Klik på billedet for at hente pdf. klar til print.

Foto: Skattestyrelsen
19.02.21 DIB Nyheder

Skattevejledning om og til udenlandske medarbejdere klar til print

Efter dialog med DI har Skattestyrelsen lanceret et vejledningsark, der guider virksomheder til overblik over skatteregler for udenlandske medarbejdere. DI glæder sig især over, at vejledningen også er på engelsk.

skat.dk bliver information om skatteregler løbende opdateret for hhv. arbejdsgivere og udenlandske medarbejdere. Men efter dialog med DI og en brugerundersøgelse har Skattestyrelsen konstateret, at mange virksomheder ikke er bekendt med siden. Styrelsen mener, det er vigtigtig, at både medarbejdere og virksomheder bruger siden med opdateret vejledning, der findes på bl.a. litauisk og rumænsk og flere andre sprog.

Derfor har Styrelsen udarbejdet et vejledningsark og beder DI om hjælp til at udbrede det til medlemmerne.   

- For virksomhederne og deres udenlandske medarbejdere er det en stor hjælp at have et godt overblik over, hvilke skatteregler der skal være opmærksomhed på, når medarbejdere fra udlandet ansættes. Derfor tak til Skattestyrelsen for at række ud og høre DI, hvad virksomhederne har brug for af information og for med et nyt vejledningsinitiativ at gøre opmærksom på, at der på Skattestyrelsens hjemmeside findes rigtig megen information, og hvor på siden, informationen findes, siger Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i DI.

Læs også: Ny guide: Sådan ansætter du en udenlandsk medarbejder

Håber alt kan komme på engelsk

Jacob Bræstrup er især glad for, at informationen også findes på sprog, som større grupper af udenlandske medarbejdere taler.

- Det har vi efterspurgt gennem en årrække. Derfor er det positivt med den megen information på engelsk, der nu er at finde på Skattestyrelsens hjemmeside. Det gælder også hjælp på engelsk til dokumenter, som ikke på nuværende tidspunkt findes på engelsk, siger Jacob Bræstrup.

Han finder det også værdifuldt med oplysning om, hvordan man kan komme i telefonisk kontakt med Skattestyrelsen, hvis der er spørgsmål, som ikke lige har kunnet besvares generelt på hjemmesiden – og også, at det på hjemmesiden vises, hvor lang ventetid, der er på at komme igennem

- Af hensyn til medarbejdere, som kommer til Danmark fra andre dele af verden, kan det dog være en udfordring med telefonisk kontakt på grund af tidsforskelle. Derfor støtter DI så megen online information, digitale selvbetjeningsløsninger mv. som muligt. Vi håber også, at det kan blive muligt at modtage al kommunikation fra Skattestyrelsen på engelsk, også i e-boks, hvis man markerer, at dette ønskes, siger Jacob Bræstrup.

Her er yderligere links til Skattestyrelsens vejledninger til virksomheder og deres udenlandske medarbejdere: 

Skat.dk: Employing non-Danish labour

Skat.dk: Your guide to working in Denmark

Lene Nielsen

Lene Nielsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3563
  • Mobil +45 2949 4402
  • E-mail lni@di.dk

Relateret indhold