Kim Fausing, CEO for Danfoss og Lars Sandahl Sørensen, CEO DI, er også medlemmer af regeringens digitaliseringspartnerskab.

Collage: Nicholas Wood
02.12.21 DIB Nyheder

Reducér de danske virksomheders byrder til ét klik

I fremtiden skal danske virksomheder kunne klare deres indberetning af moms, CO2-rapportering og deling af bæredygtigheds- og produktdata digitalt med ét klik. Det er sund fornuft, at fremtidens offentlige løsninger tager udgangspunkt i virksomhedernes virkelighed, deres it-systemer og deres arbejdsgange – ikke omvendt, skriver Kim Fausing, CEO for Danfoss og Lars Sandahl Sørensen, CEO DI, og medlemmer af regeringens digitaliseringspartnerskab.

Danmark er et digitalt foregangsland, men i den daglige drift af landets virksomheder er der stadig et stort uudnyttet potentiale i en stærkere sammenhæng mellem de offentlige it-systemer og virksomhedernes systemer. Vi kan effektivisere både tilsyn og kontrol mv., hvis vi bruger de muligheder, der er i de nyeste teknologier og løsninger på markedet.

Med forslaget MinVirksomhed har regeringens digitaliseringspartnerskab understreget behovet for i højere grad at samtænke den digitalisering, det offentlige sætter i søen med de digitale systemer og teknologier, der allerede er  på markedet og ude i virksomhederne.

Tag udgangspunkt i virksomhedernes systemer

Anbefalingen skal skabe verdens mest produktive og digitale virksomheder. Ved at udnytte de digitale muligheder til fulde kan virksomhederne bidrage endnu mere til vores fælles velfærd gennem øget jobskabelse, eksport og økonomisk vækst. Samtidig er digitalisering også afgørende for den grønne omstilling, fordi digitalisering udnytter ressourcerne bedre.

Myndighederne skal fremover tage udgangspunkt i virksomhedernes systemer, så virksomhederne kan dele data med det offentlige direkte fra deres systemer. På den måde vil kravene til indberetning blive opfyldt automatisk, i stedet for at virksomhederne skal taste det hele ind en gang til, hver gang der skal indberettes, eller virksomheden skal sende informationerne i en mail.

Det vil spare virksomhederne for administrative byrder og dermed frigøre tid, som de kan bruge på deres kerneopgaver.

Bedre sagsbehandling i det offentlige

Automatisk kommunikation mellem myndigheder og virksomheder vil samtidig give bedre sagsbehandling i det offentlige. Vi får effektive sagsgange og giver medarbejderen i det offentlige mere tid til at svare på spørgsmål og vejlede virksomhederne om lovgivning og ændringer, som ikke kan sættes på en formel.

Når data indrapporteres automatisk sikrer vi desuden, at oplysningerne er korrekte, så vi undgår fejl og snyd.

Mødet med myndighederne kan også være med til at sætte skub i virksomhedernes digitalisering. Hvis de kan spare tid og besvær ved at indberette automatisk, så er der en uomgængeligt bedre økonomi i at opgradere virksomhedens regnskabssystemer.

Visionen bag MinVirksomhed er at gøre det nemmere at være virksomhed ved at sammentænke virksomhedernes systemer med de offentliges, så data kan deles simpelt og sikkert.

Læs også: Finansminister: Digitalisering bliver del af finanslovsforhandlinger

Det her skal vi lykkes med

Hvis mødet med det offentlige skal opleves så problemfrit som muligt, kræver det, at myndigheder og erhvervsliv får en del ting på plads i fællesskab.

Vi skal finde modeller for ejerskab og fortrolighed om virksomhedernes data, hvis det f.eks. er produktionsdata, der skal kontrolleres.

Vi skal finde løsninger, der tager højde for, at ikke alle virksomhederne er lige digitaliserede og ikke har de allernyeste it-systemer. Derfor skal vi stille krav, der udvikler virksomhederne, men ikke så store krav, at de vælter nogen omkuld.

På samme måde skal vi stille krav til de offentlige indberetningssystemer. Vi skal sikre, at myndighederne kun spørger én gang om samme oplysning, det kræver, at det offentlige deler oplysninger på tværs af myndigheder til virksomhedens fordel.

Det kræver, at der tages stilling til, hvordan vi balancerer beskyttelse af privatlivets fred, kontrol og tilsyn, sikkerhed og adgangskontrol og andre relevante krav. På de områder, hvor alle virksomheder møder myndighederne, f.eks. når det kommer til skat og regnskab, er Danmark allerede en digital nation, men vi skal bredere ud.

Læs også: Erhvervsledere: Sæt turbo på digitalisering

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Mette Smith Thastum

Mette Smith Thastum

Fagleder for digitalisering og offentligt privat samarbejde

  • Direkte +45 3377 4592
  • Mobil +45 3024 0644
  • E-mail mest@di.dk

Relateret indhold