Mads Sckerl, Senior Vice President i Kamstrup er ikke i tvivl om, at Kamstrup bliver ved med at vokse med de omkring 30 procent om året, som de har gjort siden, de satte første fod på det amerikanske marked.

Foto: Kamstrup
05.02.21 DIB Nyheder

4.600 milliarder kroner lover godt for dansk vandeksport til USA

Dansk eksport af vandteknologi har ikke levet op til målsætningerne, men med en forventet investering på 4.600 milliarder kroner i vandinfrastruktur kan USA blive ‘the land of opportunities’. Virksomhederne APX10 og Kamstrup har allerede grebet mulighederne.

40 milliarder kroner i 2030.

Det er den ambitiøse målsætning, som DI Vand har sat for eksporten af dansk vandteknologi. Tallet svarer omtrent til en fordobling af den nuværende eksport, der lyder på godt 20 milliarder kroner.

Det er dog ikke første gang, der er sat ambitiøse mål for området. I Vandvisionen, som DANVA, Dansk Miljøteknologi, Miljøministeriet og DI stod bag, var der opsat mål om at fordoble eksporten i 2015 til 30 mia kr i 2025.

- Men eksporten har faktisk stået i stampe de seneste år. Det er der mange forklaringer på, som går fra rammevilkår til erhvervsfremme og flere andre ting, siger Mads Helleberg Dorff sekretariatsleder i DI Vand.

Alligevel tror han på, at den ambitiøse målsætning nu kan nås. Ikke mindst fordi forventningen hos EPA – den amerikanske pendant til Miljøstyrelsen – de kommende ti år er, at der skal postes intet mindre end 4.600 milliarder kroner i vandinfrastruktur.

- Investeringerne skal ses i lyset af USAs enorme forbrug af vand, klimaændringer, befolkningsvækst og en vandinfrastruktur, der generelt er i knæ. I eksempelvis Los Angeles er 28 procent af byens vandrør installeret før 1938, hvilket giver et spild af vand på op mod 50 procent. Og sådan er det mange steder rundt om i landet. Til sammenligning ligger tabet i Danmark på mellem 7-8 procent, siger Mads Helleberg Dorff.

Læs også: Joe Bidens klimakurs kan give gyldne muligheder

Større og klassiske danske produktionsvirksomheder har historisk sat dansk vandteknologi på verdenskortet, men i 2020 – bl.a. grundet corona – er amerikanerne virkelig begyndt at efterspørge digitale løsninger. Ulrich Borup Hansen, adm. direktør i APX10

Danske løsninger er blandt de bedste i verden

Dertil kommer, at de danske virksomheder og deres teknologiske løsninger ifølge sekretariatsslederen hører til blandt de absolut bedste i verden.

- Tag drikkevandsområdet som eksempel: Her kan vi levere omkostningseffektive og bæredygtige løsninger der dækker alt fra at opspore grundvandet til at få det pumpet ud til kunderne via ventiler og rør. Og i den anden ende har vi udviklet digitale vandmålere, som også kan opspore huller i ledningsnettet, siger Mads Helleberg Dorff, sekretariatsleder i DI Vand.

- Spildevandsområdet er et andet godt eksempel. Her er vi i Danmark rigtig dygtige til ikke bare at rense spildevandet klimavenligt, men også at producere energi og ressourcer i anlæggene. Og det betyder altså meget, når en kommune i USA bruger 30-40 pct. af sit samlede energiforbrug på vandsektoren.

Og han fortsætter begejstret

-I forlængelse heraf kommer vores styrker inden for sensorer og digitale løsninger, som sammen med vores stærke rådgivere binder det hele sammen.

Læs også: Dansk annonce i NY Times indbyder Biden til samarbejde

Mulighederne vil kun vokse

Flere danske vandvirksomheder har spottet eksportpotentialet i USA. En af dem er Kamstrup A/S, der herhjemme har hovedbase i Stilling ved Skanderborg, men som siden 2013 også har haft kontor og senere produktionsanlæg i Atlanta. Her producerer de bl.a. intelligente målere, som reducerer vandspild.

– Lige nu har vi mest fokus på Georgia, Texas, Florida, North Carolina og Californien, fordi det er her, der er størst behov og fokus på vandtab. Men derudover er der ti andre stater, vi sælger til, og så er der jo resten, som nok skal blive aktuelle på den lange bane, siger Mads Sckerl, Senior Vice President i Kamstrup.

