Det er væsentligt, at sanktionsværktøjet ikke bliver et skalkeskjul for EU protektionisme, siger underdirektør Peter Thagesen, DI:

08.12.21 DIB Nyheder

EU flekser musklerne med nye sanktionsmuligheder mod tredjelande

Europa-Kommissionen har i dag foreslået et nyt redskab, der skal gøre det muligt for EU bedre at forsvare sig på den globale scene. Det er stærke tiltag, der også kan få betydning for Danmark og dansk erhvervsliv, mener DI.

Et nyt redskab skal hjælpe EU og medlemslandene med at forsvare sig mod et stigende pres fra tredjelandes anvendelse af økonomisk tvang. Det foreslår EU Kommissionen.

- EU flekser i den grad sine handelspolitiske muskler med det nye sanktionsværktøj. Det er nogle stærke modstandere EU står over for, og hvis værktøjet bliver vedtaget, kan det også få betydning for Danmark og dansk erhvervsliv, siger Peter Thagesen, underdirektør i DI.

Han finder det væsentligt, at Europa står sammen og kan slå igen, hvis USA, Kina eller andre handelspartnere straffer virksomheder for at lave fuldt ud lovlig handel med for eksempel Iran eller Cuba.

- Det er væsentligt, at sanktionsværktøjet ikke bliver et skalkeskjul for EU protektionisme. Vi må først afsøge mulighederne for kompromisløsninger og give andre lande mulighed for at stoppe fjendtlige handelspolitiske tiltag, før EU slår igen. Ellers risikerer vi konflikter som kan skade små og åbne eksportnationer som Danmark, siger Peter Thagesen.

Læs også: Faktor ti vækst hænger i tynd tråd på grund af elektronikmangel

Peter Dige Thagesen

Peter Dige Thagesen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3752
  • Mobil +45 2949 4569
  • E-mail pth@di.dk

Relateret indhold