuldstændigt. Dårlig ledelse har bl.a. betydet medarbejderflugt. Vi har behov for en helt ny ledelse i forvaltningen, som forstår begreber som kundeservice og kundetilfredshed, og som er i stand til at implementer en helt anden kultur. En kultur, som ikke baserer sig på politiske dogmer og misforstået detailstyring.

Finn Rudaizky og Lars Vestergaard – hhv. spidskandidat og kandidat fra Dansk Folkeparti

- DF er helt enig i DI's forslag. En smidigere og langt hurtigere sagsbehandling er et stort ønske for både erhvervslivet og for private bygherrer lige fra ombygninger til nybygninger. En 'fast track' til mindre ombygninger og mindre smagsdømmeri i byggesager skal være målet.

- Ingen tvivl om at der er dygtige byggesagsbehandlerne i Københavns Kommune, så måske skal der også ses på arbejdsmiljø og efteruddannelse, hvis de dygtige medarbejdere skal fastholdes.

Læs også: Bøvl i byggesag: ”Vi kan ikke holde nogen for nar på 8. år”

Fakta

DI-forslag som sendt til kandidaterne:

 

  • Fokus på at få en forhåndsdialog op at køre med bygherrerne
  • Maksimal tid for at få tildelt en sagsbehandler
  • Opdele sager i ”lette sager”, der skal på en fast track-ordning, og ”komplicerede sager”; der skal sættes ambitiøse deadlines for begge dele
  • Fokus på klare krav til dokumentation også til færdigmelding
  • Fortsat hyre eksterne til at behandle sager så den store bunke bekæmpes

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anne Ginderskov Hansen

Anne Ginderskov Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4841
  • Mobil +45 4079 5870
  • E-mail angh@di.dk

Relateret indhold