Og med et øget fokus på digitale løsninger i den amerikanske vandsektor er Mads Sckerl ikke i tvivl om, at Kamstrup bliver ved med at vokse med de omkring 30 procent om året, som de har gjort siden, de satte første fod på det amerikanske marked.

- Vi har kæmpe muligheder i USA. Og de muligheder vil kun vokse, fordi amerikanerne nu for alvor er gået i gang med at anvende de digitale løsninger, siger Mads Sckerl.     

Læs også:  Nyt værksted til innovative CO2-jægere

Cloudløsning regner på økonomi og miljø

Samme fornemmelse har den århusianske softwarevirksomhed APX10 med fokus på vand- og spildevandsforsyninger. Cimbria Capital, en amerikansk kapitalfond med speciale i vandteknologi, har investeret i virksomheden, som har udviklet en cloudbaseret platform, der lader forsyninger, kommuner og delstater identificere de mest optimale områder i infrastrukturen at udskifte eller renovere, under hensyntagen til økonomi, nedbrud, forbrugere og miljø.

Ulrich Borup Hansen, adm. direktør i APX10, siger:

- Større og klassiske danske produktionsvirksomheder har historisk sat dansk vandteknologi på verdenskortet, men i 2020 – bl.a. grundet corona – er amerikanerne virkelig begyndt at efterspørge digitale løsninger. Og det er en ideel situation for APX10, da vi nu er klar til at tage dansk ”best practice” med ud i verden.

Læs også: Hjælpepakke af Von And’ske dimensioner på vej i USA

Skal stå stærkt i USA

Sekretariatsleder i DI Vand, Mads Helleberg Dorff, er da også meget optimistisk. Ikke mindst på grund af den nye administration i Det Hvide Hus, som med den nyvalgte præsident, Joe Biden, i spidsen ser ud til trække landet i en mere grøn retning.

Her kan danske vandløsninger bidrage til at opfylde klimakrav såvel som ambitioner på miljøområdet. Men skal danske vandvirksomheder for alvor få succes, kræver det bl.a., at vi bliver bedre til at fortælle amerikanerne, hvor stærke vi faktisk er blevet på det vandteknologiske område.

- Og så skal vi tættere på EPC’erne, altså dem, der bygger anlæggene derovre, da de er gatekeepers på store opgaver. Vi skal have nogle tekniske eksperter, der kan gennemgå udbud og vurdere, hvilke projekter vi skal lægge kræfter i at vinde. Og så skal vi blive bedre til at understøtte de danske virksomheder, som allerede er derover, siger Mads Helleberg Dorff.

Er et gennembrud på det amerikanske marked afgørende, hvis I skal nå 40 milliarder kroner i 2030?

- Jeg vil gå så langt som til at sige, at hvis vi for alvor skal øge eksporten af dansk vandteknologi, så er vi nødt til at stå stærkt i USA, siger Mads Helleberg Dorff.

Læs også: Nyt værktøj klar: Kom i gang med grøn omstilling

Fakta

Hvad er vandteknologi?
Begrebet ”vandteknologi” dækker over hardware som vandpumper, software, services og rådgivning inden for både drikkevandsforsyning, spildevandshåndtering og klimatilpasning.


Udfordringer i den amerikanske vandsektor

En gennemsnitlig amerikaner bruger 350 liter vand om dagen. Det tal er for en dansker 105 liter.

Drikkevandsspild ligger i gennemsnit på 25 procent i USA. Mens det samme tal i Danmark ligger på syv til otte procent.

Kilde: Miljøministeriet og  Sustainable.dk

Stort potentiale for dansk vandteknologi i USA

Ifølge USA's miljøstyrelse EPA har amerikanerne et forventet investeringsbehov i den offentlige vandinfrastruktur på omkring 4.600 mia. kroner frem mod 2030.

Miljøministeriets seneste opgørelse viser, at eksporten af dansk vandteknologi til USA er steget med syv procent. Det gør i dag USA til Danmarks fjerde største vandmarked med en eksportindtægt på 1.225 mio. kr.

 

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand

  • Direkte +45 3377 3034
  • Mobil +45 4280 1888
  • E-mail mahd@di.dk

Relateret indhold